T Madrid

cac v lanh ao ton giao keu goi

"Cung nhau tai kham pha the gii, Can nha chung"

 

T Madrid cac v lanh ao ton giao keu goi "Cung nhau tai kham pha the gii, Can nha chung".

Ngoc Yen

Madrid (Vatican News 20-09-2019) - Toi 17 thang 9 nam 2019, tai buoi le ket thuc nhng ngay gap g do Cong oan Thanh Egidio to chc, cac v lanh ao ton giao a a ra li keu goi cho hoa bnh: "Hoa bnh khong bien gii -Ton giao va Van hoa trong oi thoai". Cuoi buoi le, ban to chc thong bao cuoc gap g quoc te tiep theo, theo "tinh than Assisi" vao nam 2020 se dien ra tai Roma.

Trong dien van keu goi hoa bnh co oan noi rang, thi gian cac v lanh ao ton giao cung nhau gap g la thi gian cac v ng ve pha ke yeu hn, nhng ngi b coi thng. Nguyen nhan: v ho khong giong nhng ngi khac, v ho cau nguyen va noi ngon ng khac.

Moi quan tam ln cua cac v, o la keu goi moi ngi hng ti cac the he tng lai; bi v chung ta ang s dung hanh tinh duy nhat cua moi ngi nh the no ch danh cho mot so ngi, bi v chung ta thay tai xuat hien viec sung bai sc manh va s xung ot dan toc, ieu nay a tao ra s huy diet ln trong lch s, bi v khung bo khong ngng tan cong nhng ngi khong co vu kh.

oi thoai va hp tac la cau tra li duy nhat cho nhng van e ln khong the giai quyet mot mnh. Khong co ton giao nao Madrid co t tng chu ngha cc oan ton giao, bi v "Ai tin vao Chua th se kham pha the gii nh mot ngoi nha chung".

Cuoi cung cac v lanh ao ton giao yeu cau cac nc cung cap cac nguon lc e ngan chan viec hang trieu tre em t vong moi nam do khong c cham soc, va giai quyet viec hang trieu tre em khong c en trng. ay se la mot dau hieu hy vong cho tat ca. (Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page