c Thanh Cha chu s

buoi cau nguyen Kinh Lay Cha

 

c Thanh Cha chu s buoi cau nguyen Kinh Lay Cha.

Ngoc Yen

Vatican (Vatican News 25-03-2020) - Vao luc 12 gi ngay 25 thang 3 nam 2020 Le Truyen Tin, t Th vien Dinh Tong toa c Thanh Cha chu s buoi cau nguyen vi Kinh Lay Cha cung vi tat ca v lanh ao cac Giao hoi cua cac he phai c tin khac nhau, khan cau ang Toi Cao, Thien Chua toan nang. Sang kien nay a c c Thanh Cha a ra vao buoi oc Kinh Truyen tin Chua nhat 22/3 nham muc ch khan xin Thien Chua ngan chan ai dch.

Sau ay la li cua c Thanh Cha trc khi moi ngi cau nguyen vi Kinh Lay Cha:

Anh ch em than men,

Hom nay, nh a hen, tat ca cac Kito hu tren toan the gii cung oc Kinh Lay Cha, li cau nguyen ma Chua Giesu a day chung ta.

Chung ta hng ve Chua Cha, nh nhng ngi con ay long tin tng. Chung ta oc Kinh Lay Cha moi ngay, va tham ch la nhieu lan trong ngay; nhng vao giay phut nay, chung ta c mong khan cau long thng xot xuong tren toan nhan loai trong cn th thach cua ai dch virus corona nay. Chung ta cung cau nguyen vi nhau, nhng Kito hu thuoc moi Giao Hoi va Cong oan, moi truyen thong, thuoc moi la tuoi, thuoc moi ngon ng va quoc gia.

Chung ta cung cau nguyen cho cac benh nhan va cho gia nh cua ho, cau nguyen cho cac nhan vien y te va nhng ngi giup ho, cau nguyen cho cac nha cam quyen, nhng ngi thi hanh phap luat va cac tnh nguyen vien, cau nguyen cho nhng ngi ng au trong cong ong cua chung ta.

Hom nay, nhieu ngi trong chung ta c hanh le Ngoi Li Nhap The trong cung long c Trinh N Maria, khi li tha "xin vang" khiem nhng va toan ven cua Me, phan chieu tieng "xin vang" cua Con Thien Chua. Cung the, vi tat ca long tin tng, chung ta pho thac ni ban tay cua Thien Chua, vi cung mot con tim, cung mot tam hon, chung ta cung cau nguyen. Lay Cha chung con...". (CSR_1893_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page