Giao hoi luon ch tm ieu tot

cho cac gia nh b au kho

 

c Thanh Cha: Giao hoi luon ch tm ieu tot cho cac gia nh b au kho.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 30-11-2019) - "Khi gap nhng gia nh thng ton, trc het Giao hoi khoc va au vi ho, en gan an ui, xoa du va cham soc; Giao hoi muon mang lay au kho cua ho. Tiep en, Giao hoi no lc tm s that cua cuoc hon nhan tan v. Giao hoi khong lanh lung au kho trc nhng canh i buon tham va bat hanh."

Sang 30 thang 11 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico a tiep cac tham d vien khoa ao tao ve bao ve hon nhan va cham soc muc vu cho cac cap v chong b thng ton do Toa Thng tham Roma, quen goi la toa Rota, to chc.

Sau li chao cac tham d vien va cam n c ong Pio Vito Pinto, nien trng Toa Thng tham Roma, va cac thuyet trnh vien a trnh bay cac noi dung than hoc va tien trnh giao luat quan trong oi vi cac oi v chong va oi vi i song Giao hoi.

Tiep en c Thanh Cha lu y rang kha canh th hai cua khoa hoc, cham soc muc vu cho cac cap v chong b thng ton, thng thu hut hn, bi v no the hien s quan tam hien mau cua Giao hoi trc nhng hoan canh au thng ma oi v chong co the gap phai suot hanh trnh hon nhan cua ho. Giao hoi khong the giup nhng trng hp nay ch bang cach tiep can n thuan, gan nh may moc.

Nguyen nhan cac vet thng cua hon nhan co the la tam ly, the ly, moi trng, van hoa, oi khi la s ong kn cua con tim trc tnh yeu, hay ca t toi loi. c Thanh Cha muon nhan manh rang "nhng nguyen nhan nay ao sau nhng vet thng sau sac va cay ang trong long nhng ngi lien quan, nhng vet thng r mau. Giao hoi se khong bao gi co the vt qua nhng ieu nay khi quay i." Khi gap nhng gia nh thng ton, trc het Giao hoi khoc va au vi ho, en gan an ui, xoa du va cham soc; Giao hoi muon mang lay au kho cua ho. Tiep en, Giao hoi no lc tm s that cua cuoc hon nhan tan v. Giao hoi khong lanh lung au kho trc nhng canh i buon tham va bat hanh.

Theo c Thanh Cha, o la ly do ma trong cac thu tuc giao luat va va luat hoc cua mnh, "Giao hoi luon ch tm kiem ieu tot cho nhng ngi b thng ton, tm kiem s that ve tnh yeu cua ho; Giao hoi khong muon g khac hn la ung ho hanh phuc chnh ang va mong muon cua ho."

c Thanh Cha nhac nh rang oi vi moi vu hon nhan tan v, cac tham phan, nhng ngi lien quan, cac nhan chng, trc het phai tn thac vao Chua Thanh Linh e Ngi hng dan ho lang nghe vi tieu ch ung an, biet kiem tra, phan nh va phan xet. Mot iem na c c Thanh Cha lu y, o la s cham soc quan tam va canh giac cua Giao hoi e hon nhan Kito giao la hon nhan c Chua Giesu mong muon, nh thanh Phaolo so sanh: la s ket hp cua Chua Kito va Giao hoi, hien the ma Chua yeu thng nh ngi v vi tnh yeu khong khiem khuyet.

Cac oi v chong Cong giao cung c mi goi, nh tng ca nhan va nh v chong, luon bc i trong c tin, trong Giao hoi va vi Giao hoi, cung nhau tien bc tren con ng thanh thien. T ieu nay phat sinh s vu cua oi v chong: loan bao Chua Kito song ong, s vu quang ai vi cac s song cua cac con cai mi cua Thien Chua.

c Thanh Cha khong quen nhac en viec chuan b hon nhan ngay t khi nh hon. "Cac cap v chong Kito giao chuan b ket hon ch e at c s hoa nhap tot ve tam ly, tnh cam, quan he va ke hoach thoi th cha u. Ho cung phai nuoi dng va phat trien n goi lam gng mau cho cac v chong Kito giao. o la n goi ac biet tr thanh mon e truyen giao vi t cach la v chong, nhan chng cua Tin mng trong gia nh, cong viec va i song xa hoi, ni Chua goi ho."

c Thanh Cha e cao mau gng cua oi v chong Aquila va Priscilla, cong tac vien cua thanh Phaolo va mi nhng ngi chuan b cho cac oi nh hon, phai giup ho tr thanh cac te bao song ong va tong o cua cong oan giao x. (REI 30/11/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page