S iep c Thanh cha

nhan Ngay cau cho n goi

 

S iep c Thanh cha nhan Ngay cau cho n goi.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 24-03-2020) - c Thanh cha Phanxico mi goi cac tn hu hay can am, tin tng ni s phu tr cua Chua trong hanh trnh theo uoi n goi cua moi ngi.

Ngai a ra li nhan nhu tren ay trong s iep cong bo sang hom 24 thang 3 nam 2020, e chuan b cho Ngay The gii cau nguyen cho n goi lan th 57 se c hanh vao Chua nhat th IV sau le Phuc sinh, 03 thang 5 nam 2020, va co chu e la: "Nhng li cua n goi".

Niem tin ni Chua pha tan s hai

S iep dai cua c Thanh cha co oan viet: "Chua biet rang mot s chon la c ban cho cuoc song, nh ket hon hoac thanh hien mot cach ac biet e phung s Chua, oi phai co can am. Chua biet nhng van nan, nhng lo au va kho khan ang lam giao ong con thuyen tam hon cua chung ta, v the Chua tran an chung ta: "ng s, Thay vi con!". Niem tin ni s hien dien cua Chua, gap g va ong hanh vi chung ta, - ca khi bien co bao to, - giai thoat chung ta khoi s n li ma toi a goi, trong th gi cac linh muc ngay 4/8 nam ngoai (2019) la "noi buon sau ngot ngot", ngha la mot s nan ch noi tam chan ng chung ta va khong e chung ta nem hng ve ep cua n goi"...

Vt thang yeu uoi va s hai trong n goi

c Thanh cha nhan xet rang: "Chung ta giong nh thanh tong o Phero; chung ta co c muon va a tien, nhng ong thi chung ta co nhng yeu uoi va s hai.

"Neu chung ta e cho mnh b y ngh ve nhng trach nhiem ang ch i - trong i song hon nhan hoac trong s vu linh muc - hay nhng nghch canh se xay en, th chung ta se khong con nhn len Chua Giesu, va giong nh ong Phero, chung ta co nguy c b chm. Trai lai, mac du co nhng yeu uoi va ngheo hen, c tin van giup chung ta tien bc e gap Chua Phuc sinh va chien thang ca nhng bao to. Thc vay, Chua se gi tay cho chung ta, khi chung ta co nguy c b chm v met moi hoac v s hai, va Chua ban cho chung ta a tien hang say can thiet e song n goi cua chung ta trong vui ti va nhiet thanh" ...

Chien thang nhng nan ch va met moi

c Thanh cha viet them rang: "Trong n goi rieng ma chung ta c keu goi theo uoi qua cuoc song, nhng song gio ay co the lam cho chung ta kiet lc. Toi ngh en nhng ngi am nhan cac ngha vu quan trong trong xa hoi dan s, nhng oi v chong ma toi thng goi la "nhng ngi can am", va ac biet la nhng ngi chon i song thanh hien va linh muc. Toi biet nhng vat va cua anh ch em, nhng co n dan dan dap tat ngon la nong chay cua n goi, ganh nang cua tnh trang khong chac chan va bap benh thi nay, s lo s ve tng lai. Hay can am len, anh ch em ng s! Chua Giesu canh chung ta va neu chung ta nhn nhan Ngai la Chua duy nhat cua i song chung ta, th Ngai se gi tay va nam lay chung ta e cu thoat..."

Keu goi phuc vu n goi

Va c Thanh cha ket luan rang: "Anh ch em rat than men, ac biet trong Ngay The gii cau cho n goi, va ca trong hoat ong muc vu thong thng cua cac cong oan chung ta, toi mong c rang Giao hoi tien bc tren con ng phuc vu n goi, bang cach m ra nhng canh ca trong tam hon cua moi tn hu, e moi ngi co the kham pha, trong tam tnh biet n, tieng goi ma Chua gi en cho ho, tm c can am e tha "xin vang", chien thang s met moi trong niem tin ni Chua Kito, va sau cung hien dang cuoc song cua mnh nh mot bai ca chuc tung Thien Chua, cho anh ch va toan the gii. Xin c Trinh N Maria ong hanh va chuyen cau cho chung ta."

Vatican News 24-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page