c Thanh Cha tham Greccio,

ni co hang a Giang sinh au tien

 

c Thanh Cha tham Greccio, ni co hang a Giang sinh au tien.

Hong Thuy

Greccio (Vatican News 2-12-2019) - Chieu Chua nhat 01 thang 12 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico a en vieng tham th tran Greccio cua Y, ni thanh Phanxico Assisi a yeu cau lam hang a Giang sinh au tien trong lch s.

Tai Greccio, c Thanh Cha a dng lai cau nguyen tai ni co hang a au tien. o la mot hang a nho giong nh hang a nho Belem, ni c Trinh N Maria sinh Chua Giesu. Va tai ay c Thanh Cha a ky tong th "Dau ch ky dieu" giai thch ve tam quan trong cua hang a Giang sinh.

Trong phan Phung vu Li Chua c c hanh vi cac tn hu tai en th Thung lung Thanh, c Thanh Cha lu y rang nhng tang a ni thanh Phanxico tm thay nguon cam hng e lam hang a au tien la mot li mi goi tai kham pha s n gian.

S khon ngoan can thiet: thinh lang va cau nguyen

c Thanh Cha noi: "Khong can nhieu t ng ay, bi v canh tng trc mat chung ta the hien s khon ngoan ma chung ta can e nam bat nhng g la thiet yeu". "Mang co nhac chung ta tm kiem nhng giay phut thinh lang va cau nguyen gia cuoc song ban ron cua chung ta." "Thinh lang, chiem ngam ve ep gng mat cua Chua Giesu, Con Thien Chua chao i trong ngheo kho tai chuong bo la". "Cau nguyen, bay to li 'cam n' kinh ngac trc mon qua tnh yeu vo bien c ban cho chung ta."

Hang a Giang sinh: mau nhiem v ai cua c tin

Canh Chua giang sinh la mot "hnh anh n gian va me hoac" bieu lo mau nhiem v ai cua c tin cua chung ta. c Thanh Cha noi: "Thien Chua yeu thng chung ta en o chia se nhan tnh va cuoc song cua chung ta. Ngi khong bao gi e chung ta n oc."

Len ng nh cac muc ong

c Thanh Cha mi goi cac tn hu hay nh cac muc ong Belem, chap nhan li mi i en hang a, e xem va nhan ra dau hieu ma Chua a ban cho chung ta. ieu nay se o tran niem vui vao tam hon chung ta va giup chung ta mang niem vui o cho nhng ni con au buon."

c Thanh Cha ket thuc vi li cau chuc: "Xin nu ci cua hai nhi Giesu thap sang em en, xoa i s dng dng va hng cac tam hon en niem vui cua nhng ngi cam thay c Cha tren tri yeu thng."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page