Tn hu Trung quoc hanh hng

ngan can viec pha en thanh c Me

 

Tn hu Trung quoc hanh hng ngan can viec pha en thanh c Me.

Hong Thuy

Sn Tay (Vatican News 17-09-2019) - Hom 15 thang 9 nam 2019, le c Me Sau bi, hang ngan tn hu Trung Quoc a hanh hng en en en thanh c Me bay s thng kho, gan thanh pho Thai Nguyen, thu phu cua tnh Sn Tay.

Nam 2019, ngoai ly do c tin, cac tn hu i hanh hng ong ao v co tin chnh quyen muon pha huy "Cong ln" cua en thanh, c goi la "Cong Thien ang" v theo chnh quyen, ca nay qua cao. Theo mot so tin khac, chnh quyen a phng co ke hoach lam mot ng xa lo i ngang qua o.

Cuoc hanh hng a dien ra gia cac bien phap an ninh ln, vi s co mat cua canh sat, nhng moi th dien ra mot cach an bnh. Ch co cac linh muc thuoc Giao phan Thai Nguyen c phep ong te hoac chu te Thanh le. Nhieu tn hu a i bang au goi tren cac bac them e len en "Cong Thien ang".

en thanh c Me bay s thng kho

en thanh c Me bay s thng kho c xay dng cach ay gan mot the ky, vao nam 1924. "Cong Thien ang " nhn xuong mot con ng ngoan ngoeo dai tren ngon nui xen ke vi cac chang ng Thanh Gia. T "Cong thien ang", ngi ta co the chiem ngam en thanh; en thanh nay gi lai cau truc cua en th tri Bac Kinh. Hang nam, vao ngay 15 thang 9, hang chuc ngan ngi hanh hng en t khap Trung Quoc.

Mot tn hu giai thch rang en thanh dang knh c Me bay s thng kho bi v ho muon xay dng en th dang knh c Trinh N Maria va v nhng ngon nui quanh nha th c goi la "nui cua bay s au kho". Nha th va en thanh c xay dng e cau xin Chua bao ve khoi lu lut va han han. (Asia News 16/9/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page