Thien Chua

la mot kinh nghiem yeu thng

 

c Thanh Cha Phanxico: Thien Chua la mot kinh nghiem yeu thng.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 21-09-2019) - c Thanh Cha Phanxico mi goi cac thanh vien cua cac phong trao, hiep hoi tai truyen giang Tin Mng tr thanh dau ch song ong cua Thien Chua yeu thng.

Tra th bay 21 thang 9 nam 2019, c Thanh Cha a tiep 300 tham d vien cuoc Gap g quoc te danh cho cac trung tam hoc thuat, cac phong trao va Hiep hoi tai truyen giang Tin Mng.

Cuoc gap g do Hoi ong Toa Thanh co vu tai truyen giang Tin Mng to chc va co chu e la "Co the gap g Thien Chua khong? Nhng con ng tai truyen giang Tin Mng".

e tai cua cuoc gap g la "co the gap g Thien Chua khong? Lam sao thap sang khao khat gap g Thien Chua du cho nhng dau hieu lam lu m s hien dien cua Ngi.

Biet kinh ngac ve s hien dien cua Chua

Nhac lai cau chuyen hai mon e tren ng Emmau trong tin mng thanh Luca, v nhng lo lang ho khong nhan ra Chua ang i ben canh; nhng cuoi cung ho a kinh ngac khi nhan ra Chua. TC nhan nhu rang gia nhng nghi ng khong chac chan, hay duy tr cam thc kinh ngac ve s hien dien cua Thien Chua. Thach thc cua chung ta la lam cho long mnh bng chay len nh hai mon e.

Ly do con ngi ngay nay xa ri Giao hoi

TC neu len nhng ly do con ngi ngay nay ri xa Giao hoi. Co ngi that vong ve Giao hoi, thay rang Giao hoi khong hieu ho; co ngi thay Giao hoi qua yeu kem so vi the gian, ngc lai co ngi thay Giao hoi qua quyen the. ieu ang lo la khi Giao hoi b tuc hoa, chay theo cac thanh cong cua the gian va quen rang Giao hoi ton tai la e loan bao Chua Giesu ch khong loan bao ve mnh.

Nhng ngi "nh" "ngoi nha "Giao hoi"

ang khac, co nhng ngi xung quanh chung ta "nh" ngoi nha Giao hoi ma khong co can am tr ve, v cam thay khong c tiep on. Co nhng ngi khong co viec lam on nh, song voi, no le cho nhng th ang ra phuc vu mnh va quen i hng v cuoc song: ve ep cua gia nh vi nhng a con, niem vui n gian, bnh an t cau nguyen. Ho can yeu thng va c yeu thng, c chap nhan nh ho la, can tm c bnh an tam hon va niem vui ben vng. Ho can c cam thay Giao hoi nh "nha cua mnh".

Giup ho nhan ra tnh yeu cua Chua

V the s vu cua chung ta, nhng ngi du yeu uoi toi loi, a cam nghiem tat ca ni con ngi Chua Giesu, c bao boc bi long nhan t cua Thien Chua, hay gap g nhng ngi ong thi vi chung ta e giup ho nhan ra tnh yeu cua Chua. ng day do hay phan xet qua, nhng la tr nen ban ong hanh vi ho. ng to ra mnh se co cau tra li ngay tc khac, nhng chia se li s song, ng chieu du tn o nhng hay e cho sc manh cua Chua Thanh Than lam viec". c Thanh Cha nhan manh: "Loan bao ve Chua la lam chng ve niem vui nhan biet Ngi, giup song ve ep gap c Chua... Thien Chua la mot kinh nghiem yeu thng, c mi goi tr nen cau chuyen cua tnh yeu.

ng s i vao va ngang qua thanh pho e tm nhng ngi "toi te" nhat

Cuoi cung, c Thanh Cha mi goi cac tn hu ng s "i ngang" qua thanh pho cua mnh; hay en gan vi ngi ang can c giup , phuc vu nhng ai kho au, cham soc ngi ngheo kho, khuyen khch ngi mat can am, chuc lanh cho ngi lam hai chung ta, Nh the chung ta tr thanh dau ch song ong cua Tnh yeu ma chung ta loan bao. (REI 20/9/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page