Hang ngan ngi cam n c Thanh Cha

v hang ngay c tham d Thanh le

ngai c hanh trong thi gian cach ly

 

Hang ngan ngi cam n c Thanh Cha v hang ngay c tham d Thanh le ngai c hanh trong thi gian cach ly.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 21-05-2020) - Hang ngan ngi a gi tin nhan va hnh anh e cam n c Thanh Cha Phanxico a ong hanh cung ho trong nhng thang cach ly ay kho khan va qua, va a cho phep truyen chieu trc tiep cac Thanh le hang ngay c c hanh tai nha nguyen thanh Marta e moi ngi co the tham d.

"Cam n Cha a mang Chua Kito en moi nha"; "Cam n Cha a giup va nang chung con"; "Cam n Cha ve s iep hy vong"; "Cam n Cha ve viec rc le thieng lieng"; "Chung ta cau nguyen cho ai dch cham dt, cho tat ca moi ngi, cho ngai, tha c Thanh Cha"; "Cam n v a khong e chung con n oc"; "Con khong co c tin va bay gi con khoc trc tng Chua chu ong inh".

o la mot so trong hang ngan tin nhan ca nhan gi nhng li cam n, nhng li cau nguyen, cac hnh anh, va tham ch ca video e noi vi c Giao hoang ve nhng g a xay ra moi ni tren the gii khi ngai nang cao Thanh The e chuc lanh cho the gii moi sang, cau xin s can thiep cua Chua e cham dt ai dch.

Trong 70 ngay, khi virus corona lan tran va nhieu nc buoc phai nh ch cac c hanh phung vu co giao dan, c Thanh Cha a mang en cho chung ta hy vong va n cu o cu the trong Tin Mng. Moi sang trong Thanh le tai nha nguyen thanh Marta, ngai suy t van tat ve cac bai oc Kinh Thanh, giup moi ngi nhn nhan mnh qua nhng g c thuat lai trong cac bai Sach Thanh. Moi ngay co vai phut thinh lang cau nguyen, chau Thanh The.

Thanh le tai nha nguyen thanh Marta: iem hen bat ke khoang cach khong gian va thi gian

Hang trieu ngi a hop nhau cau nguyen moi ngay bat ke khoang cach khong gian va thi gian. Radio, tivi, internet, cac mang xa hoi tr thanh nhng canh ca va nhp cau ket noi ho vi nha nguyen nho ni c Thanh Cha c hanh Thanh le. Toan the cac cong oan, cac gia nh, cong nhan, tre em, ngi ln, ca cac tu s nam n, a tham d Thanh le, nghe Li Chua, cau nguyen, tai kham pha viec rc le thieng lieng. Thanh le c Thanh Cha c hanh cung tr thanh iem hen cho nhng ngi hiem hoi hay khong he tham d le nha th. Nhieu ngi khong co ao a m may nghe bai giang cua c Thanh Cha trong thi gian phong toa v ai dch.

Mot con so rat ong cac tn hu, khong the tnh c, tren khap the gii, oi dien vi ai dch, a c c Thanh Cha ong hanh, khuyen khch ng quen nhng ngi ngheo hen khon kho nhat, cac tre em va nhng ngi chay nan chien tranh, ong thi cung mi goi cau nguyen cho moi thanh phan, t chnh quyen, cac nhan vien y te, cac khoa hoc gia, en cac ba me sap sinh con, cac hoc sinh, cong nhan, vv. (CSR_3795_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page