Hang ngan ngi Trung Quoc

tham d trc tuyen Thanh le

c Thanh Cha c hanh trong thi gian cach ly

 

Hang ngan ngi Trung Quoc tham d trc tuyen Thanh le c Thanh Cha c hanh trong thi gian cach ly.

Hong Thuy


Hang ngan ngi Trung Quoc tham d trc tuyen Thanh le c Thanh Cha c hanh trong thi gian cach ly.


Bac Kinh (Vatican News 21-05-2020) - Trong khi hang trieu ngi khap the gii, nh cac radio va tivi truyen phat trc tiep, hang trieu ngi co the tham d Thanh le c Thanh Cha c hanh hang ngay, th tai Trung Quoc, nh ng dung WeChat vi thuyet minh trc tiep, hang ngan ngi cung c chia se mon qua quy gia nay cua c Thanh Cha.

S kien au tien c truyen chieu trc tiep tai Trung Quoc la buoi cau nguyen do c Thanh Cha chu s tai quang trng thanh Phero vao ngay 27 thang 03 nam 2020. Sau o la cac Thanh le tai nha nguyen thanh Marta, bat au t ngay 30 thang 03 nam 2020. Buoi chieu trc tiep au tien ch co 280 lt xem, nhng con so nay tang len tng ngay. Nhng ngay cuoi, so ngi ket noi trc tiep t 7,000 cho en 8,000. Cac Thanh le thng c ca gia nh tham d t mot thiet b.

ng dung WeChat

Cac tn hu Trung Quoc tham d Thanh le tren ien thoai di ong, qua ng dung WeChat. oi khi nhng ngi tre co the chuyen cac hnh anh sang mot may vi tnh hay tivi e ca gia nh co the tham d va thay cac hnh anh ro hn. Thanh le c phien dch ong thi giup moi ngi co the hieu c bai giang cua c Thanh Cha.

Thanh le cua c Thanh Cha: "gi hen"

Trong hn 3 thang khong c tham d Thanh le tai cac nha th Trung Quoc v ai dch Covid-19, co the tham d Thanh le c Thanh Cha c hanh la ieu rat quan trong oi vi cac tn hu. Khi hay tin cac Thanh le cua c Thanh Cha khong con c truyen chieu trc tiep, cac tn hu Trung Quoc cam thay au buon. ac biet oi vi nhng ngi cao nien va cac benh nhan, Thanh le hang ngay cua c Thanh Cha la "buoi hen" hang ngay cua ho, luc ho cam thay c v Muc t ong hanh. (CSR_3834_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page