c Thanh Cha tiep tuc

an ui ngi dan Syria

ang phai chu au kho v chien tranh

 

c Thanh Cha tiep tuc an ui ngi dan Syria ang phai chu au kho v chien tranh.

Ngoc Yen

Vatican (Vatican News 16-09-2019) - Hom Chua nhat 15 thang 9 nam 2019, tai Syria, 6 ngan chuoi trang hat do c Thanh Cha Phanxico lam phep ngay 15 thang 8 nam 2019 a c phan phat cho cac giao x Syria. Va cung vao ngay nay, c Thanh Cha lam phep bc tranh "c Me Sau Bi, ang an ui dan Syria".

ay la mot c ch mi cua c Thanh Cha ung ho cuoc van ong cau nguyen "An ui dan toi". Sang kien do To chc bac ai quoc te "Tr giup cac Giao hoi au kho", cung vi cac Giao hoi Cong giao va Chnh thong Syria ng ra to chc, nham nang cac Kito hu Syria co than nhan b bat coc hoac giet trong tam nam xung ot.

Sang Chua nhat 15 thang 9 nam 2019 tai Nha tro Thanh Marta, c Thanh Cha a gap mot phai oan cua To chc bac ai quoc te "Tr giup cac Giao hoi au kho" do c Hong Y Mauro Piacenza, chu tch dan au; va lam phep mot bc tranh do nghe s Chnh thong Hy Lap thc hien cho cuoc van ong cau nguyen ac biet nay. Vao ngay 15 thang 8 nam 2019, sau Kinh Truyen Tin, c Thanh Cha a the hien s ung ho sang kien nay bang cach mi ong Thomas Heine-Geldern, giam oc ieu hanh quoc te cua To chc "Tr giup cac Giao hoi au kho" xuat hien cung vi c Thanh Cha t ca so cua dinh Tong Toa trong luc Ngai lam phep cac chuoi Man coi.

Le c Me Sau Bi, sau ngan chuoi Man Coi do cac th thu cong Kito giao Bethlehem va Damas thc hien a c phan phat tai cac giao x thuoc 34 giao phan Syria - ca Cong giao va Chnh thong giao. Trong cac Thanh le va cac cuoc rc, cac tn hu cau nguyen cho nhng ngi b giet, b bat coc va cho cac gia nh. Trong cuoc xung ot, khoang 2,000 gia nh Kito giao a mat t nhat mot ngi than trong gia nh, 800 Kito hu b bat coc. Cung vi chuoi Man coi, Kinh thanh bang tieng A Rap do To chc "Tr giup cac Giao hoi au kho" quyen tang va thanh gia bang go o liu t Thanh a, c c Thng Phu Theophilos III, Giao Chu Chnh Thong Hy lap lam phep cung c phan phat.

c Thanh Cha a nhieu lan ung ho cac sang kien v li ch cua dan Syria ang au kho. Vao Chua nhat, ngay 2 thang 12 nam 2018 sau Kinh Truyen Tin, c Thanh Cha a thap mot ngon nen ung ho viec cau nguyen do To chc "Nhng ngon nen v hoa bnh Syria" khi xng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page