Khai mac Khoa ao tao th nam

cua ai Chan Ly A Chau

 

Khai mac Khoa ao tao th nam cua ai Chan Ly A Chau.

Duy An

Manila (RVA 14-01-2020) - Luc 9 gi sang ngay 13 thang gieng nam 2020, tai Nha nguyen ai Chan Ly A Chau, cha George Plathottam, S.D.B., Tong Th ky Van Phong Truyen Thong Xa Hoi trc thuoc Lien Hoi ong Giam Muc A Chau (FABC-OSC), a chu s thanh le khai mac Khoa ao tao chuyen sau lan th nam cua ai Chan Ly A Chau cho 28 hoc vien en t cac quoc gia co ngon ng tai ai, nh Myanmar, An o, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Campuchia, Trung Quoc va Viet Nam vi 3 hoc vien.

ong te vi cha Tong Th ky FABC-OSC, co cha Victor F. Sadaya, C.M.F., Tong Giam oc ieu Hanh ai Chan Ly A Chau, cha Bernard Dashi Tang, Giam oc Chng Trnh cua ai, quy linh muc trng ban cac ngon ng, cac linh muc hoc vien, cac hoc vien va mot so nhan vien cua ai.

Trong bai giang thanh le, cha George Plathottam a mi goi cong oan tham d ta n Thien Chua v ai Chan Ly A Chau va ket thuc ky niem 50 Nam thanh lap (1969-2019) trong vui mng va tri an, ong thi bat au bc vao nam mng 50 Nam thanh lap Lien Hoi ong Giam Muc A Chau (1970-2020). ay la c hoi e Giao hoi tai A chau ta n Thien Chua v hong an c tin cung nh anh dau s trng thanh cua Giao hoi tai A chau tren nhieu phng dien, ke t khi c thanh lap en nay.

Da vao noi dung bai Tin mng cua th hai tuan I thng nien (Mc 1, 14-20), cha Tong Th ky FABC-OSC chia se vi cac hoc vien: "Cung giong nh cac mon e au tien c Chua Giesu keu goi theo Ngai, cac ban cung c goi va chon t cac Giam muc trong Lien Hoi ong Giam Muc A Chau, e c ao luyen ni Chua Giesu va trong Chua Giesu, tai ai Chan Ly A Chau nay, roi c sai i loan bao Tin mng Nc Thien Chua thong qua cac phng tien truyen thong hien ai. The nen, cac ban hay tan dung c hoi nay cach nghiem tuc va trach nhiem e hoc hoi tren nhieu phng dien trong thi gian cua khoa hoc: hoc vi khoi oc nhng cung hoc bang trai tim, hoc cac ky thuat nhng cung khong c quen kha canh muc vu va truyen giao, m long trong tnh bang hu, huynh e e co the oi thoai vi moi ngi va tr thanh s gia cua nhng tin vui, tin mng cho anh ch em chung quanh mnh".

Sau thanh le, cac hoc vien bc vao nhng sinh hoat au tien cua khoa hoc: muc ch va cac e tai cua khoa hoc, cung nh cac hoat ong hu ch khac xuyen suot khoa hoc.

c biet, ay la khoa ao tao th nam ke t khi ai Chan Ly A Chau chuan b va roi chuyen t phat thanh qua lan song ngan sang trc tuyen vao ngay 30 thang sau nam 2018. Khoa hoc keo dai t ngay 13 thang gieng nam 2020 en ngay 08 thang ba nam 2020.

Duy An

(Nguon: ai Chan Ly A Chau)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page