Tom lc Tong Th "Dau ch tuyet vi"

ve y ngha va gia tr cua hang a Giang sinh

 

Tom lc Tong Th "Dau ch tuyet vi" ve y ngha va gia tr cua hang a Giang sinh.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 2-12-2019) - Tong th "Admirabile Signum" - Dau ch tuyet vi, giai thch ve y ngha cua hang a Giang sinh c ban hanh khi c Thanh Cha en tham Greccio, ni thanh Phanxico Assisi dng hang a au tien trong lch s.

Chieu Chua Nhat 01 thang 12 nam 2019, khi en tham th tran Greccio, cach Roma 96 km ve pha bac, va cau ngyen ngay tai ni thanh Phanxico a dng hang a Giang sinh au tien trong lch s, c Thanh Cha Phanxico a ky Tong th "Admirabile Signum" - Dau ch tuyet vi, giai thch ve y ngha cua hang a Giang sinh. Sau ay chung toi xin tom tat mot vai iem chnh yeu cua Tong th.

c Thanh Cha m au Tong th "Admirabile Signum" nh sau: Dau ch tuyet vi cua hang a, rat than thng oi vi dan Kito giao, luon gi len s kinh ngac va suy t.

Hang a la li rao giang Tin Mng can c tai kham pha va hoi sinh

Trong so 1, c Thanh Cha khang nh rang hang a la li rao giang Tin Mng can c tai kham pha va hoi sinh. Ngai giai thch: "Mo ta s kien Chua giang sinh la cong bo mau nhiem Nhap the cua Con Thien Chua vi s n gian va niem vui... Khi chung ta chiem ngam khung canh Giang sinh, chung ta c mi goi tham gia vao mot cuoc hanh trnh thieng lieng, c loi cuon bi s khiem nhng cua Ngi, ang a lam ngi e gap g moi ngi. Va chung ta kham pha ra rang Ngi yeu thng chung ta en mc lien ket vi chung ta, e chung ta cung co the lien ket vi Ngi."

Tiep tuc truyen thong lam hang a

Va c Thanh Cha giai thch muc ch cua Tong th: "Vi th nay, toi muon khuyen khch truyen thong tot ep chuan b mang co trong nhng ngay trc Giang sinh cua cac gia nh chung ta, cung nh phong tuc trang tr canh giang sinh ni lam viec, trng hoc, benh vien, nha tu, quang trng ... ay thc s la mot cong viec vi tr tng tng sang tao khi s dung cac vat lieu khac biet nhat e tao ra nhng kiet tac nho xinh ep. T khi con la mot a tre, chung ta hoc t cha me, ong ba, tiep tuc thoi quen vui ti goi gon long ao c bnh dan phong phu nay. Toi hy vong rang viec thc hanh nay khong bao gi b mat i; that vay, toi hy vong rang, ni nao truyen thong nay b ri vao quen lang, no co the c tai kham pha va hoi sinh."

Hang a au tien do thanh Phanxico thc hien Greccio

Trong so 2, c Thanh Cha nhac lai nguon goc Tin Mng cua hang a Giang sinh cua Chua Giesu nh c trnh bay trong cac phuc am. T nguyen ng Latin "Praesepium" co ngha la mang co. c Thanh Cha trch dan li cua thanh Augustino, ngi cam thay an tng vi bieu tng cua mang co: Chua Giesu "nam trong mang co, tr thanh lng thc cho chung ta". Va c Thanh Cha a nhac lai nguon goc lam hang a giang sinh cua chung ta ngay nay.

Thang 12 nam 1223, tren ng t Roma tr ve, thanh Phanxico a dng chan tai Greccio, mot th tran nho cua Y. Cac hang ong Greccio gi lai trong tam tr thanh nhan mien que Belem ma ngai a tham vieng trc o. 15 ngay trc le Giang sinh nam 1223, thanh nhan a yeu cau mot ngi a phng ten la Gioan giup ngai thc hien mong c "tai hien ky c ve hai nhi c sinh ra Belem, e co the thay vi chnh oi mat cua toi, s ngheo kho thieu thon cua hai nhi, cach Ngi nam trong mang co, va cach Ngi c at nam tren mot chiec ging em co vi cac con bo la ng ben canh. Ngay 25 thang 12 nam 1223 cac tu s t nhieu ni va dan chung trong vung keo en Greccio va trang tr ni nay vi nhng bong hoa va nhng ngon uoc chieu sang em en. Moi ngi hien dien vui mng han hoan vi hang a au tien. Thanh Phanxico a c hanh Thanh le tren mang co, chng to s lien ket gia mau nhiem Nhap the cua Con Thien Chua va b tch Thanh The.

Ngac nhien va cam ong v Thien Chua tr nen nho be

Trong so 3 c Thanh Cha nhan nh: "Thanh Phanxico, bang s n gian cua dau hieu o, a thc hien mot cong viec truyen giao tuyet vi. Giao huan cua ngai a i vao trai tim cua cac Kito hu va van ton tai cho en thi ai cua chung ta nh mot hnh thc chan chnh e tai tao ve ep c tin cua chung ta bang s n gian."

Tai sao hang a Giang sinh khi day s ngac nhien va xuc ong ni chung ta? c Thanh Cha giai thch: "Hang a khi day rat nhieu ieu ky dieu va khien chung ta cam ong bi v no bieu lo s du dang cua Thien Chua, ang ha mnh en vi s nho be cua chung ta, ang tr nen ngheo kho e mi goi chung ta i theo con ng khiem nhng e gap va phuc vu Ngi vi long thng xot danh cho nhng anh ch em ngheo kho nhat".

Bau tri ay sao gia em en

Trong cac so t 4-9, c Thanh Cha giai thch ve y ngha cua cac dau hieu va cac nhan vat c at trong hang a. Trc het la bau tri ay sao trong bong toi va trong s im lang cua man em: o la em en oi khi bao quanh cuoc song cua chung ta. c Thanh Cha viet: "Du vay, ngay ca trong nhng khoanh khac o, Thien Chua khong e chung ta n oc, ma Ngi hien dien va mang anh sang en ni chm trong bong toi va chieu sang nhng ngi vt qua bong toi cua au kho".

Cac quang canh, thien than, sao choi, ngi ngheo

Canh Giang sinh con co cac quang canh, cac muc ong, cac thien than, ngoi sao ch ng, nhng ngi ngheo. Cung thng co nhng canh quan vi nhng ngoi nha va toa nha co o. c Thanh Cha giai thch, o la "mot dau hieu hu hnh cua nhan loai sa nga" ma Chua Giesu a en "e cha lanh va xay dng lai". Co nhng ngon nui, dong suoi, chien c, ai dien cho tat ca cong trnh sang tao tham gia vao ngay hoi ang Thien Sai en. Cac thien than va sao choi la dau hieu cho thay "chung ta cung c keu goi len ng en hang a va th lay Chua". Cac muc ong noi vi chung ta rang ho la "nhng ngi thap kem va ngheo hen nhat va biet cach chao on s kien Nhap the". c Thanh Cha giai thch: "Thc s la ngi ngheo la nhng ngi c u tien cua mau nhiem nay va, thong thng, ho la nhng ngi co kha nang nhan ra s hien dien cua Thien Chua gia chung ta trong khi cung ien cua vua Herode nam xa xa, ong chat ca, khong nghe c li loan bao tin vui. c Thanh Cha khang nh: "c sinh ra trong mang co, chnh Thien Chua bat au cuoc cach mang thc s va duy nhat mang lai hy vong va pham gia cho nhng ngi b khinh miet, b gat ra ben le: o la cuoc cach mang cua tnh yeu, cuoc cach mang cua s du dang".

S thanh thien hang ngay

Trong hang a cung thng at cac tng nho ma dng nh khong co lien quan g en cac trnh thuat Tin Mng. c Thanh Cha nhan nh rang nhng nhan vat nay noi vi chung ta rang "trong the gii mi c Chua Giesu thiet lap, co cho cho tat ca moi ngi va cho moi sinh vat. T muc ong cho en th ren, t th lam banh en nhac s, t nhng ngi phu n mang bnh nc cho nhng a tre chi", bieu th cho" s thanh thien hang ngay, niem vui lam nhng cong viec hang ngay theo cach thc phi thng, khi Chua Giesu chia se vi chung ta cuoc song than linh cua Ngi".

Me Maria va thanh Giuse

Trong hang a co Me Maria va thanh Giuse. Me Maria la "chng ta cua s hoan toan pho thac trong c tin theo thanh y Chua" va thanh Giuse cung the, "la ngi khong met moi cham soc va bao ve Thanh gia."

Hai Nhi Giesu: tnh yeu thay oi lch s

Trong mang co co Chua Giesu be nho. c Thanh Cha nhan xet: Viec lam cua Thien Chua th khong the oan trc c, nam ngoai ke hoach cua chung ta va "Ngi to mnh ra nh mot a tre, e chung ta om nhan Ngi trong vong tay cua mnh. Ben di s yeu uoi va mong manh, Ngi che giau sc manh cua mnh, sc manh tao ra va bien oi moi th bang tnh yeu. Hang a lam cho chung ta thay, khien chung ta cham vao s kien oc ao va phi thng nay, a thay oi tien trnh lch s".

Cac ao s: nhng ngi t phng xa en vi c tin

Cuoi cung la cac ao s, dau hieu cuoi cung. Khi gan en le Hien Linh, chung ta at ba bc tng nho cua Ba Vua vao hang a. "Ba Vua day chung ta rang chung ta co the khi hanh t ni rat xa e en vi Chua Kito."

Thien Chua muon con ngi hanh phuc

c Thanh Cha ket luan trong so 10, so cuoi cung: "Hang a la mot phan cua qua trnh quy gia va oi hoi cua viec loan truyen c tin": khong quan trong la no c lam nh the nao, "ieu quan trong la no noi vi cuoc song cua chung ta", noi len tnh yeu cua Thien Chua oi vi chung ta , "Thien Chua, ang a tr thanh mot hai nhi e noi vi chung ta rang Ngi gan gui vi con ngi, du chung ta trong bat c hoan canh nao" va noi vi chung ta rang "hanh phuc ni chnh ieu nay".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page