Tha tac vu la mot qua tang,

khong phai dch vu

 

c Thanh Cha: Tha tac vu la mot qua tang, khong phai dch vu.

Tran nh, SJ

Vatican (Vatican News 19-09-2019) - Trong bai giang thanh le tai nha nguyen thanh Marta, c Thanh Cha Phanxico nhan manh rang khi chung ta chiem hu ac sung, va tap trung vao chnh mnh, chung ta "bien no thanh chc nang va dch vu", anh mat trong tam cua tha tac vu. Chnh do thieu chiem ngam ac sung ay ma tat ca nhng lech lac phat sinh.

Tha tac vu t te la mot ac sung va qua tang cua Thien Chua, ang nhn chung ta va goi: Hay theo thay. c Thanh Cha Phanxico a noi nh the trong bai giang thanh le tai nha nguyen thanh Marta trc s hien dien cua rat nhieu giam muc va linh muc ong te. Trong bai giang, ngai cung nhac en le ky niem cua nhng ai mng ngan khanh, 25 nam linh muc va c Hong Y Edoardo, tong giam muc Ancona, trong dp ngai tron 80 tuoi. c Thanh Cha mi moi ngi, va ngay ca chnh ngai, suy ngam ve Th th nhat cua Thanh Phaolo gi Ti-mo-the trong phung vu hom nay. Ngai tap trung vao ch "ac sung va qua tang", ve tha tac vu nh mot mon qua e chiem ngam, theo li khuyen cua thanh Phao-lo danh cho Timothe - ngi mon e tre: "ng th vi ac sung va mon qua ang co ni anh".

Tha tac vu khong phai la mot hp ong lao ong: toi co nhiem vu nay, toi phai lam viec kia... Cong viec hang th hai thoi. Toi phai biet on nhan ac sung ay va gi gn no nh qua tang. Va roi moi s bat nguon t o, trong viec chiem ngam ac sung ay. Khi quen ieu nay, chung ta chiem hu ac sung ay, bien no thanh mot dch vu, anh mat trong tam cua tha tac vu va khong con song di anh nhn cua thay Giesu - ang a nhn tat ca chung ta va goi: hay theo Thay. Chung ta anh mat luon tnh nhng khong cua qua tang va n keu goi.

Nguy c at mnh lam trung tam cua tha tac vu

V the, co mot nguy c ma chung ta can e phong:

Thieu chiem ngam ac sung tha tac vu hoac khong con xem tha tac vu ay la qua tang se dan ti nhng lech lac ma ta a biet, i t nhng ieu toi te nhat, khung khiep nhat en nhng ieu bnh thng nhat. No khien ta t at mnh lam trung tam cua tha tac vu, khong con long biet n v an sung va tnh yeu cua ang a ban tang cho chung ta mon qua ay, mon qua cua tha tac vu.

Lam viec rat quan trong, nhng chiem niem va chuyen chu mi la so 1

ac sung ma Thanh Phaolo noi en la ac sung Thien Chua a ban nh li ngon s, cung vi viec at tay cua hang ky muc cung co gia tr oi vi cac giam muc va vi tat ca cac linh muc. ieu quan trong la biet chiem ngam tha tac vu ay nh mot ac sung, ch khong nh mot dch vu. Chung ta phai lam ieu mnh phai lam vi y hng ngay lanh, vi s sang suot, du co ca manh khoe, nhng luon e bao ve ac sung nay.

Ngi Pha-ri-si quen nhng mon qua cua s t te

Viec quen mat trung tam tnh cua mot ac sung, mot mon qua la ieu rat oi bnh thng cua mot con ngi, nh ong Pha-ri-sieu trong Tin mng thanh Luca chang han. Ong mi Chua Giesu en nha mnh, ma lai khong quan tam en "rat nhieu quy tac chao on". Ong bo qua nhng mon qua. Chua Giesu ch cho ong thay ieu o khi Ngi ch ra rang ngi phu n a trao tang tat ca nhng g ong a quen danh cho v khach cua mnh: nc e ra chan, mot nu hon chao on, va ca dau o-liu xc tren au.

Ong ay la ngi tot, mot ngi Pha-ri-sieu tot bung, nhng ong a quen mat mon qua cua s t te va lch s, mon qua cua s chung song cung la mot mon qua. Nhng mon qua luon b lang quen khi co mot li ch ang sau, khi toi muon lam ieu nay, lam ieu kia# Chung ta, nhng linh muc phai lam nhieu viec, nhng viec au tien la loan bao Tin Mng, nhng chung ta can phai gi ac sung va qua tang nhng khong ma Chua ban cho chung ta nh la trung tam va nguon goc ma s vu nay phat xuat.

Xin Chua giup chung ta khong tr thanh nhng ngi thau khoan tha tac vu

Cuoi cung, c Thanh Cha ket thuc vi li cau nguyen:

Xin Thien Chua giup chung ta gn gi ac sung ay e nhn s vu cua mnh trc het nh mot mon qua, va roi nh mot viec phuc vu. ng pha huy no va ng bien mnh thanh nhng ngi thau khoan, nhng ke lai buon tha tac vu. Co nhieu th lam chung ta ri xa viec chiem ngam ac sung va ri xa ca Thien Chua, ang a ban ac sung tha tac ay cho chung ta. Xin Chua thng ban ieu ay cho tat ca chung ta, nhat la nhng ai mng le ky niem 25 nam linh muc hom nay.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page