Ngay Hang Toai ao Roma:

"Cuoc song sau cai chet"

 

Ngay Hang Toai ao Roma: "Cuoc song sau cai chet".

Ngoc Yen

Roma (Vatican News 8-10-2019) - "Cuoc song sau cai chet" la e tai cho lan to chc th hai "Ngay Hang Toai ao", ngay 12 thang 10 nam 2019. Qua khao co hoc, cac Hang Toai ao cho thay kinh nghiem Kito giao khong ch ve s hien hu sau cai chet ma con i xa hn na, o la con ngi c tai tao trong mot chieu kch mi.

Lan to chc au tien a mang lai nhieu ket qua tot ep: hang ngan du khach va tn hu hanh hng tham gia s kien ac biet nay. Vi lan th hai nay, cac nha to chc cho biet mot hanh trnh se c e xuat cho nhng ai tham d: qua cac con so va nhieu bang chng khao co hoc ve Hang Toai ao, ngi ta co the nam bat c mot chieu kch thiet yeu kinh nghiem Kito giao ve s hien hu, no khong ch dng lai sau cai chet ma con i xa hn, c tai tao trong mot chieu kch mi, c Chua Kito mac khai.

Do boi canh van hoa ngay nay lam cho cai nhn ve chan tri tng lai dng nh khong chac chan hoac tham ch vang mat; trong o van e hien hu sau cai chet dng nh b lang quen. Tham Hang Toai ao, vi mot ngon ng ac biet, du khach se co nhng suy t rat khac nhau. Ngi vieng tham se kham pha ra rang mot ni ro rang cai chet ang thong tr nhng s song van khong b can tr. Tat ca cac dau hieu ma cac Kito hu cua cac the he au tien e lai chng to ieu nay. T cac net ch en cac bieu tng c khac tren tng eu noi ve s song lai, ve s giai thoat ang sau cai chet, ve s cha lanh. Nhng hnh anh ai dien cho hoan canh nghch ly, nhng bieu lo s thanh than va hanh phuc, nhng ba tiec va giay phut hanh phuc cua ca nhan cung nh cua gia nh va cong oan. Ngay ca nhng canh, thng c lay t cac sach cua Cu c va Tan c noi ve bao lc, au kho va bat b eu dan en ket qua hanh phuc, giai thoat va cu roi.

Co mot e ngh ac biet ma cac nha to chc muon gi en du khach, o la cau chuyen cua Giona, ay cung la "bieu tng" cho Ngay Hang Toai ao lan nay. Giona chnh la hnh anh, "khuon mat" cua Chua Kito Phuc sinh. Chnh Ngai la "canh ca" cho chung ta bc vao the gii cua Thien Chua, the gii mi bnh an va hanh phuc. V the, trong lan to chc au tien, cac nha to chc muon "a ra anh sang" mot di san vo gia ca ve c tin lan van hoa; nhng vi lan to chc lan hai nay, cac nha to chc muon e xuat vi du khach m lai chan tri tng lai, e nhng chng nhan cua the he Kito giao au tien khch le chung ta biet nhn xa hn, sau cai chet co s hien hu.

Nhan dp nay, cac Hang Toai ao se c m ca t do cho cac tn hu va du khach vieng tham (can ang ky trc tai: eventicatacombe@gmail.com). Ben canh o con co cac buoi hoa nhac cac Vng cung thanh ng va nha th Roma. Cac hoat ong chnh cua s kien se c to chc tai Hang Toai ao Thanh Marcellino va Phero tren ng Casilina. (CSR_5810_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page