Mua Vong la thi gian thc tnh

t cn me ngu dng dng vi tha nhan

 

c Thanh Cha: Mua Vong la thi gian thc tnh t cn me ngu dng dng vi tha nhan.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 1-12-2019) - c Thanh Cha Phanxico mi goi cac tn hu ng theo con ng ch ky, gay ra xung ot chien tranh, nhng hay tnh thc, mot cach cu the, chu y quan tam en nhng ngi xung quanh ang gap kho khan.

Luc 12 gi tra Chua Nhat 01 thang 12 nam 2019, c Thanh Cha a chu s buoi oc Kinh Truyen Tin vi hang chuc ngan tn hu tai quang trng thanh Phero.

c Thanh Cha bat au bai huan du ngan trc khi oc Kinh Truyen Tin:

Hanh trnh hng ve Chua Kito vi s tn thac

Anh ch em than men, chao anh ch em,

Hom nay, Chua Nhat th nhat mua Vong, bat au mot Nam phung vu mi. Trong bon tuan mua Vong nay, phung vu dan a chung ta en viec c hanh le Giang sinh cua Chua Giesu, trong khi nhac nh chung ta rang Ngi en moi ngay trong cuoc song cua chung ta va se tr lai trong vinh quang vao thi sau het. Vi s tin tng chac chan, chung ta hng ve tng lai vi s tn thac, vi li ngon s Isaia ong hanh trong toan bo hanh trnh Mua Vong.

Chua Kito, y ngha va cung ch cua lch s

Trong bai oc th nhat hom nay, ngon s Isaia tien bao rang "vao ngay sau het, nui Nha c Chua ng kien cng vt nh cac non cao, vn mnh tren het moi ngon oi. Dan dan lu lt a nhau ti"(2,2). en th cua Chua Gierusalem c trnh bay nh la iem hoi tu va gap g cua tat ca cac dan toc. Sau khi Con Thien Chua nhap the, chnh Chua Giesu a mac khai mnh la en th ch thc. Do o, tam nhn tuyet vi cua ngon s Isaia la mot li ha thieng lieng va khien chung ta song tinh than hanh hng, hanh trnh hng ve Chua Kito, y ngha va cung ch cua lch s. Co bao nhieu ngi oi khat cong ly, ch co the tm thay no bang cach i tren con ng cua Chua; trong khi toi ac va toi loi xuat phat t viec cac ca nhan va cac nhom xa hoi thch i theo nhng con ng c vach ra bi nhng li ch ch ky, gay ra xung ot va chien tranh. Mua Vong la thi iem thch hp e chao on Chua Giesu en; Ngi en nh mot s gia cua hoa bnh e ch cho chung ta con ng cua Thien Chua.

Tnh thc la chu y en nhng ngi xung quanh can c giup

Trong Tin Mng hom nay, Chua Giesu khuyen chung ta hay san sang khi Ngi en: "Vay anh em hay tnh thc, v anh em khong biet ngay nao Chua cua anh em en." (Mt 24,42). Tnh thc khong co ngha la m oi mat the ly, nhng la co trai tim t do va hng ve ng ngay chnh, ngha la san sang cho i va phuc vu. Cn me ngu ma chung ta phai bng tnh c tao nen bi s th , phu phiem, khong co kha nang thiet lap cac moi quan he thc s cua con ngi e chu trach nhiem ve ngi anh em co n, b bo ri hoac b benh. Do o, s ky vong cua Chua Giesu ang ang en phai c bien thanh mot s dan than tnh thc. Tren het la s ngac nhien trc hanh ong cua Thien Chua, ngac nhien nhng ieu ngac nhien Ngi mang en va danh cho Ngi s u viet. Tnh thc cung co ngha la, mot cach cu the, chu y en nhng ngi xung quanh chung ta ang gap kho khan, e ban than b thach thc bi nhu cau cua ho, khong ch i anh ta hoac ch ta yeu cau chung ta giup , nhng hoc cach d oan, i bc trc nh Chua luon lam vi chung ta.

Xin c Maria, Trinh N tnh thc va Me cua hy vong, hng dan chung ta tren hanh trnh nay, giup chung ta hng ve "Nui cua Chua", hnh anh cua Chua Giesu Kito, ngi loi cuon moi ngi va moi dan toc en vi Ngi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page