Giao hoi Tay Ban Nha va Ngay v S song,

"Nhng ngi gieo hy vong"

 

Giao hoi Tay Ban Nha va Ngay v S song, "Nhng ngi gieo hy vong".

Ngoc Yen

Madrid (Vatican News 12-02-2020) - Hom 10 thang 02 nam 2020, cac Giam muc Tay Ban Nha a gi mot Thong iep cho cac tn hu nhan Ngay v S song, se c hanh vao ngay 25 thang 3 nam 2020, le Truyen tin. Thong iep mang ta e "Nhng ngi gieo hy vong". Cac Giam muc muon Thong iep se la mot ngon hai ang e "ong hanh va an ui cac benh nhan trong giai oan cuoi i, trao ban niem hy vong trong giay phut gan ke cai chet, nang cac gia nh va e cao cong viec cua tat ca cac nhan vien y te".

Theo c cha Mario Iceta Gavicagogeascoa, Chu tch Tieu ban Giam muc ve Gia nh va bao ve s song, Thong iep tap trung vao nhng thai o khac nhau cua benh nhan. Trong thc te, mot so benh nhan co gang tm y ngha cua au kho; ho cam thay bat lc, met moi, va biet mnh co the la mot ganh nang cho nhng ngi than. Trai lai, co nhng ngi bieu lo s bnh an va niem vui, biet mnh khong the thay oi tnh trang va chap nhan ieu o; ho to long biet n v c cham soc va v cuoc song a lanh nhan.

Trong Thong iep, cac Giam muc con chu y ac biet en nhng ngi ong hanh, cham soc benh nhan. Cac Giam muc nhac nh nhng ai cham soc ngi benh hay co gang thc hien vi s kien nhan, tnh yeu va khong co thai o dng dng. Chung ta biet rang con ngi c tao dng e song va song hanh phuc; va nh the loai bo au n la mot ieu ung. Nhng ieu nay khong co ngha la co the bien minh cho hanh ong tr t, v tat ca moi ngi eu co pham gia, cho du b benh th pham gia van tron ven.

T iem nay, cac Giam muc a ra li keu goi thuc ay tnh lien i ch thc vi nhng ai au kho, qua van hoa gap g, trong mot thai o phuc vu vi long trac an va thang tien con ngi. Can phai hoc va thc hanh nghe thuat xoa du, ong hanh, an ui, nang cac gia nh va khuyen khch cac sang kien xa hoi trong viec cham soc ngi benh.

Tiep theo, cac Giam muc e cap en vai tro cua c tin trong viec cham soc ngi benh. Trong cai nhn mau nhiem sang tao va cu chuoc cua c Kito, chnh c tin mang lai anh sang mi. V ieu nay, cac Giam muc nhan manh: Moi ngi eu ang c ton trong va c quan tam v c tao dng theo hnh anh Thien Chua va c Thien Chua cu o. Theo cai nhn nay, ngi tn hu co the oi dien vi cai chet trong niem hy vong tin tng Thien Chua.

Ket thuc Thong iep, cac Giam muc mi goi cac tn hu hay la nhng ngi gieo niem hy vong cho tat ca nhng ngi au kho, nhng ngi cam thay met moi vi cuoc song va au kho. Mang en cho ho niem hy vong cua Chua, o la mot hy vong chac chan khong bao gi b that vong. (CSR_786_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page