Hoi ong Giam muc Italia keu goi

chnh phu ng quen cac trng t

 

Hoi ong Giam muc Italia keu goi chnh phu ng quen cac trng t.

G. Tran c Anh, O.P.

Roma (RVA News 21-05-2020) - Hoi ong Giam muc Italia keu goi chnh phu nc nay ng quen nang cac trng t tai nc nay, trong chnh sach phuc hoi kinh te gia thi ky ai dch.

Tai Italia, co hn 12,500 trng t (12,547), quen goi la cac trng ong hang (scuole paritarie), trong o co gan 8,000 trng Cong Giao (7,955). Tuy nhien, trong sac luat ve viec ho tr phuc hoi kinh te trong ky ai dch Covid-19 hien nay, chnh phu Italia khong e ra bien phap thch hp e nang cac trng nay. Hoi ong Giam muc a len tieng lu y chnh phu ve s thieu sot tren ay.

Trong thong cao, oan chu tch Hoi ong Giam muc Italia nhac nh rang "cac trng t thi hanh cong tac phuc vu quan chung", va moi nam tiet kiem cho ngan sach quoc gia khoang 7,000 Euro moi hoc sinh. V the, lam suy yeu cac trng t co ngha la tao nen ganh nang nhieu ty Euro cho tap the xa hoi.

Hoi ong Giam muc Italia cung bay to lo au cua cac phu huynh, cac hoc sinh va giao chc cac trng Cong giao tai Italia ang phai chu, ng trc mot tnh trang kinh te kho khan v ai dch, e doa s song con cua cac trng t. V the, cac giam muc keu goi chnh phu cu xet van e, gop phan nang hang ngan hoc sinh t thuc cap I va II. Cu the la cap 20,000 hoc bong, tao ieu kien de dang cho viec ang ky trong nien hoc ti, e bao ve mot gia san giao duc va van hoa duy nhat.

Va e lu y chnh quyen va d luan quan chung ve tnh trang o, hom 19 va 20 thang 5 nam 2020, do sang kien cua Lien hiep cac Be tren thng cap dong nam (Cism) va Lien hiep cac Be tren thng cap cac dong n (Usmi), Italia a ngng cac bai hoc trc tuyen.

Di sc ep cua d luan, chnh phu quyet nh tang khoan tai tr len 120 trieu Euro va bien phap nay can c thng vien cu xet va co the thay oi.

(Sir 19-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page