Thiet lap khu vc thanh

quanh en Thanh c Me Madhu Sri Lanka

 

Thiet lap khu vc thanh quanh en Thanh c Me Madhu Sri Lanka.

G. Tran c Anh, O.P.

Sri Lanka (Vatican News 07-11-2019) - Cac tn hu Cong Giao tai Sri Lanka vui mng v Tong thong sap man nhiem, ong Maithripala Sirisena, a ky sac lenh thiet lap mot khu vc th hai quanh en Thanh c Me Madhu nh mot khu vc thanh.

Buoi ky sac lenh dien ra ngay 29 thang 10 nam 2019 tai Phu Tong thong, trc s hien dien cua c Cha Emmanuel Fernando, Giam muc giao phan Mannar ni co en thanh c Me va mot so chc sac cua giao phan, cung vi Ong John Amaratunga, Bo trng Bo du lch kiem ac trach ve giao vu Kito Sri Lanka.

c Cha Fernando a cam n Tong thong va cac gii chc chnh quyen a giup at ti sac lenh nay, hau co the phat trien cac c cau ha tang can thiet va co the tiep on cac tn hu hanh hng en Trung Tam Thanh Mau nay, ke ca nhng ngi ngoai Cong Giao.

en thanh c Me

en thanh c Me Madhu la mot trong nhng ni co knh nhat cua Cong Giao Sri Lanka, c thanh lap cach ay 400 nam, va moi nam thu hut hang ngan ngi en knh vieng, ngoai cac tn hu Cong Giao, con co ca nhng tn hu Phat giao, An giao va Hoi giao. Sau cuoc noi chien tai Sri Lanka vao nam 2009, khu vc nay b xuong cap, thieu cac phng tien chuyen ch va he thong ng xa, ve sinh va nc uong, khien cho s lui ti cua cac tn hu hanh hng tr nen kho khan.

Khu vc Madhu man tay bac cua Sri Lanka, thuoc vung kiem soat cua ho quan Tamil, va la ni a dien ra cac cuoc giao tranh gia quan oi chnh phu va phien quan Tamil. T nam 1990, nha th tai vung ngay tiep on hang ngan ngi en o tr thanh nh mot trai t nan.

Tuy c tuyen bo la vung phi quan s, nhng nam 2008, khu vc en thanh c Me Madhu b oanh kch khien Giao Hoi phai ong ca en Thanh va di chuyen tng c Me en mot ni an toan hn. Ngay 15/08/2010, Le c Me Hon Xac len tri, mot cuoc hanh hng lch s c tai lap tai Madhu va tng c Me c rc tr lai v tr cu trc s hien dien cua hang chuc ngan tn hu.

Quyet nh cua Tong thong

Thang 7 nam 2018, Tong thong Sirisena a vieng tham vung en thanh va e ngh thiet lap mot vung thanh tai ay. Thang 8 nam 2019, Hoi ong Bo trng a chap nhan yeu cau cua Tong thong va mot khu at rong 1.2 cay so vuong a c danh rieng e thc hien nhng c cau can thiet cho cac hoat ong ton giao cua Giao Hoi, va mot khu vc khac rong 20.2 cay so vuong c lap nh mot vung c bao ve, nham muc ch bao ve rng cay xung quanh.

c Cha Anthony, Giam muc phu ta Tong giao phan Thu o Colombo, nhan nh rang: "Khu vc en Thanh c Me Madhu la ni ma mien nam gap mien bac Sri Lanka, ay la mot bieu tng s hiep nhat. Chung toi hy vong en Thanh c Me co the la mot nguon mach an phuc cho at nc, trong o moi ngi co the song trong an bnh va hoa hp".

(Asia News 5-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page