Cac nha truyen giao ben canh

nhng ngi ngheo kho Madagascar

 

Cac nha truyen giao ben canh nhng ngi ngheo kho Madagascar.

Ngoc Yen

Madagascar (Vatican News 5-10-2019) - Madagascar la mot trong so cac quoc gia ngheo tren the gii, chnh v the quoc gia on nhieu ton giao tham gia vao cac d an ho tr ngi dan. Trong so nay, ke t nam 1962, co "Phong Trao Chiem niem Truyen giao" Charles De Foucauld.

Phong trao do cha Andrea Gasparino ngi Italia e xng co muc ch cham soc tre em ngheo, mo coi, bui i c quy tu trong cac lang thieu nien. Theo ten goi, phong trao at nen tang tren s cau nguyen va dan than phuc vu gii tre. Hien nay Phong trao thanh lap nhieu cong oan rai rac tren luc a Phi Chau va tai mot so nc A Chau.

Trong thi gian va qua, nhan dp c Thanh Cha tham at nc, cong oan cung a chung tay chuan b moi viec co the e song cu the niem vui chung. Trong cong oan co s hien dien cua ba n tu. S Lycy noi ve nhng nam thang phuc vu ngi dan ay nh sau: "Ngi Madagascar rat than thien, vi mot trai tim nhan hau. Toi co nhng ky niem ep ve ho; v du khi toi phuc vu trong nha an cho tre em, chung a gan bo vi toi theo mot cach rieng. Cac em om toi that chat. Cac em a cho toi rat nhieu, toi cam thay mnh nhan c nhieu hn la cho. Toi co rat nhieu ky niem ep vi cac em trong nhng ngay cung cac em on tiep c Thanh Cha Phanxico".

S Lalla la mot n tu tre ngi Madagascar. S t hao ve at nc cua mnh. S la mot trong so cac n tu Madagascar c ao tao theo tinh than cua cha Gasparino, tiep tuc cong viec cung vi cac nha truyen giao ngi Italia. S cho biet chnh v s ngheo kho cua dan toc ma s de dang song oan sung cua dong: chia se trong kho ngheo. S cho biet gia nh khong giau co cho nen s rat vui khi tiep tuc song mot cuoc song n gian trong cong oan. S noi: "Toi tin c Thanh Cha Phanxico a mang lai hy vong cho dan toc chung toi, ca trong cuoc song hang va nhng dan than cua giao hoi, ac biet la nhng ngi tre. Giao hoi cua chung toi Madagascar c hnh thanh t nhieu ngi tre, ho can sc manh en t Thien Chua".

S vu Madagascar c sinh ra Anatihazo, mot trong nhng khu dan c ngheo cua thu o. o la nhng nam at nc la thuoc a cua Phap. Trong so nhng ngi song khu o chuot, nhng khu vc thieu cac dch vu thiet yeu, co nhieu tre em khong i hoc, mot ngoi trng nho c xay dng cung vi nha an. Cac nha truyen giao chiem niem khong ch trao ban ve nhng nhu cau vat chat nhng tren het trao ban cho ngi ngheo nhng mon qua thieng lieng, cung nhau cau nguyen, th lay Chua Giesu Thanh The, gan gui trong tnh huynh e. Ho cung a i en mot hon ao nho trong Kenh Mozambique, ni nam 2002 Huynh oan Bethany khai sinh e lam chng tnh yeu Thien Chua, ong hanh vi s phat trien cua con ngi va nang tinh than cho ngi tre.

T au nhng nam bay mi, s Rinalda a song pha bac cua at nc, trong khi o Phong trao a lan rong, trc het la e phuc vu nhieu ngi benh b bo ri va nhng ngi phong cui. S cho biet: "Ban au, ieu o khong de dang, nhng vi thi gian th rat tot ep. Khi toi en co rat nhieu ngi phong cui o. Bay gi co nhieu cach cham soc hn. Giam muc cua chung toi rat vui mng v s hien dien cua chung toi trong benh vien phong. Khi ban en mot ngoi nha ni moi ngi khong c khoe, ho nhn ban nh ban la mat tri nhn vao trai tim ho. Ngay ca khi ban lam rat t, oi vi ho, chung toi la s hien dien duy nhat ma ho co the hy vong".

Anh mat du dang cua s Rinalda sang ngi khi nhac en nhng ngi Madagascar. S cho biet nhng ngi dan ay song rat n s va chan that. Mac du phai i bo nhieu cay so vi nhng con ng kho khan nhng ho luon biet cach trao ban. S ke lai co mot lan co mot ngi phu n i mot quang ng rat xa mang en cho cong oan hai con ga trong mot dp le ln. Cac n tu biet gia nh ngi phu n nay ngheo va ong con. Cac n tu khong muon nhan nhng ba noi: Khi ngi ta trao ban th phai trao ban nhieu hn nhng g a nhan c. S ket luan: "ang sang lap cua chung toi day chung toi rang khi ban trao ban ng cho nhng g tha thai ma cho nhng g ban phai tra gia. Ngi ngheo la bac thay trong van e nay".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page