c Thanh Cha keu goi cac doanh nghiep

ng sa thai cong nhan v khung hoang virus corona

 

c Thanh Cha keu goi cac doanh nghiep ng sa thai cong nhan v khung hoang virus corona.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 24-03-2020) - Khi ngay cang nhieu quoc gia bat au cam thay khung hoang kinh te do ai dch virus corona, c Thanh Cha Phanxico keu goi cac lanh ao doanh nghiep tm cac bien phap khong anh hng en ngi lao ong va gia nh cua ho. Ngai noi: "ay khong phai la luc e sa thai moi ngi, nhng la thi gian e chao on ho."

Thay v sa thai nhan vien, hay chao on ho

Hom 22 thang 03 nam 2020, tra li phong van qua Skype vi nha bao Jordi Evole cua Tay Ban Nha ve viec nhieu doanh nghiep sa thai rat nhieu cong nhan vi ly do ai dch Covid-19, c Thanh Cha noi rang "moi quoc gia phai tm nhng giai phap cu the da tren tnh canh cua ho, nhng d nhien, giai phap 'moi ngi v chnh mnh' khong phai la cau tra li. Ngai noi them: "Mot doanh nghiep sa thai nhan cong e cu chnh mnh khong phai la mot giai phap. Vao luc nay, thay v sa thai, chung ta phai chao on va lam cho moi ngi cam co s lien i trong xa hoi."

c Thanh Cha noi rang cac lanh ao co ly khi ngh rang ngai khong am hieu ve quan ly kinh doanh va viec au tranh e duy tr mot doanh nghiep vi nhng ton that san xuat, nhng ngai khang nh: "Toi biet nhng kho khan ma cac nhan vien, cong nhan va gia nh cua ho se gap. Va co nhng thc te nhat nh ang xuat hien, va chung ta ang c yeu cau cham soc nhng thc te o."

Noi ve viec ngai ban phep lanh cho quang trng thanh Phero trong vang vao cuoi buoi oc Kinh Truyen Tin hom Chua Nhat va qua, c Thanh Cha goi quang trng la mot "sa mac". c Thanh Cha cho biet du khong gap cac nhom, ngai van co nhng cuoc tiep kien rieng va tiep tuc lam viec bnh thng.

C hoi suy ngh ve cuoc song

Ve tnh hnh the gii sau khi khung hoang cham dt, c Thanh Cha noi: "Toi hy vong ni nhan loai, ni con ngi nam n va toi hy vong ni con ngi. Toi co that nhieu hy vong ni con ngi, nhng ngi se hoc c nhng bai hoc t cuoc khung hoang nay e suy ngh lai ve cuoc song cua mnh. Chung ta se tr nen tot hn, du rang ch co mot t ngi trong chung ta. Nhieu ngi se ng day lai tren con ng va ieu nay that kho. Nhng toi co niem tin la chung ta se tr nen tot hn."

c Thanh Cha gan gui vi nhng ngi khon kho

Vi nhng ngi ang song trong s hai v ai dch, c Thanh Cha muon giup ho cam thay ngai gan ben ho. ai dch hien tai cung cho thay tnh canh cua nhng ngi kem may man ma xa hoi che dau. c Thanh Cha ke, vai ngay trc ay, vi y tot, mot canh sat noi vi mot ngi an ong: Anh ban a! Xin ve nha i, anh khong c ngoai ng. Va ngi o tra li: Toi khong co nha, toi song tren ng pho. c Thanh Cha noi rang chung ta phai bat au gan gui vi nhng ngi ma chung ta ch biet nh mot y niem: ngi vo gia c, ngi b lam dung# va e chung ta bat au nhan ra rang nhng ngi nay hien hu. (CNS 23/03/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page