Mot trieu tre em oc kinh Man Coi

v hiep nhat va hoa bnh

 

Mot trieu tre em oc kinh Man Coi v hiep nhat va hoa bnh.

Hong Thuy

Manila (Vatican News 9-10-2019) - Mot trieu tre em cua hn 80 quoc gia se lien ket vi nhau trong cau nguyen vao ngay 18 thang 10 nam 2019, khi tham gia sang kien "Mot trieu tre em oc kinh Man Coi v hiep nhat va hoa bnh" lan th XV, do to chc Tr giup cac Giao hoi au kho to chc.

Trong so cac tre em thuoc hn 80 nc tham gia sang kien, co cac em thuoc cac quoc gia nh Camerun, Malawi, Libang, Philippines, Paraguay, Peru, Tan Guinea, vv.

Sang kien ra i nam 2005

Sang kien nay ra i lan au tien vao nam 2005 tai Caracas, Venezuela. Lan o, khi mot nhom tre em ang oc Kinh Man Coi, mot so phu n co mat cam thay s hien dien cua c Trinh N Maria. Vao luc o, mot trong so ho nh li ha cua Cha Pio: "Neu mot trieu tre em cau nguyen oc kinh Man coi, the gii se thay oi". Ke t o, c vao ngay 18/10, tre em t khap ni tren the gii lien ket trong cau nguyen e oc kinh Man coi. Khong phai ngau nhien ma s kien nay c to chc vao ngay 18/10, nhng no c chon v ngay nay la le knh thanh s Luca, ngi a thuat lai cau chuyen ve thi th au cua Chua Giesu va theo truyen thong, la ngi rat gan bo vi Me Maria, Me Thien Chua.

Khuyen khch cac em oc Kinh Man Coi

Qua 23 tru s quoc gia cua mnh, to chc Tr giup cac Giao hoi au kho mi goi cac phu huynh, giao vien va nhng ngi lam viec tai cac trng hoc, nha tre, benh vien, nha mo coi va tai cac ni co cac nhom tre em, khuyen khch cac em oc kinh Man Coi. To chc nay cung a ra mot bang ron va mot la th bang 25 ngon ng khac nhau e mi goi cac tre em tren toan the gii tham gia sang kien.

Tin tng vao sc man cua li cau nguyen

Ong Alessandro Monteduro, giam oc phan bo cua to chc tai Y, giai thch: "Ben canh hoat ong va thong tin, cau nguyen la mot trong ba ng hng cua to chc. Cung vi cac nha tai tr cua chung toi va nhng ngi c giup t s quang ai cua ho tren toan the gii, chung toi lam thanh mot cong ong duy nhat, tin tng vng chac vao sc manh cua li cau nguyen.

Nam 2019: cau nguyen cho cac linh muc b sat hai

Nam 2018 chung toi a danh sang kien nay cho ba Asia Bibi, bang cach keu goi ngi ln va tre em cau nguyen cho ba ay. That ky dieu, ch 13 ngay sau o, ba a c tuyen bo vo toi. Nam nay chung toi se cau nguyen ve viec nhieu linh muc b giet. Nam 2019, 17 v a b giet, nhieu ngi trong so ho b giet v la cac tha tac vien cua Chua. Chung toi se nh en ho trong li cau nguyen, biet n ve chng ta c tin can am cua ho. Chung toi cung se ngh en cha Pier Luigi Maccalli, b bat coc vao ngay 17 thang 09 nam 2018, va cac linh muc khac b bat coc. Chung toi se cau nguyen e ho sm gap lai gia nh cua ho". (REI 07/10/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page