Thieu nhi Thanh The Viet Nam -

Giao tnh Sai Gon:

Hop mat thng nien 2019

 

Thieu nhi Thanh The Viet Nam - Giao tnh Sai Gon: Hop mat thng nien 2019.

Xuan Nguyen


Thieu nhi Thanh The Viet Nam - Giao tnh Sai Gon: Hop mat thng nien 2019.


Saigon (WH 07-11-2019) - "Nc Thien Chua giong nh chuyen mot hat cai. No ln len va tr thanh cay, chim tri lam to tren canh c." (Lc 13,19)

o la noi dung bai Tin Mng trong ngay khai mac Buoi hop mat thng nien cua Ban Tuyen uy Thieu nhi Thanh The (TNTT), Mien Sai Gon cung vi ban ieu hanh Mien va cac Lien oan t ngay 28 en 30 thang 10 nam 2019, tai Trung Tam Muc Vu (TTMV) giao phan (GP) My Tho.

Noi dung buoi hop thng nien nh sau:

- iem lai sinh hoat Mien nam 2018-2019.

- Thao luan ve nghiem tap, nghi thc, tai lieu huan luyen Huynh Trng cap I, bieu mau.

- Lap Chng trnh tong quat 2020-2021, chng trnh huan luyen Huynh Trng - Xay dng oi ngu Huyen Luyen Vien - Hop mat Huan Luyen Vien, ai hoi Mien nam 2020, va chuan b nhan s cho ban ieu hanh Mien nhiem ky 2020-2023.

T 16 gi chieu 28 thang 10 nam 2019, cac Tuyen uy (TU) va Huynh trng (HT) a co mat ong u. Sau buoi cm chieu, moi ngi vao Chau Thanh The e dang len Chua li cam ta tri an va xin ngi ong hanh vi Anh Ch Em.

Noi dung trien khai au tien "iem lai sinh hoat Mien nam 2018-2019". Tuy co nhieu kho khan t tren xuong hoac t trong noi bo nhng phong trao Thieu nhi Thanh The (TNTT) van phat trien. Theo nh bao cao, nhieu Lien oan va Hiep oan mi c thanh lap. ay la nhng tn hieu vui, co s chuyen mnh rat tot nh Linh muc Giuse Tran c Liem - Trng ban Tuyen uy nhan xet. Co nhng kho khan nh hien tng mat Huynh Trng sau khi ao tao, linh muc tuyen uy ch lam viec thi gian ngan roi thuyen chuyen, Thieu nhi Thanh The (TNTT) cha c linh muc chanh x chap nhan, nhng nhng kho khan o van co the vt qua.

Trong niem phan khi o, qua bai Tin Mng sang hom sau, Linh muc Giuse Pham Quoc Thuan chia se: Chua Giesu v Nc Tri nh nam men vui trong bot, nh hat cai be nho. Cung the, hat men, hat cai nho be cua Phong trao Thieu nhi Thanh The (TNTT) c du nhap vao mien Bac Viet Nam nam 1929 roi lan dan tren ca nc va co sc bien oi xa hoi. Qua la co s trung hp dieu ky cua Li Chua va ket qua sinh hoat thi gian qua cua Thieu nhi Thanh The (TNTT).

Trong tinh than lac quan o, buoi hop tiep tuc vi cac noi dung: Nghiem tap, nghi thc. Cac Tuyen Uy lu y "Khi nhng nghi thc Thieu nhi Thanh The (TNTT) at vao thanh le phai can nhac sap xep sao cho phu hp vi c cau cua thanh le va phung vu". Cac thanh vien phai mat kha nhieu thi gian phan tch e chon y kien chung nhat va cuoi cung nhat.

Noi dung tiep theo: Thao luan ve Tai lieu huan luyen Huynh Trng cap I. e tai nay khong ch lien quan en cap 1 ma con la Quy che huan luyen chung cua Thieu nhi Thanh The (TNTT). Co nhng lien oan thng xuyen to chc huan luyen HT theo quy che, nhng van con van e cha thong nhat hoan toan. e ngh nhng lien oan gi chng trnh huan luyen ve ban nghien huan mien e cung tm nhng iem u viet va uc ket sau.

e tai cuoi, Linh muc o c Tr - Tuyen uy quan tr mien, va cac linh muc a thong nhat len ke hoach to chc ai Hoi mien nam 2020, tai mot trong hai ni d kien la Long Xuyen va Xuan Loc. Nhng buoi hop phan cong cac tieu ban trong ban to chc se c trien khai sau.

Trc khi be mac, Linh muc Giuse Tran c Liem - Trng ban Tuyen uy - uc ket: Nhng e tai a thao luan ve nghiem tap va nghi thc, ban th ky se lam ban d thao gi ve linh muc Tong tuyen uy, cac giao tnh Ha Noi va Hue e cung hop ban. Van e Tai lieu Huan Luyen HT can nhieu thi gian va buoi hop e thong nhat. Ngai d oan se co nhieu vat va nh bai Tin Mng ngay be mac hom nay, cac ban se phai "chien au e qua c ca hep ma vao, v co nhieu ngi se tm cach vao ma khong the c." (Lc 13,24).

Li cuoi, Linh muc Giuse Pham c Tuan - Tong Tuyen uy, cam n linh muc Tuyen uy mien va cac anh ch em a nhiet tnh chia se vi nhau. Mong cac anh ch cong tac e xay dng tinh than hiep thong e cong viec phuc vu thieu nhi c thc hien tot nhat.

ai dien oan, linh muc Tuyen uy mien a het long cam n Lm. Phaolo Tran Ky Minh - Tong ai Dien Giao Phan My Tho - Giam oc Trung Tam Muc Vuc Giao phan a danh rat nhieu s u ai trong van e cho tro va an uong, cung dang thanh le cau nguyen cho Thieu nhi Thanh The (TNTT).

c mong, cac linh muc tuyen uy, cac huynh trng t ln tuoi en gii tre khi a dan than "vao ca hep" se ngay cang quang ai hy sinh hn.

Xuan Nguyen

(Nguon: Tong Giao phan Sai Gon)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page