Cuoi nam,

tm hanh phuc t kho o cu

 

Cuoi nam, tm hanh phuc t kho o cu.

Khac Ba, SJ - CTV

Saigon (Vatican News 13-01-2020) - Cuoi nam thng la dp chung ta don dep lai nha ca cho tm tat, khang trang e on chao Nam Mi. Mot trong nhng iem ma ta phai lam chnh la kho o cu cua gia nh. Viec don dep nay co khi tao ra tam ly vui ve, v ta cam thay sap co mot khung canh mi hn, sach se hn e on Tet, nhng cung co khi gay ra s met nhoc, chan nan, v co qua nhieu th phai sap xep, qua nhieu bui bam phai lau chui. Tuy nhien, neu chung ta ng qua non nong lam cho xong, ng qua chu trong en muc tieu ve s gon gang, ta se co c hoi tm thay hanh phuc ngay trong viec don dep kho o cu cua mnh.

Trong cac bo phim hay cac cau chuyen van hoc, boi canh thng c khi au bi mot vat dung hay mot mon o cu nao o. No se la au moi e dan dat khan thnh gia i vao cau chuyen, ac biet la nhng cau chuyen tnh lang man. Chung co the la nhng mot ky vat trong lan gap g au tien cua mot cap oi yeu nhau, hay mot vat dung tng mang tnh bat ly than cua mot ca nhan trong gia nh. Chung cung co the la nhng o chi yeu thch cua cac em nho trong qua kh, hay nhng tac pham nghe thuat c s dung trong mai nha xa.

Moi mot o vat trong kho eu cha ng mot cau chuyen, mot lch s rieng cua no. Co nhng ky vat tng la bieu cho tng tnh yeu cua ong ba hay cua cha me. Co nhng mon o tng anh dau cac bien co quan trong cua ai o. Co nhng vat dung tng ong hanh cung gia nh suot thu han vi, vv. Viec chung c gi lai trong kho a am bao rang chung tng mang mot vai tro hay mot gia tr quan trong nao o. Chung co the tng la 'bao vat' oi vi the he cua ong ba cha me, nhng hien khong c chu y hoac khong con 'hp thi' vi the he con chau. Chung cung co the tng gi nhng ky niem ang tran trong cua ngi hien tai, nhng v nhp song thay oi nhanh chong khien chung b lang quen. Noi cach khac, moi ky vat khong ch la mot mon o, ma la mot 'the gii', mot 'khung tri' ghi dau va cha ng mot cau chuyen, mot quang i, mot lch s.

V the, neu chung ta biet 'dng lai' va e y mot chut, chung ta co c hoi kham pha lai lch s va nhan dien lai truyen thong cua gia nh. o la cach chung ta gan ket tr lai vi nguon coi, tran trong va biet n nhng g a giup hnh thanh nen i song hien tai. Chung ta cung co c hoi song lai nhng cam xuc t nhng mon o hay nhng vat ky niem a mot thi gan bo vi mnh. o la nhng hoai niem quy gia khi ta m ra vi nhng gi hng en t qua kh, e cho cac 'the gii' cua nhng vat dung lay ong hien tai. Chung ang nhac ta ve nhng g a xay nen cuoc i nay.

o la mot cach lanh manh e xay dng nh hng cho cuoc song. Khi e cho cam xuc cua nhng hoai niem c hien dien la ta ang lam mi mnh, va ang e cho tam tnh biet n c len tieng trong long. Biet n v hieu rang nhng g ta ang co hien tai eu c at nen tren bao nhieu ieu khac: t s sinh thanh cua ong ba cha me, cho ti cac moi quan he, va bao nhieu bien co khac a dien ra trong cuoc i, vv. o la nhng cam xuc can thiet e ta phat trien nhan cach thien lanh. Chung giup ta y thc rang qua kh ang la mot phan cua ta hien tai, va se theo bc ta vao tng lai. Cuoc i ta luon tien ve pha trc, nhng ta ch co the that s tien bc vi nhng phng hng ro rang neu ta co mot nen tang vng vang c xay dng t 'nhng ngay xa yeu dau'.

V vay, trong dp cuoi nam, khi don kho o cu, chung ta nen e y en nhng o vat nay. ng ch don dep theo tinh than lam cho xong hay don chung vao nhng goc khuat; ac biet, ng voi vang vt chung i chi v chung cu ky hay khong con gia tr s dung cho hien tai. Ngc lai, chung ta nen danh mot chut thi gian e quan sat va suy ngh ve 'lch s' cua chung. Lam c nh the, chung ta se khong b mat c hoi quy gia c song lai vi nhng cam xuc ep e t nhng ky vat trong qua kh; hay noi ung hn la e cho 'the gii', cho 'khung tri' cua chung c song lai ni y thc cua mnh ngay trong hien tai nay, e chung lay ong va anh thc ve lch s cua i song moi ngi chung ta. Co nhng ky vat se anh thc ta ve truyen thong gia nh, ve cuoc i cua ong ba cha me; co nhng ky vat gi nhac ve tnh ban be cu; co nhng ky vat giup ta cam khai ve nhng thang ngay 'nam gai nem mat'; va co nhng ky vat khien ta song lai net trong treo, th ngay va tinh nghch cua tuoi th; vv. o la nhng tieng noi vong t qua kh, nhng rat co gia tr cho hien tai va tng lai cua chung ta. Nhng tieng noi o ang go ca tam hon ta, mi goi ta m ra vi long tri an va thuc ay ta tien bc ve pha trc. Chnh nhng cam xuc o se giup 'don dep', 'sap xep' lai tam tr chung ta, giup ta co c mot tam hon ay biet n, ci m va han hoan e on chao Nam Mi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page