Giao hoi Ailen mi goi tn hu

tham d ai hoi Thanh The quoc te 2020

 

Giao hoi Ailen mi goi tn hu tham d ai hoi Thanh The quoc te 2020.

Ngoc Yen

Dublin (Vatican News 15-02-2020) - e khuyen khch cac tn hu Ailen tham d ai hoi Thanh The quoc te, se dien ra tai Budapest, Hungary t ngay 13 en 20 thang 9 nam 2020, c cha Kevin Doran, ai dien Hoi ong Giam muc Ailen tai cac ai hoi Thanh The quoc te a gi li mi en cac tn hu.

c cha ai dien noi: "Giao hoi Hungary mi chung ta tham d ai hoi Thanh The quoc te. Hungary co nguon goc Kito giao rat nen tang, cach ay mot ngan nam, vi v vua au tien, Thanh Stefano. Thanh pho xinh ep Budapest la ni au kho cua ngi Do thai va Kito hu trong phan ln the ky XX. Con cach nao tot hn e bay to s hiep thong cua chung ta vi ngi dan Hungary, ong thi, e canh tan mot kinh nghiem c tin ngoai viec tham d s kien trong ai nay".

Tiep theo, c cha nhac lai chng trnh phong phu c d tnh tai ai hoi: c hanh Thanh le moi ngay, lang nghe giao ly va chng t cua cac linh muc va giao dan t khap ni tren the gii va tren het la c hoi gap g cac nen van hoa a dang. e chuan b cho s kien tai Budapest, Giao hoi Ailen cung se c hanh ai hoi Thanh The quoc gia: c goi la "Adoremus 2020", s kien se c to chc tai en th c Me Knock vao ngay 19 va 20 thang Sau nam 2020.

Giao hoi Hungary a to chc ai hoi Thanh The quoc te lan cuoi cung vao nam 1938. Con Giao hoi Ailen a to chc ai hoi quoc te hai lan: vao nam 1932, nhan dp ky niem 1,500 nam ngay Thanh Patrick en nc nay, va vao nam 2012 vi chu e "B tch Thanh The: hiep thong vi Chua Kito va vi nhng ngi khac".

ai hoi Thanh The quoc te dien ra moi 4 nam, nham muc ch thuc ay nhan thc ve vai tro trung tam cua B tch Thanh The trong i song va s vu cua Giao hoi Cong giao. Va cung la dp giup tn hu chu y en chieu kch xa hoi cua B tch Thanh The. (CSR_858_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page