c Thanh Cha mi goi

cac Giam muc Cong giao ong phng hiep nhat

 

c Thanh Cha mi goi cac Giam muc Cong giao ong phng hiep nhat.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 17-09-2019) - c Thanh Cha Phanxico mi goi cac Giam muc Cong giao ong phng tch cc tm kiem s hiep nhat Kito hu, ac biet la hiep nhat vi cac tn hu Chnh Thong giao.

Ngay 14 thang 9 nam 2019, c Thanh Cha a gap 40 Giam muc cua cac giao hoi Cong giao ong phng chau Au, bao gom cac Giam muc thuoc cac Giao hoi nghi le ong phng cua Ucraina, Rumani, Hy Lap va Slovak, va ca cac v ang cham soc cac cong oan di dan ben ngoai chau Au, trong o co cac Giao hoi Cong giao Coptic, Cane va Siria t Trung ong va cac Giao hoi Syro-Malabar va Syro-Malankara cua An o.

Chan ly Kito giao khong n ieu, nhng 'giao hng'

Trong cuoc gap g, c Thanh Cha nhan nh rang s a dang trong cac nghi thc phung vu, tu c va quan tr cua Cong giao la mot dau hieu cua s hiep nhat thc s cua Giao hoi Cong giao, va ngai cung nhan manh: "ong nhat la s huy diet hiep nhat; chan ly Kito giao khong n ieu, nhng 'giao hng', neu khong no se khong en t Chua Thanh Than."

c Thanh Cha cung khang nh: "S trung thanh vi giao hoang cua cac tn hu Cong giao theo truyen thong Byzantine la mot vien ngoc quy cua di san c tin cua ho". Neu o la mot phan ban sac rieng cua ho, hiep thong Cong giao khong lay i bat c th g. Trai lai, no giup bao ve khoi s cam do b nhot trong chnh mnh va ri vao chu ngha quoc gia hoac sac toc, la ieu co the bien thanh chu ngha m dan.

Tr thanh nghe nhan oi thoai

Trc qua nhieu bat bnh ang va chia re e doa hoa bnh, nhieu ngi b loi cuon bi vong xoay bao lc, vong luan quan cua nhng oi hoi va nhng li buoc toi lan nhau, c Thanh Cha nhan manh: "n goi cua ngi Cong giao la tr thanh nghe nhan oi thoai, thuc ay hoa giai, nhng ngi th kien tr xay dng mot nen van minh gap g, qua cau nguyen, khiem nhng va yeu thng".

Thang tien kiep nhat cac Kito hu

Cuoi cung, c Thanh Cha e cap en vai tro cua cac Giao hoi Cong giao ong phng trong viec thang tien kiep nhat cac Kito hu. c Thanh Cha khuyen khch cac chng trnh hoc hoi chia se vi nhau, ac biet cho cac linh muc, e ho co the c huan luyen co mot tam tr ci m. (cath.ca 15/9/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page