Luon bac nhng nhp cau

va khong bao gi gay han

 

c Thanh Cha: Luon bac nhng nhp cau va khong bao gi gay han.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 06-11-2019) - Luc 9 gi 15 sang Th T, 06 thang 11 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico a tiep khoang 20 ngan tn hu hanh hng tai Quang trng thanh Phero di tri ma. Hang ngan chiec du che ma u mau c trng len.

Nh thng le, buoi tiep kien bat au vi phan ton vinh Li Chua, qua bai oc sach Tong o cong vu, oan 17 cau 22 va 23, thuat lai li Thanh Phaolo noi tai Dien trng thanh Athenes, Hy Lap.

Tiep en, c Thanh Cha tiep tuc loat bai huan giao ve sach Tong o cong vu. Bai th 15 nay co ta e la cau "ang quy v khong biet ma van ton th, th toi xin rao giang cho quy v" (Cv 17,23). Thanh Phaolo tai Dien trng: mot mau gng ve s hoi nhap c tin vao van hoa Athenes. c Thanh Cha noi:

Anh ch em than men, chao anh ch em!

Chung ta tiep tuc cuoc "hanh trnh" vi sach Tong o cong vu. Sau nhng th thach trai qua tai thanh Philiphe, Tessalonica va Berea, thanh Phaolo en thanh Athenes, trung tam cua Hy Lap (Xc. Cv 17,15). Thanh nay, von song di bong nhng vinh hien co thi mac du b suy oi ve chnh tr, nhng van con gi v the hang au ve van hoa. Tai ay, Thanh Tong o "rung mnh trong tam hon khi thay pho xa ay nhng than tng" (Cv 17,16). Nhng s tiep xuc nay vi ngoai giao thay v lam cho Phaolo bo chay, th cang thuc ay thanh nhan kien tao mot nhp cau oi thoai vi th van hoa ay.

Thanh Phaolo tm hieu ve dan thanh Athenes

Thanh Phaolo quyet nh lam quen vi thanh nay va bat au lui ti nhng ni chon va nhng nhan vat y ngha hn. Ngai en Hoi ng Do thai, bieu tng cua i song c tin; ngai ra quang trng, bieu tng cua i song cua dan chung; en Dien trng, bieu tng i song chnh tr va van hoa. Thanh nhan gap nhng ngi Do thai, cac triet gia theo phai duy khoai lac (epicurismo) va nhng ngi theo phai khac ky, cung nh nhieu ngi khac na. Qua o thanh Phaolo quan sat van hoa va moi trng thanh Athenes "i t cai nhn chiem ngam" kham pha thay "V Thien Chua trong cac gia c, cac ng pho va cac quang trng" (Ev. Gaud. 71). Thanh Phaolo khong nhn thanh Athenes va the gii dan ngoai vi tam tnh o k nhng vi oi mat c tin. Va ieu nay lam cho chung ta t hoi ve cach thc chung ta nhn cac thanh th cua mnh; chung ta co quan sat chung trong s dng dng hay khong? hoac vi thai o khinh re? hay vi niem tin nhan ra cac con cai Thien Chua gia nhng am ong vo danh?

Thai o ci m cua thanh Phaolo

Thanh Phaolo chon quan niem thuc ay ngai m mot loi i gia Tin Mng va the gii dan ngoai. Gia long mot trong nhng to chc thi danh nhat hoi ay la Aeropago, Dien trng, thanh nhan thc hien mot mau gng ngoai thng ve s hoi nhap s iep c tin vao van hoa: loan bao Chua Giesu Kito cho nhng ngi th than tng, va ngai thi hanh ieu o, khong phai bang cach tan kch ho, nhng tr thanh "ngi lien ket, kien tao nhng cay cau" (Bai giang Santa Marta 8-5-2013).

Thanh Phaolo lay khi iem la ban th trong thanh pho dang knh "mot v than vo danh" (Cv 17,23) va ngai i t long sung mo ay e gay thien cam vi cac thnh gia cua mnh, cong bo rang Thien Chua "song gia dan" (E.G 71) va "khong an nap oi vi nhng ngi tm kiem Chua vi tam hon chan thanh, mac du ho mo mam kiem tm" (ibid.). Chnh s hien dien ay la ieu thanh Phaolo tm cach dien giai: "V ma qu v ton th du khong biet Ngi, toi loan bao cho qu v" (Cv 17,23).

Dien giai cua thanh Phaolo

e bieu lo can tnh cua v than ma dan Athenes th lay, Thanh Tong o a i t viec sang tao, ngha la t niem tin trong Kinh Thanh ni Thien Chua cua mac khai, e i ti s cu chuoc, va phan xet, ngha la s iep hoan toan la Kito giao. Thanh nhan chng to s khong can xng gia s cao ca cua ang Tao Hoa va cac en th do con ngi lam ra, va ngai giai thch rang ang Tao Hoa luon e cho ngi ta tm kiem e moi ngi co the tm thay Ngai. Qua cach thc o Thanh Phaolo "loan bao ang ma con ngi khong biet, du ho biet: ang Vo Danh - c nhan biet" (Bien c XVI, Gap g vi the gii van hoa tai Hoc vien Bernardins, Paris, 12-9-2008). Roi thanh Phaolo mi goi tat ca hay i xa hn "nhng thi ky u me" va hay quyet nh hoan cai trc s phan xet gan ke. Thanh Phaolo tien en bai huan giao va am ch en Chua Kito ma khong trng dan ch danh Chua, nh ngha Chua la "v ma Thien Chua a ch nh, va thanh nhan neu cho tat ca bang chng chan chan la a Thien Chua a cho Ngi song lai t coi chet" (Cv 17,31).

Phan ng cua thnh gia Dien trng

Li rao giang cua Thanh Phaolo, cho en luc ay a lam cho nhng ngi oi thoai hoi hop, nay gap phai mot can tr: o la cai chet va s song lai cua Chua Kito oi vi thnh gia la "ieu ien ro" (1 Cr 1,23) va khien cho ho nhao ci, che gieu. The la thanh Phaolo ra i: co gang cua ngai co ve la that bai, nhng co vai ngi tin nhan li thanh nhan va on nhan c tin. Trong so nhng ngi ay co ong Dionigi, thanh vien cua Dien trng, va mot phu n la ba Damaris. Ca tai Athenes, Tin Mng co the ben re va co the lan toa bang hai giong: giong nam va giong n!

Va c Thanh Cha ket luan rang: "Ngay nay chung ta cung hay cau xin Chua Thanh Linh day chung ta bac nhng nhp cau vi van hoa, vi nhng ngi khong tin va nhng ngi co tn ngng khac chung ta. Chung ta hay xin Chua ban cho ta kha nang hoi nhap s iep c tin vao van hoa mot cach te nh, nhn nhng ngi cha biet Chua Kito trong thai o chiem ngam, c thuc ay nh mot tnh thng si am nhng con tim chai a nhat".

Chao tham cac tn hu

Bai giao ly tren ay bang tieng Y a lan lt c cac linh muc thuoc cac c quan Toa Thanh tom lc bang mot so ngon ng chnh, co kem theo li chao tham.

ac biet bang tieng Ba Lan, c Thanh Cha nhac nh cac tn hu rang Chua nhat 10 thang 11 nam 2019, Giao Hoi tai Ba Lan c hanh Ngay Lien i lan th 11 vi Giao Hoi b bach hai. Ngay nay do Hoi Giao Hoang "Tr giup cac Giao Hoi au kho" cung vi Hoi ong Giam muc Ba Lan to chc. Nam nay, s tr giup tinh than va vat chat c danh cho cac tn hu Kito tai Nam Sudan. c Thanh Cha noi: "c g li cau nguyen va nhng cong viec lien i cu the cua anh ch em mang lai an ui va tr giup cac anh ch em ang au kho v Chua Kito nhieu ni khac tren the gii. Toi thanh tam ban phep lanh cho anh ch em."

Sau cung bang tieng Y, c Thanh Cha chao tham 88 n tu dong a minh c Me Vo Nhiem, 33 n tu Tong o Thanh Tam Chua Giesu va nhieu nhom hanh hng khac. Ngai cung nhac nh rang thang 11 la thang danh e tng niem va cau nguyen cho cac tn hu a qua i, "c g thang nay la dp e chung ta xet lai y ngha cuoc song nhan tran va i song vnh cu, mua nay cung la mot s khch le chung ta hay hieu rang cuoc song co gia tr ln neu no c song nh mot hong an, khong phai cho ban than ta, nhng cho Thien Chua va tha nhan."

Buoi tiep kien chung cua c Thanh Cha ket thuc vi Kinh Lay Cha va Phep lanh Toa Thanh c Thanh Cha ban cho moi ngi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page