c Thanh Cha tiep

To chc Cham soc Cong ong New York

 

c Thanh Cha tiep To chc Cham soc Cong ong New York.

Ngoc Yen

Vatican (Vatican News 20-09-2019) - c Thanh Cha khuyen khch cac thanh vien cua To chc Cham soc Cong ong New York, "SOMOS - Community Care" trong khi cham soc nhng ngi benh can chu y en viec cham soc bang con tim.

Vao luc 12 gi 30', ngay 20 thang 9 nam 2019, tai ai thnh ng Phaolo VI, c Thanh Cha Phanxico a tiep 650 thanh vien cua To chc Cham soc Cong ong New York, nhan dp Hoi thao ve chu e "Gia nh nhap c va nhu cau sc khoe".

Len tieng trong dp nay, c Thanh Cha khen ngi nhng cong hien ma cac thanh vien a lam trong viec cham soc sc khoe cho nhng ngi song ben le xa hoi New York. c Thanh Cha noi: "Vi s dan than cua anh ch em, anh ch em a truyen ba van hoa gap g. Anh ch em hien dien nhng ni ma khong ai b loai bo, trai lai, ni tat ca c tm kiem, bi v tat ca eu can thiet e Khuon mat Chua toa sang. To chc cua anh ch em noi bat vi cach tiep can ong cam va tin cay vi ngi benh va gia nh ho. Anh ch em chia se cuoc song vi ngi benh va en gan van hoa va ngon ng cua ho, muc ch thuc ay moi tng quan nhan loai".

Tiep en, c Thanh Cha noi ve xu hng ca nhan chu ngha, cung vi tam ly thc dung tao ra s th trong xa hoi. Hau qua la nhng ngi khong co sc khoe the chat, tinh than va xa hoi co nguy c b thiet thoi va loai tr. c Thanh Cha noi: "Hang ngay anh ch em dan than chong lai van hoa loai tr, nh the anh ch em la nhan vat chnh cho viec cham soc toan dien cho con ngi, anh ch em at con ngi va nhu cau cua ho vao trung tam. Ngay nay, cham soc sc khoe c nhn nhan la mot quyen pho quat cua con ngi, mot chieu kch thiet yeu cho s phat trien toan dien con ngi. Tuy nhien, tren the gii, van con co nhng quyen ch c bao am cho mot so t, trong khi a so khong c hng".

Cuoi cung c Thanh Cha lu y cac tham d vien, trong khi cham soc ngi benh va ngi b gat ra ben le xa hoi can phai lu y khong ch quan tam en mat ky thuat y te, nhng phai chu y en viec cham soc bang con tim.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page