c Thanh Cha tham Hiroshima va Nagasaki,

mot thong iep hy vong ve vu kh hat nhan

 

c Thanh Cha tham Hiroshima va Nagasaki, mot thong iep hy vong ve vu kh hat nhan.

Ngoc Yen

Vatican (Vatican News 17-09-2019) - c Thanh Cha Phanxico c cho la ngi quan tam en chau A nhieu hn so vi cac v tien nhiem, c cho la ngi co cam xuc ac biet ve chuyen tong du sap ti tai Nhat Ban, mot at nc duy nhat co kinh nghiem ve cac vu anh bom nguyen t. Va gi ay, t ngay 23 en 26 thang 11 nam 2019, c muon tham Nhat Ban ang tr thanh s that. Moi anh mat ang ch i thong iep cua c Thanh Cha lien quan en viec bai bo hoan toan vu kh hat nhan t Nhat se c gi i.

Nam 2013, sau khi c chon lam Giao hoang, c Thanh Cha Phanxico a thc hien cac chuyen tong du en Sri Lanka, Philippines, Myanmar va cac nc A chau khac. ieu nay cho thay s quan tam c Thanh Cha danh cho vung at nay. Va nhan nh nay cang ro rang hn khi trc chuyen vieng tham en Nhat Ban, ngai se en Thai Lan, ni ay 95% ngi dan theo Phat giao.

Theo giao s Agostino Giovagnoli, day mon s hoc cua trng ai hoc Cong giao Thanh Tam Chua Giesu Roma, c Thanh Cha Phanxico tin rang vi A chau, chung ta co the xay dng mot trat t toan cau bang cach xem xet cac nen van hoa va ton giao khac.

Vao thang 11 nam 2014, c Thanh Cha a noi: "Loai ngi cha hoc c g t Hiroshima hay Nagasaki". Chnh c Thanh Cha cung a a ra li to cao manh me len an viec s hu vu kh hat nhan. Thang gieng nam 2018, ngai a cho phan phat tam thiep tren o co hnh mot be trai ang cong em a chet tren lng, xep hang i hoa tang. Tam hnh c chup sau vu nem bom nguyen t vao Nagasaki.

Theo c Thanh Cha, ve mat chnh tr, Nhat Ban a at c s on nh va hoa bnh, nhng can phai quan tam en van e moi trng va ngi t nan. Hn na, vao thang 12 nam 2017 trong mot video thao luan vi sinh vien Nhat, c Thanh Cha canh bao chong lai s cach tranh qua mc tai Nhat Ban.

Vi chu e chuyen vieng tham "Bao ve tat ca s song". Trong mot tuyen bo Toa Thanh cho biet Nhat co nhng "van e dai dang" nh tham hoa hat nhan Fukushima, v vay nhng phat bieu cua c Thanh Cha chac chac se la iem chu y cho toan the gii.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page