Tong sac Aperuit Illis

cua c Thanh Cha Phan-xi-co

thiet lap Ngay Chua Nhat Li Chua

 

Tong sac Aperuit Illis cua c Thanh Cha Phan-xi-co thiet lap Ngay Chua Nhat Li Chua.

Ban dch cua UBKT trc thuoc HGMVN

Vatican (Vatican News 12-01-2020) - Tong sac Aperuit Illis cua c Thanh Cha Phan-xi-co thiet lap Ngay Chua Nhat Li Chua:

1/ "Vay Ngi m tr cho ho hieu ve Kinh Thanh" (Lc 24, 25). o la mot trong nhng c ch a c Chua phuc sinh hoan thanh, trc khi Ngi len tri. Ngi a hien ra cho cac mon e khi cac ngai tu hop cung mot ni, Ngi be banh vi cac ngai va m long cac ngai hieu ve Kinh Thanh. Vi nhng con ngi hoang s va that vong nay, Ngi to cho thay y ngha cua mau nhiem phuc sinh: ngha la, theo d phong ngan i cua Chua Cha, Chua Gie-su phai chu au kho va phuc sinh t coi chet e ban tang s hoan cai va tha th toi loi (cf. Lc 24, 26.46-47) va ha ban Thanh Than, ang se ban cho cac ngai sc manh e tr nen nhan chng ve Mau Nhiem cu roi nay (cf. Lc 24, 49).

Moi tng quan gia ang Phuc Sinh, cong oan cac tn hu va Kinh Thanh that la can thiet cho can tnh cua chung ta. Neu Chua khong dan chung ta vao trong moi tng quan nay, khong the nao hieu Kinh Thanh mot cach sau xa. Tuy nhien, ieu ngc lai cung rat ung: khong co Kinh Thanh, th nhng bien co trong s menh cua Chua Gie-su va Giao Hoi cua Ngai trong the gii khong the giai thch c. Noi mot cach trung thc, thanh Gie-ro-ni-mo a viet: "Khong biet Kinh Thanh la khong biet Chua Kito" (Trong Is., prologue: PL 24, 17).

2/ Trong phan ket thuc nam thanh ngoai thng ve Long Thng Xot, toi a yeu cau rang chung ta ngh en "mot chua nhat danh rieng cho Li Chua, e hieu c s phong phu khong the tat can en t s oi thoai ben vng cua Thien Chua vi dan Ngi" (Misericordia et misera, n. 7). Thanh hien theo cach the rieng biet mot ngay chua nhat trong Nam phung vu cho Li Chua cho phep, tren tat ca, lam cho Giao Hoi song lai c ch cua ang Phuc Sinh, cung m cho chung ta kho tang cua Li Ngi e chung ta co the la nhng ngi loan bao ve s phong phu khong the tat can nay trong the gii. Theo quan iem nay, nhng li day cua thanh E-phrem en trong tam tr toi: "Vay, ai co kha nang hieu tat ca s phong phu t mot li cua Ngai, lay Chua? ieu ma chung toi hieu ve Li Ngai th kem hn la ieu ma chung toi bo qua, nh nhng ke khat nc uong t mot nguon suoi. Nhng chieu kch cua Li Ngai th dao day nh nhieu khuynh hng cua nhng ngi hoc hoi Li Ngai. Thien Chua a to iem li cua mnh bang muon ve ep, e moi ngi nghien cu Li cua Ngai co the chiem ngam ieu ma ho yeu men. Va trong li cua mnh, Ngai an giau tat ca moi kho tang, e moi ngi trong chung toi tm thay s phong phu trong ieu ma ho chiem niem (Commentaires sur le Diatessaron, 1, 18).

Vay, qua la th nay, toi muon tra li cho nhieu e ngh en t dan Chua, e trong toan the Giao Hoi, chung ta co the c hanh chua nhat Li Chua trong s hiep nhat cua nhieu y hng. T nay, no tr thanh mot thc hanh cu the e song nhng giay phut ma cong oan tn hu tap trung ve gia tr quan trong ma Li Chua chiem hu trong i song thng ngay. Trong nhng giao hoi a phng khac nhau, nhieu sang kien lam cho ngi tn hu tiep xuc de dang vi Thanh Kinh, ieu nay giup ho song tam tnh biet n ve mot an hue nh the, dan than e song an hue nay trong i song thng ngay va co trach nhiem lam chng ve ieu o mot cach hai hoa.

Cong ong Vatican II a co anh hng quan trong trong viec tai kham pha Li Chua qua Hien che tn ly Dei Verbum. T nhng trang nay, luon xng ang c suy gam va song, gi len mot cach ro net ban chat cua Kinh Thanh, thong truyen t the he nay en the he khac (ch. II), s linh hng than linh (ch. III) om lay Cu va Tan c (ch. IV va V) va tam quan trong oi vi i song Giao Hoi (ch. VI). e lam gia tang giao huan nay, nam 2008, c Thanh Cha Be-ne-ic-to XVI a trieu tap mot cong ngh cac giam muc ve chu e "Li Chua trong i song va s vu cua Giao Hoi", tiep theo sau cong ngh o ngai a cong bo Tong huan Verbum Domini, tao nen huan giao quan trong cho cong oan chung ta [1]. Trong tai lieu nay, ac tnh hieu nang cua Li Chua c ao sau mot cach ac biet, khi ma trong ong tac phung vu, noi len tnh cach thanh thieng rieng biet cua no [2].

Vay, that la tot rang ng bao gi thieu trong i song cua dan Chua moi tng quan quyet nh nay vi Li song ong ma Chua khong ngng ngo li vi v Hon the cua mnh, e v hon the co the tang trng trong tnh yeu va trong li chng ve c tin.

3/ V the, toi an nh ngay chua nhat th III mua thng nien c danh rieng e c hanh, e suy t va e cong bo Li Chua. Vay, Chua nhat Li Chua nay se c nh vao luc thch hp cua giai oan nay trong nam, khi ma chung ta c mi goi e cung co nhng moi lien he vi cong oan do thai va cau nguyen cho s hiep nhat cac kito hu. Khong phai ch la s trung hp ve thi gian: c hanh Chua nhat Li Chua dien ta mot gia tr pho quat, bi v Kinh Thanh ch cho nhng ngi biet lang nghe con ng phai theo e at en s hiep nhat ch thc va vng chac.

Cac cong oan se tm thay phng tien e song Chua nhat nay nh mot ngay trong the. Trong moi trng hp, that la quan trong trong c hanh thanh the, ngi ta co the a vao nhng ban van thanh, theo cach lam cho cong oan tham d thay ro gia tr quy pham cua Li Chua. Cach ac biet, trong Chua Nhat nay, can nhan manh en viec cong bo Li Chua va thch ng bai giang e lam cho viec phuc vu Li Chua tr nen ro rang hn. Trong chua nhat nay, cac Giam muc co the c hanh nghi thc cho ngi lanh tac vu oc sach hay trao mot s vu tng ng, e nhac en tam quan trong cua viec cong bo Li Chua trong phung vu. Thc vay, that la can ban e thc hien nhng co gang can thiet e huan luyen mot so tn hu tr thanh nhng ngi cong bo thc s cua Li Chua vi mot s chuan b tng xng, nh ieu o xay en theo cach thc quen thuoc oi vi nhng ngi giup le hay nhng tha tac vien ngoai thng cho rc le. Cung vay, cac linh muc giao x co the tm ra hnh thc tng xng nhat e at cuon Kinh Thanh, hay mot trong cac sach cua bo Kinh Thanh, cho toan the cong oan, e lam noi bat tam quan trong cua viec tiep tuc oc ban van trong i song hang ngay, e ao sau ban van va e cau nguyen vi Kinh Thanh, trong khi tham chieu bang cach the ac biet theo cach oc Lectio Divina.

4/ Viec dan Israel tr ve que hng, sau thi gian lu ay Babylone, c anh dau mot cach co y ngha bang viec oc sach Luat. Kinh thanh tang cho chung ta ban van mo ta that cam ong ve giay phut o trong sach Ne-he-mie. Dan chung tu hop Gie-ru-sa-lem, tren cong trng Ca Nc e nghe sach Luat. B phan tan do cuoc lu ay, bay gi ho thay mnh c quy tu chung quanh Kinh Thanh nh ho ch la "mot ngi" (Ne 8, 1). Khi oc sach thanh, dan chung "nghe" (Ne 8, 3) trong khi biet rang ho tm lai c trong li nay y ngha cua nhng bien co ma ho a song. Phan ng trc viec cong bo nhng li nay la cam xuc va nhng giot nc mat: Esdras oc mot oan trong sach luat cua Chua, roi nhng v le-vi thong dch, giai thch y ngha, va ngi ta co the hieu. Nehemie quan tong oc, Esdras la t te va ky luc, va nhng v le-vi la nhng ngi giai thch luat, noi cung dan chung: "Ngay hom nay c thanh hien cho Chua, Thien Chua cua anh ch em! ng mang tang che, ng khoc na!" V ho khoc suot trong luc nghe nhng li cua Le Luat. [...] ng buon phien na: niem vui cua Thien Chua la thanh luy cua anh ch em!" (Ne 8, 8-10).

Nhng t nay cha ng mot huan giao quan trong. Kinh Thanh khong the ch la di san cua mot so ngi va cung khong phai la mot bo su tap sach vi mot so ac quyen. Trc het, Kinh Thanh thuoc ve dan c trieu tap e lang nghe va nhan biet trong Li nay. Thng th co nhieu khuynh hng muon oc quyen ban van thanh trong khi vien dan no theo mot so pham vi hay nhng nhom chon san. Khong the nh vay c. Kinh Thanh la cuon sach cua dan Chua, ma trong khi lang nghe, ho vt qua c s phan tan va s chia re e tien ti s hiep nhat. Li Chua hiep nhat cac tn hu va lam cho ho tr thanh mot dan duy nhat.

5/ Trong s hiep nhat c tao nen do s lang nghe nay, cac v muc t trc tien co trach nhiem ln e giai thch va cho phep tat ca moi ngi hieu Kinh Thanh. V no la cuon sach cua dan, nhng ai co n goi tr thanh tha tac vien cua Li phai cam nhan vi sc manh oi hoi lam cho Li Chua co the i vao i song cong oan.

Cach rieng, bai giang mang lay mot nhiem vu rat ac biet, bi v no co c "mot ac tnh gan nh la b tch" (EG, n.142). Dan vao chieu sau trong Li Chua, trong mot cach noi n gian va phu hp vi ngi nghe, cung cho phep v linh muc lam cho kham pha "ve ep cua nhng hnh anh ma Thien Chua dung e khuyen khch thc hanh ieu thien" (Ibid.). o la mot c hoi muc vu khong c bo qua.

Thc vay, oi vi nhieu tn hu, o la dp duy nhat ma ho co c e nam bat c ve ep cua Li Chua va thay Li Chua tham chieu vao i song thng ngay cua mnh. Vay, phai danh thi gi can thiet cho viec don bai giang. Ngi ta khong the ng khau trong viec giai thch nhng ban van thanh. oi vi chung ta, nh la nhng ngi thuyet giang, phai c yeu cau la khong vt qua gii han vi nhng bai giang hay nhng lap luan xa la. Khi chung ta dng lai e chiem niem va cau nguyen tren ban van thanh, ngi ta co the noi chuyen vi trai tim e ung en trai tim cua nhng ngi ang lang nghe, e dien ta ieu can ban c lanh nhan va tro sinh hoa trai. ng bao gi ni long viec danh thi gian va cau nguyen vi Kinh Thanh, e no c on nhan "e no thc s la Li cua Chua, ch khong phai la li cua ngi pham" (1 Th 2, 13).

Cung ang c ao rang nhng giao ly vien, qua s vu ma ho a nhan lanh, giup lam ln len trong c tin, trong khi cam nhan c s cap bach lam mi lai qua s quen thuoc va hoc hoi Kinh Thanh, cho phep ho de dang thc hien mot cuoc oi thoai thc s gia nhng ngi ang nghe ho va Li Chua.

6/ Trc khi to mnh cho cac mon e ong kn trong nha tiec ly va m tr cho ho hieu Kinh Thanh (cf. Lc 24, 44-45), ang Phuc Sinh hien ra cho hai ngi trong so ho tren ng t Gie-ru-sa-lem ve Emmaus (cf. Lc 24, 13-35). Ban tng thuat cua thanh s Luca ghi nhan rang o la ngay Phuc Sinh, ngha la ngay chua nhat. Hai mon e nay tranh luan ve nhng bien co cuoi cung cua cuoc kho nan va cai chet cua Chua Gie-su. Hanh trnh cua ho c ghi dau bang s buon ba va that vong ve ket cuc ay tham kch cua Chua Gie-su. Ho a hy vong ni Ngi trong khi xem Ngi nh la ang Messie giai thoat, nhng ho b at trc tai tieng cua ang Chu ong inh. Mot cach kn ao, ang Phuc Sinh tien lai gan va bc i vi cac mon e, nhng ngi nay khong nhan ra Ngi (cf. c. 16). Doc ng, Chua hoi ho, khi biet rang ho khong hieu ve cuoc kho nan va cai chet cua Ngi; Ngi goi ho la "tam tr khong hieu biet va cham tin" (c. 25), "va, khi i t Moisen va tat ca cac tien tri, Ngi giai thch cho ho nhng ieu lien quan en Ngi trong toan bo Kinh Thanh" (c. 27). c Kito la nha chu giai tien khi! Khong ch Kinh Thanh cu c a i trc ieu ma Ngi se thc hien, nhng chnh ban than Ngi cung muon trung thanh vi Li nay e lam ro net lch s cu roi duy nhat tm thay s thanh toan ni c Kito.

7/ Nh o, cuon sach Thanh Kinh (Bible) nh la Kinh Thanh (Ecriture Sainte), noi ve c Kito va loan bao Ngi nh la ang phai trai qua nhng au kho e bc vao trong vinh quang (cf. c. 26). o khong phai la mot phan duy nhat, nhng toan bo Kinh Thanh noi ve Ngi. Cai chet va s song lai cua Ngi khong the giai thch c ma khong co toan bo Kinh Thanh. V the, mot trong nhng li tuyen xng c tin lau i nhat nhan manh rang: "c Kito a chet v toi loi chung ta theo li Kinh Thanh, va Ngi c chon cat trong mo; Ngi song lai vao ngay th ba theo li Kinh Thanh, Ngi a hien ra vi Phe-ro" (1 Co 15, 3-5). Bi v Kinh Thanh noi ve c Kito, chung cho phep tin rang s chet va s song lai cua Ngi khong thuoc ve chuyen than thoai, nhng co tnh lch s va c tm thay trung tam c tin cua cac mon e cua Ngi.

Moi lien he gia Kinh Thanh va c tin cua cac tn hu that la sau xa. Bi v c tin en t viec lang nghe va viec lang nghe c tap trung vao Li cua c Kito (cf. Rm 10, 17), li mi goi hien nay la cap thiet va tam quan trong ma cac tn hu phai danh rieng cho viec lang nghe Li Chua, trong c hanh phung vu cung nh trong li cau nguyen va suy t ca nhan.

8/ Cuoc "du hanh" cua ang Phuc Sinh vi cac mon e tren ng Emmaus ket thuc bang ba an. V du khach b an chap nhan s nai n ma hai ngi ban ng ngo vi Ngi: "Hay lai vi chung toi, v tri a chieu va ngay sap het" (Lc 24, 29). Trong khi ngoi ong ban vi ho, Chua Gie-su cam lay banh, oc li chuc tung, be ra va trao cho ho. Luc o, mat ho m ra va ho nhan ra Ngi. (cf. c. 31).

Chung ta hieu ve canh nay, moi tng quan gia Kinh Thanh va Thanh The la khong the tach ri. Cong ong Vatican II day: "Giao Hoi luon ton knh Thanh Kinh nh a ton knh Than The cua Chua; Giao Hoi khong ngng, nhat la trong phung vu thanh, lay banh s song t ban tiec Li Chua va ban tiec Than mnh cua c Kito, e ban tang cho cac tn hu" (Dei Verbum, so 21).

Viec tiep xuc thng xuyen vi Kinh Thanh va viec c hanh Thanh The giup cho nhng ngi thuoc ve nhom nhan ra. Nh la nhng tn hu, chung ta la mot dan duy nhat bc i trong lch s, ghi dau bang s hien dien cua Thien Chua gia chung ta, ang noi vi chung ta va nuoi dng chung ta. Ngay danh rieng cho Sach Thanh muon khong ch la "mot nam mot lan", nhng la mot bien co cho suot ca nam, bi v chung ta co nhu cau cap thiet e tr nen quen thuoc va than mat vi Kinh Thanh va vi ang Phuc Sinh, ang khong ngng be Li va Banh trong cong oan cac tn hu. V the, chung ta can luon i vao s tin tng vi Kinh Thanh, neu khong th trai tim van con lanh va nhng con mat van con ong kn, b ghi dau nh vo so hnh thc cua s mu loa.

Kinh Thanh va cac B Tch khong the phan chia. Khi cac b tch c dan nhap va soi sang bang Li, chung c bieu lo mot cach ro hn nh muc ch cua hanh trnh ma chnh c Kito m tam tr va trai tim e nhan ra hanh ong cu roi cua Ngi. Trong boi canh nay, can nh en li day do en t sach Khai Huyen. ieu c noi ay la Chua ang ng ngoai ca va Ngi go. Neu ai nghe tieng Ngi va m ca, Ngi se vao dung ba toi vi ho (cf. 3, 20). c Kito Gie-su, qua Kinh Thanh, ang go ca chung ta; neu chung ta nghe va m ca tam tr cung nh trai tim, th Ngi se bc vao cuoc song va lai vi chung ta.

9/ Trong th th hai gi Ti-mo-te, giong nh la ban di chuc tinh than, thanh Phao-lo dan do ngi cong tac trung tn cua mnh thng xuyen oc Kinh Thanh. V Tong o xac tn rang "toan bo Kinh Thanh c Thien Chua linh hng"; c dung e day do, to cao ieu xau, ieu chnh, giao duc trong s cong chnh" (cf. 3, 16). Li dan do cua thanh Phao-lo danh cho Ti-mo-te tao nen mot nen tang, da vao o Hien che cong ong Dei Verbum e cap en chu e quan trong ve linh hng trong Kinh Thanh, mot nen tang ma cach rieng nhng chu e nh cung ch cu roi, chieu kch tinh than va nguyen tac nhap the oi vi Kinh Thanh c at ra.

Trc het, trong khi nhac lai li dan do cua Phao-lo danh cho Ti-mo-te, Dei Verbum nhan manh rang "cac sach Kinh Thanh day mot cach chac chan, trung tn va khong sai lam chan ly ma Thien Chua muon thay e cap en trong cac Th thanh v phan roi cua chung ta" (so 11). Bi v cac th nay day ve n cu roi ve c tin trong c Kito (2 Tm 3, 15), cac chan ly ma no cha ng phuc vu cho n cu roi cua chung ta. Sach thanh (bible) khong phai la bo su tap cac sach lch s hay bien nien s, nhng no hoan toan hng ve toan bo n cu roi cua con ngi (personne). S bam re vao lch s khong the choi cai c cua nhng sach c cha ng trong ban van thanh khong c lam quen i cung ch can ban nay: n cu o cua chung ta. Tat ca c hng ve cung ch c ghi trong chnh ban chat (nature) cua Sach thanh (Bible), c soan thao nh lch s n cu roi, trong o Thien Chua noi va hanh ong e i en gap g moi ngi, e cu ho khoi s d va s chet.

e at ti muc ch cu roi nay, Kinh Thanh, di tac ong cua Chua Thanh Than, chuyen li cua con ngi c viet theo cach nhan loai thanh Li Chua (cf. DV 12). Vai tro cua Chua Thanh Than trong Thanh Kinh rat nen tang. Khong co s tac ong cua Ngai, nguy c b ong kn trong ban van co the luon la mot nguy hiem, de ri vao cach giai thch qua khch (fondamentaliste) ma chung ta phai tranh e khong lam lech lac tnh cach c linh hng, nang ong va thuoc ve thanh than ma ban van thanh von co. Nh v Tong o nhac lai ieu nay, "ch viet giet chet, nhng tinh than lam cho song" (2 Co 3, 6). Vay, Thanh Than lam cho Thanh Kinh bien thanh Li song ong cua Thien Chua, c song va thong truyen trong c tin cua dan thanh Ngai.

10/ Tac ong cua Chua Thanh Than khong ch lien quan en s hnh thanh Kinh Thanh, nhng cung hanh ong ni nhng ngi at mnh lang nghe Li Chua. Khang nh cua cac Giao phu that la quan trong, theo o Kinh Thanh phai "c oc va giai thch di anh sang cua cung mot Thanh Than ma no c viet ra" (DV 12). Vi Chua Gie-su Kito, mac khai cua Thien Chua at en s thanh toan va sung man; tuy nhien, Thanh Than tiep tuc hanh ong cua mnh. Thc vay, that la gian lc e gii han tac ong cua Chua Thanh Than ch vao ban tnh than linh c linh hng cua Kinh Thanh va cua nhng tac gia khac nhau. Vay, that la can thiet e at niem tin vao tac ong cua Chua Thanh Than, ang tiep tuc thc hien hnh thc rieng biet cua Ngai ve linh hng khi Giao Hoi giang day Kinh Thanh, khi Huan quyen giai thch Kinh Thanh mot cach chnh thc (cf. Ibidem 10) va khi moi ngi tn hu rut ra t o quy pham thieng lieng cua mnh. Theo ngha nay, chung ta co the hieu li cua Chua Gie-su noi vi cac mon e, la nhng ngi a khang nh la a hieu y ngha cua cac du ngon, khi Ngai noi: "V the, cac ky luc tr nen mon e cua Nc tri co the so sanh vi ngi chu nha biet rut ra nhng ieu cu, mi t kho tang cua mnh" (Mt 13, 52).

11/ Cuoi cung, Dei Verbum xac nh rang "li Chua, ngang qua ngon ng nhan loai, a tr nen giong nh ngon ng cua con ngi, cung giong nh t muon i Ngoi Li cua Cha hang hu, a ganh lay s bat toan cua than xac chung ta, va tr nen giong nh loai ngi" (so 13). o cung nh noi rang s Nhap The cua Ngoi Li Thien Chua trao ban hnh thc va y ngha cho moi tng quan gia Li Chua va ngon ng con ngi, vi nhng ieu kien lch s va van hoa. Chnh trong bien co nay ma Truyen Thong c thanh hnh, ay cung la Li Chua (cf. Ibidem so 9). Ngi ta thng co nguy c tach rieng Kinh Thanh va Truyen Thong, ma khong hieu rang ca hai co cung mot nguon duy nhat la Mac Khai. ac tnh c viet ra cua Kinh Thanh khong lam suy giam g s kien no hoan toan la li song ong; cung giong nh truyen thong song ong cua Giao Hoi, khong ngng thong truyen Kinh Thanh suot nhieu the ky, t the he nay en the he khac, chiem hu cuon sach thanh nay nh "luat toi thng cua c tin" (Ibidem 21). Hn na, trc khi tr thanh ban van viet, Li Chua a c truyen bang mieng va c gn gi song ong bang c tin cua mot dan nhan biet Li Chua nh lch s va nguyen tac ve can tnh cua mnh gia bao nhieu dan toc khac. Vay, c tin thuoc ve kinh thanh c xay dng tren Li song ong va khong phai tren mot cuon sach.

12/ Khi Kinh Thanh c oc trong cung mot tinh than ma no a c viet ra, no luon luon mi me. Cu c khong bao gi cu mot khi ngi ta a no vao trong Tan c, bi v tat ca eu c bien oi do Thanh Than duy nhat la ang linh hng cho no. Toan bo ban van thanh co c nhiem vu tien tri: no khong lien quan en tng lai, nhng la ngay hom nay cua ngi c nuoi dng bang Li nay. Chnh Chua Gie-su khang nh ieu o mot cach ro rang luc khi au s vu: "Hom nay a hoan thanh oan Kinh Thanh ma anh ch em va nghe" (Lc 4, 21). Ke c nuoi dng moi ngay bang Li Chua, cung giong nh Chua Gie-su, lam cho mnh tr thanh ngi ong thi vi nhng con ngi ma mnh gap g; no khong b cam do ri vao nhng noi nh kho can cua qua kh, cung nh nhng ao vong khong tng hng ve tng lai.

Kinh Thanh lam cho hoan thanh tac ong tien tri trc het oi vi ngi nghe no. No gi len s du dang va cay ang. Hay nh lai li cua tien tri Ezekiel khi Chua mi goi ong ta an cuon sach, ong ta cho biet: "trong mieng toi, ngot ngao nh mat" (cf. 3, 3). Chnh thanh s Gioan tren ao Patmos a song lai chnh kinh nghiem ma Ezekiel a an cuon sach, nhng ong them vao mot vai ieu ac biet hn: "Trong mieng toi, du dang nh mat, nhng khi toi a an roi, long toi tran ay cay ang" (Ap 10, 10).

Hieu qua du dang cua Li Chua thuc ay chung ta chia se vi nhng ngi ma chung ta gap g trong i song thng ngay e dien ta cho ho s chac chan ve niem hy vong ma Li Chua cha ng (cf. 1 P 3, 15-16). Ngc lai, s cay ang thng c ban tang khi ngi ta nam gi mot iem nao o ma chung ta kho song li theo mot cach the thch hp, hay ngay ca thay b t choi dung ngon tay bi v no khong gi c gia tr e mang lai y ngha cho cuoc song. Vay, that la can thiet e ng bao gi coi mnh nh quen thuoc vi Li Chua, nhng phai c Li Chua nuoi dng e kham pha va song mot cach sau xa moi tng quan cua chung ta vi Chua va vi anh ch em.

13/ Mot thach thc khac en t Kinh Thanh la thach thc lien quan en bac ai. Li Chua thng xuyen nhac nh tnh yeu thng xot cua Chua Cha, ang oi hoi con cai mnh song trong tnh bac ai. Cuoc song cua Chua Gie-su la cach dien ta tron ay va hoan hao cua tnh yeu than linh nay, khong gi g lai cho rieng mnh, nhng hoan toan hien dang cho tat ca moi ngi. Trong du ngon ve Lazaro ngheo kho, chung ta tm thay mot ch dan quy gia. Khi Lazaro va ngi giau co chet, ngi nay, trong khi thay ngi ngheo nam trong long Abraham, xin cho mnh c sai ve vi cac anh em e canh bao ho phai song tnh yeu vi ngi than can, e tranh phai chu nhng hnh phat rieng cua mnh. Cau tra li cua Abraham nh quat vao mat: "Chung co Moi-sen va cac tien tri, chung phai nghe cac ngai" (Lc 16, 29). Nghe li Thanh Kinh e thc thi long thng xot: o la mot thach o ln trong i song chung ta. Li Chua la thc o m mat chung ta e cho phep chung ta ra khoi tnh ca nhan chu ngha, dan en s ngat th va s can coi, ong thi m ra con ng cua chia se va tnh lien i.

14/ Mot trong nhng giai oan co y ngha nhat trong moi tng quan gia Chua Gie-su va cac mon e la trnh thuat ve s Bien Hnh. Chua Gie-su len nui e cau nguyen vi Phe-ro, Gia-co-be va Gioan. Cac thanh s nhac lai rang, trong khi khuon mat va y phuc cua Chua Gie-su rc sang, hai ngi am ao vi Ngi: Moi-sen va Elie, nhng v nhap vai Le Luat va cac Tien Tri, ngha la Thanh Kinh. Khi thay ieu nay, phan ng cua Phe-ro c tran ay niem vui tuyet vi: "Tha Thay, chung ta ay that la tuyet! Chung con se lam 3 leu: mot cho Thay, mot cho Moi-sen, va mot cho Elie" (Lc 9, 33). Vao luc o, mot am may bao phu ho va cac mon e thay s hai.

S Bien Hnh nhac nh en le leu, khi Esdras va Nehemie oc ban van thanh cho dan, sau khi t lu ay tr ve. ong thi, no i trc vinh quang cua Chua Gie-su trong khi chuan b cho s tai tieng cua bien co kho nan, vinh quang than linh cung c gi len bi am may bao phu cac mon e, dau hieu ve s hien dien cua Thien Chua. S Bien Hnh nay giong nh s bien hnh cua Kinh Thanh, vt len tren tat ca khi no nuoi dng i song cac tn hu. Nh Verbum Domini nhac nh: "Trong khi nam bat ve cach ly luan gia nhng y ngha khac nhau cua Kinh Thanh, ieu co tnh cach quyet nh la hieu oan van t ch viet en tinh than. Khong phai la t mot oan van t ong va t phat, nhng phai xuyen qua ch viet" (so 38).

15/ Tren hanh trnh on nhan Li Chua, Me Thien Chua ong hanh vi chung ta. Me c biet en nh ang c chuc phuc bi v Me a tin vao s thanh toan cua nhng ieu ma Chua a noi vi Me (cf. Lc 1, 45). S chuc phuc cua Me i trc tat ca nhng moi phuc c Chua Gie-su cong bo cho ngi ngheo, nhng ngi buon sau, nhng ngi kho ngheo, nhng ngi xay dng hoa bnh va nhng ngi b bach hai, bi v o la ieu kien can thiet cho toan bo moi phuc khac. Chang co ngi ngheo nao c chuc phuc v ngi o ngheo; ngi o tr nen ke ngheo, nh Me Maria, neu ngi o tin vao s thanh toan cua Li Chua. o la ieu ma mot mon e quan trong va la bac thay ve Kinh Thanh, thanh Au-gus-ti-no nhac nh: "Co ngi gia am ong, cach rieng b thuc ay bi long nhiet thanh, keu len: Phuc cho long da a cu mang Thay. Va Ngi tra li: phuc hn cho nhng ai lang nghe va gn gi Li Chua. The co ngha nh noi rang: me toi, ma ban goi la co phuc, that la co phuc, chnh xac bi v ba gn gi Li Chua, khong phai bi v Ngoi Li a nhap the ni ba va a song gia chung ta, nhng bi v ba gn gi chnh Li cua Chua, nh Ngi ma ba a c tao dng, va trong ba Ngi a mac lay xac pham" (Comm. L'ev. De Jn, 10, 3).

c g Chua nhat Li Chua co the lam ln len trong dan Chua long sung ao va s cham ch quen thuoc vi Thanh Kinh, nh tac gia thanh a day trong thi xa "Li nay gan ngi, Li trong mieng ngi va trong tim ngi, e ngi em ra thc hanh" (Tl 30, 14).

Cong bo tai Ro-ma, ben canh en th thanh Gioan La-te-ra-no, ngay 30 thang 09 nam 2019

Trong ngay le knh thanh Gie-ro-ni-mo, khi au hng en viec ky niem 1,600 nam ngay qua i cua ngai.

(Ban dch cua Uy Ban Kinh Thanh trc thuoc Hoi ong Giam Muc Viet Nam)

- - - - - - -

[1] Cf. AAS 102 (2010), 692-787.

[2] Nh the, b tch tnh cua Li co the hieu cach loai suy nh s hien dien ch thc cua Chua Kito di hnh banh va ru c truyen phep. Bang cach en ban th va thong phan vao ban tiec Thanh The, chung ta thc s thong hiep vao Mnh va Mau Chua Kito. Viec cong bo Li Thien Chua trong khi c hanh bao ham viec nhn nhan chnh Chua Kito hien dien va ngo li vi chung ta e c chung ta lang nghe. (Verbum Domini 56).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page