c Thanh Cha

tiep Dong Cat Minh

 

c Thanh Cha tiep Dong Cat Minh.

Ngoc Yen

Vatican (Vatican News 21-09-2019) - Sang th bay ngay 21 thang 9 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico a tiep cac tu s Dong Cat Minh, nhan dp Dong to chc Tong cong hoi. Trong bai huan du, c Thanh Cha nhan manh ba ieu quan trong ma cac tu s can chu y trong hanh trnh theo Chua: trung thanh va chiem niem; ong hanh va cau nguyen; du dang va long trac an.

i t Hien phap Dong, c Thanh Cha nhac nh cac tu s: "Thien Chua a chuc lanh va ban cho Dong Cat Minh mot ac sung, e anh em lam cho Giao hoi tr nen phong phu va e anh em thong truyen niem vui Tin Mng cho the gii. Anh em hay chia se mot cach quang ai va nhiet tnh nhng g anh em a lanh nhan".

Tiep en c Thanh Cha khuyen khch cac tu s chu y ba iem quan trong trong hanh trnh bc theo Chua:

Trc het la trung thanh va chiem niem. c Thanh Cha noi: "Khi noi en Cat Minh, Giao hoi ngh en mot trng day chiem niem. S vu cua anh em tr nen phong phu khi no c bat nguon t moi tng quan ca v vi Thien Chua. Cach thc song chiem niem cua Cat Minh chuan b cho anh em phuc vu dan Chua qua bat ky s vu nao. Mot ieu chac chan la bat c viec g anh em lam, anh em hay trung thanh vi qua kh va m ra cho tng lai vi niem hy vong".

Th hai la ong hanh va cau nguyen. c Thanh Cha giai thch rang Cat Minh ong ngha vi i song noi tam. Cac nha than b Cat Minh a hieu rang " trong Thien Chua" va " trong nhng ieu thuoc ve Thien Chua" khong phai luc nao cung trung khp. Ban tam vi hang ngan th cua Thien Chua ma nhng th o lai khong khi i t Thien Chua (Lc 10, 38-42), sm muon g cung lam cho chung ta nhan ra rang chung a mat Ngai tren ng i. "Th " co the len loi vao i song tan hien khi cac li khuyen Tin Mng tr thanh mot "thoi quen" va tnh yeu Chua Giesu khong con la trung tam cuoc song. Va luc o tinh than the tuc co c hoi len loi vao, o la cam do nguy hiem nhat oi vi Giao hoi. Tong cong hoi la dp e anh em lanh nhan t Chua Thanh Than sc manh e chien au chong lai nhng cam bay nay.

T thinh lang va cau nguyen, cac cong oan c oi mi. La nhng nghe nhan cua tnh huynh e, anh em hay at niem tin vao Chua bang cach vt qua s bat ong va cam do lam cong oan tr thanh "nhom lam viec". Ve ep cua i song cong oan t no la mot iem tham chieu tao ra s thanh than, thu hut dan Chua va lan toa niem vui cua Chua Kito Phuc sinh.

Cuoi cung la s du dang va long trac an. Ngi chiem niem co long trac an. Khi tnh yeu suy yeu, moi th eu mat i hng v cua no. Tnh yeu, s cham soc va sang tao la nguon an ui cho nhng ngi met moi va kiet sc (Mt 11, 28), cho nhng ngi b ruong bo, tnh yeu tan v. Neu mot ngay nao o, xung quanh chung ta, khong con nhng ngi om yeu va oi khat, b bo ri va b coi thng, khong phai v ho khong o, ma n gian la v chung ta khong nhn thay ho.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page