c Thanh Cha

tham trung tam Caritas Roma

 

c Thanh Cha tham trung tam Caritas Roma.

Van Yen, SJ

Vatican (Vatican News 30-11-2019) - Luc 16:15 chieu 29 thang 11 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico a en tham trung tam Caritas Roma, tai ay c Thanh Cha a gap khoang 220 khach tro va cac tnh nguyen vien, en t nhieu c s Caritas cua giao x.

Tai phong an cua trung tam, c Thanh Cha a co mot so trao oi vi nhng ngi hien dien. Trc het, mot tnh nguyen vien va mot linh muc a chia se chng t cua ho.

c Thanh Cha a ap li bang viec chia se hai t anh ong ngai. T au tien la "de b ton thng" cua mot ch tnh nguyen vien. c Thanh Cha noi: "Toi nhan ra rang ch a nhan thay mot tng quan vi s de ton thng cua con ngi. Va o la v ch biet rang ch cung de b ton thng. S de ton thng lien ket tat ca chung ta. Tat ca chung ta eu de b ton thng va e lam viec tai Caritas, chung ta can nhan ra li o, nhan ra no, lam cho no tham vao trong tim. en e xin giup ngha la noi rang: "Toi de b ton thng" va viec giup tot ch c thc hien t chnh s de ton thng cua mnh. o la cuoc gap g cua nhng thng tch khac nhau, nhng yeu uoi khac nhau, nhng tat ca chung ta eu yeu uoi, tat ca chung ta eu de b ton thng. Chua cung a muon tr nen de b ton thng v chung ta. Ngai la mot gia chung ta va ngai a chu au kho: Ngai a khong co ngoi nha e c sinh ra, Ngai b bach hai, phai tron sang nc khac, mot ngi di c; chu canh ngheo kho. Chua tr nen de b ton thng. Va do o, chung ta co the noi chuyen vi Chua Giesu, bi v Ngai la mot trong chung ta!"

Ke en, c Thanh Cha chia se ve t th hai, cua linh muc Don Benoni, o la "s than mat vi Chua Giesu". Chung ta khong the giup ngi ngheo, chung ta khong the gan gui ngi ngheo t xa. Can phai cham, cham vao vet thng; chung la vet thng cua Chua Giesu. That mau nhiem: khi ban cham vao vet thng o, ban nhan ra mnh. Va ay la an sung ma ngi ngheo cho chung ta, an sung ma s de ton thng cua ngi ngheo mang lai cho chung ta: biet rang chung ta cung de b ton thng. ieu nay het sc ep, bi v no co ngha la chung ta cung can n cu o, chung ta can mot ai o noi vi chung ta mot li tot ep: nhng tnh nguyen vien, va ca la nhng linh muc... Tat ca chung ta eu can mot ngi anh em Giesu; chung ta can s than mat l hanh, can bc i vi Chua Giesu. Thien Chua khong lam ra n cu o vi mot sac lenh. Thien Chua lam ieu o khi bc i vi chung ta, gan gui chung ta ni Chua Giesu."

Sau khi ket thuc tai phong an, c Thanh Cha a en phong hoi, tai ay c Thanh Cha c hoi ve cai nhn cua c Thanh Cha cho Caritas 40 nam na. c Thanh Cha tra li bang viec noi ve ngi Samari nhan hau. Ngai noi: Tin Mng a c loan bao vi chng ta, khong phai vi nhng tranh luan hay loi keo... Chua Giesu a e lai cho chung ta mot v du ve chng ta cho 40 nam ti: ngi an ong o, khong phai la ngi co ao, co le ong khong ngh ve viec co ao, nhng ngi an ong o a thay mot ngi b ke trom lam b thng tren ng, nen a cham soc anh ta, a anh en nha tro... Chua Giesu khong ke ve nhng li ong ay noi; Ngai ch noi rang "ong ong long thng". Ong ta anh, mang anh en nha tro, roi noi vi chu nha tro, e ho cham soc cho anh va noi: 'Toi phai i, nhng hai ngay na toi se quay lai'. Ong a hai ong xu [cho chu nha tro va noi]: 'Neu ton them bao nhieu, toi se tra'. Toi ngh: ong chu quan tro o, ong se ngh g? ay la mot ke ngoc! ay la li toi muon noi vi cha: ien ro. S ien ro cua tnh yeu, ien ro e giup , ien ro e chia se chnh s ton thng cua mnh vi nhng ngi de b ton thng. Toi khong biet. S ien ro. Co the co ngi than rang: 'Nhng linh muc nay, thay v trong nha th, dang le, yen o, th lai lam tat ca cac hoat ong nay ... Ho that ien ro!' - 'Bravo: ho that ien ro!'. ay la chng trnh cho 40 nam ti: ien ro. Hay ngh ve chu nha tro."

Cuoi cung c Thanh Thanh Cha a ban phep lanh cho tat ca moi ngi va tr ve Vatican.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page