Nhng c ch n s

cua cha Roberto de Maracanau

lam "day song" mang xa hoi Braxin

 

Nhng c ch n s cua cha Roberto de Maracanau lam "day song" mang xa hoi Braxin.

Hong Thuy

Braxin (Vatican News 17-09-2019) - tuoi 99, s dan than tan tuy cua cha Roberto de Maracanau trong n goi linh muc co the la mot li mi moi ngi chung ta song n goi cua mnh trong cuoc song, du lam bat c cong viec g, luon lam vi cung long quang ai va kien tr, dung nhng n Chua ban mot cach co trach nhiem.

Thong thng, khi noi ve cac ngoi sao internet, chung ta thng ngh en nhng ngi co cac tai khoan tren cac mang xa hoi, tng tac vi nhieu ngi va co nhieu ngi thch cac video, cac thong tin ho ang. Cha Roberto de Maracanau th ngc lai; cha khong co tai khoan Facebook cua rieng mnh, nhng cac thong tin, hnh anh ve cha a 3 lan "gay sot" tren mang xa hoi nay Braxin. o la nhng hnh anh ve cac hoat ong n s hang ngay trong s vu linh muc cua cha, c nhng ngi khac quay phim, chup anh va ang len Facebook.

Cu gia 99 tuoi, tay chong gay, bai goi chao Chua

Hom thang 8 nam 2019, mot video quay cha Roberto cham cham va cach ton knh, quy goi khi bc vao en thanh Thanh Tam Fortaleza, Braxin, ni cha a chu chc linh muc gan 75 nam trc, ngay 1 thang 10 nam 1944. o la mot c ch n gian, nhieu ngi lam hang ngay, nhng nhn thay no c thc hien bi mot linh muc gia 99 tuoi, chong gay, lng cong, th lai la ieu khac va c ch nay mang mot thong iep.

Le ra tuoi cua cha, vi sc yeu cua cha, cha khong can kho nhoc quy xuong, cha ch can cui au chao Chua, nhng trong tng quan vi Chua, cha khong muon nhng mien giam nay. C ch cua cha bay to long ton knh Chua. Cha khong biet la ngi khac ang quay phim mnh, cha ch lam ieu cha lam nhieu lan moi ngay, trong suot 85 nam trong dong tu Phanxico va trong 75 linh muc. Co le trong nhieu thap ky, no a tr thanh mot phan xa, mot thoi quen ma cha khong hoan toan y thc, nhng bay gi ro rang hanh ong nay oi hoi rat nhieu co gang, no hoan toan la mot hanh ong cua y ch. C ch cua cha cho thay cha ang y thc mnh trc mat Chua, cha muon danh s ton knh tuyet oi cho Chua. Cha thc hien c ch bai goi vi long knh yeu.

Cau nguyen cho mot canh sat

Cha Roberto la linh muc Capuchino cao nien nhat tai Brazil van con dang Thanh le moi ngay va eu an en tham vieng cac benh nhan tai cac benh vien. Nam 2017, trong mot lan cha c mi en benh vien, ngi ta chup c hnh anh cha ang cau nguyen cho mot canh sat ang lam nhiem vu, cha at tay tren au ngi canh sat nay. Tam anh nay cung a c ang tren cac mang xa hoi va c nhieu ngi chia se.

Va i kieu thong hoi va giai toi

Cha Roberto van ngoi toa giai toi. Nam 2016, giao phan Fortaleza to chc mot cuoc i kieu thong hoi, vi oan ng dai khoang gan 7 cay so. Cha a i suot oan ng va va i va giai toi. Nhieu ngi ngac nhien ve sc chu ng va dan than cua cha. Cac tam anh ve cha c pho bien va chia se rong rai tren cac mang xa hoi va ca cac trang bao. Mot oc gia cua bao Aciprensa viet: Mau gng cua c tin, yeu thng va trung thanh vi nhng viec cua Thien Chua ma cha Roberto to cho chung ta thay hom nay, la them mot bang chng ve s hien dien that s va song ong cua Thien Chua trong trai tim cha. Chung ta phai theo gng cha!"

Mot tu s Capuchino gng mau

Trong suot nhng nam thi hanh s vu cua mnh, cha Roberto a la giao s triet hoc tai chung vien, lam cha x, hieu trng trng hoc, giam quan en thanh Phanxico va cha cung i truyen giao tai Angola ben Phi chau. Cha Eduardo Janderson, phu trach truyen thong cua dong Capuchino Ceara va Piaui, chia se vi bao ien t ACI: "Cha Roberto la mot gng mau that s cua mot tu s Capuchino ve ac sung cua chung toi: noi bat ve s khiem nhng, tnh huynh e, cau nguyen va truyen giao... Cha la mot ngi n gian va khiem ton, va la mau gng cua mot tu s, du cho nhng gii han cua tuoi gia sc yeu, van chao on moi ngi vi tnh yeu thng quy men. Cha la gng mau trung thanh va kien tr trong cau nguyen."

Dung nhng n Chua ban mot cach co trach nhiem

Cha Roberto c Chua ban cho song lau va co u sc khoe e co the tiep tuc s vu linh muc mot cach tch cc va cha a dung nhng n Chua ban e tiep tuc phuc vu Chua va Dan Ngi. Nhn thay s dan than tan tuy trong n goi linh muc, co the la mot li mi moi ngi chung ta song n goi cua mnh trong cuoc song, du lam bat c cong viec g, luon lam vi cung long quang ai va kien tr, dung nhng n Chua ban mot cach co trach nhiem.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page