Hay cau nguyen cho cac cap chnh quyen

e ho cung cau nguyen cho dan cua mnh

 

c Thanh Cha: Hay cau nguyen cho cac cap chnh quyen e ho cung cau nguyen cho dan cua mnh.

Tran nh, SJ

Vatican (Vatican News 16-09-2019) - Sau ky he, c Thanh Cha tiep tuc nhng bai giang cua mnh trong thanh le tai nha nguyen thanh Marta. c gi hng t bai oc th nhat cua thanh Phaolo tong o gi tn hu Timothe trong phung vu sang th Hai ngay 16 thang 9 nam 2019, c Thanh Cha khuyen khch viec cau nguyen ca cho cac cap chnh quyen, cho nhng ngi cai tr at nc. c Thanh Cha cung ac biet hoi ngi dan Y, nhng ngi ang phai song trong cuoc khung hoang chnh tr rang ho a cau nguyen cho nhng ai c keu goi e lanh ao at nc hay cha. Cuoi cung ngai khuyen khch chung ta hay cau nguyen cho cac chnh tr gia, nhng nha cam quyen, e ho co the thc hien n goi phu hp vi pham gia cua mnh.

Cau nguyen

Suy ngam ve oan th th nhat cua Thanh Phaolo Tong o gi Ti-mo-the, c Thanh Cha e cap en cach thanh Phaolo thuc giuc tat ca dan Chua cau nguyen, mot li cau nguyen mang tnh pho quat: ng oan hn va canh tranh, nhng hay cau xin, khan nguyen, keu van va ta n cho moi ngi, ca cho vua chua, va tat ca nhng bac v vong, nhng nha cam quyen e ho c song bang yen, trong tinh than ao c va thanh sach, xng hp va sot sang.

Thanh Phao-lo nhan manh en li chuyen cau khi ngai noi: "anh ch em hay cau nguyen cho moi ngi, e chung ta co the song mot cuoc song bnh an, trong trang nghiem va sot sang". Cau nguyen e ieu nay co the xay ra. Nhng co mot ieu toi muon dng lai them. Thanh Phaolo noi: "Li cau nguyen danh cho tat ca moi ngi", roi ngai lai them vao: "cho ca cac v vua va cho tat ca nhng bac v vong, nhng ngi nam quyen". V the, o la li cau nguyen cho nhng ngi cai tr, cho cac chnh tr gia, cho nhng ngi co trach nhiem ieu hanh mot the che chnh tr, mot quoc gia, hay mot tnh thanh.

Hay cau nguyen cho nhng ngi ngh khac mnh

Co nhng chnh tr gia nhng cung co cac linh muc va giam muc, b xuc pham va lang ma, hay co ngi noi "ho ang b nh vay". c Thanh Cha cung nhan manh rang ieu ay "a tr thanh mot thoi quen". Khi ngai nhac lai ieu ngai goi la "chuoi trang hat cua nhng li lang ma va nhng li chi rua". Nhng ai la ngi trong chnh phu "co trach nhiem lanh ao at nc, con chung ta, chung ta e ngi ay le loi, va khong khan cau Thien Chua ban phuc lanh cho ngi ay?

"Toi chac chan rang chung ta khong cau nguyen cho nhng ngi cai tr, ma ngc lai, dng nh li cau nguyen cho ho c thay bang nhng li "xuc pham". Va o la cach chung ta tng quan vi nhng nha cam quyen. Nhng thanh Phaolo a giai thch rat "ro rang" khi yeu cau chung ta phai "cau nguyen cho moi ngi trong so ho e ho co the tiep tuc mot cuoc song bnh yen va xng vi pham gia gia dan cua mnh".

Du rang ngi Y gan ay a trai qua "mot cuoc khung hoang chnh tr", nhng ai trong chung ta cau nguyen cho nhng ngi cai tr? Ai trong chung ta cau nguyen cho cac ngh s? Ai cau nguyen cho ho i ti ong thuan e tiep tuc dan dat dan toc mnh tien trien? Phai chang tinh than dan toc khong hng ti li cau nguyen? Ma lai hng ti s thu han va cai va, va tinh than dan toc se ket thuc nh the. Thanh Phaolo a nhan manh: hay cau nguyen trong moi ni, hay gi len hai tay thanh sach, khong oan hn va canh tranh." Chung ta phai thao luan va ay la chc nang cua quoc hoi, chung ta can phai thao luan nhng ng pha huy ieu khac. Ngc lai, chung ta phai cau nguyen cho ngi khac, nhat la cho nhng ngi co y kien khac vi mnh.

Li mi goi hoan cai

Trc nhng ai ngh rang chnh tr gia nay "tham nhung" hoac chnh tr gia kia "qua cong san", c Thanh Cha trch dan Tin mng thanh Luca hom nay. Ngai khong at van e ve "viec thao luan chnh tr" nhng ngai nhan manh en viec cau nguyen. c Thanh Cha cung e cap en viec co nhng ngi noi rang "chnh tr la th ban thu", nhng sau o ngai nhan manh rang chnh Thanh Giao Hoang Phao-lo VI a tin rang chnh tr la "hnh thc cao nhat cua c ai":

Chnh tr co the ban thu cung nh bat ky nganh nghe nao,... Chung ta chnh la nhng ngi lam mot th nao o tr nen ban ch chnh no khong phai la th ban thu. Toi tin rang chung ta phai sam hoi va cau nguyen cho cac chnh tr gia, cho tat ca ho! Hay cau nguyen cho nhng ngi ieu hanh va cai tr. o la nhng g thanh Phao-lo yeu cau chung ta.

Khi nghe Li Chua, toi ngh en mot ieu rat ep cua Tin Mng hom nay, ngi cai tr cau nguyen cho mot ngi cap di cua mnh, vien ai oi trng cau nguyen cho mot thuoc ha cua ong. Cung the, nhng ngi cai tr cung phai cau nguyen cho ngi dan cua mnh. Vien ai oi trng nay a khan cau cho mot ay t, cung co the la ngi hau cua ong. "o la ngi hau cua toi, toi co trach nhiem tren anh ta." Nhng ngi cai tr chu trach nhiem cho cuoc song cua ca mot at nc, mot dan toc. That tuyet vi khi ngh rang neu moi ngi dan cau nguyen cho nhng ngi cai tr mnh, va nhng ngi cai tr cung co the cau nguyen cho moi ngi dan cua mnh, giong nh vien ai oi trng nay cau nguyen cho ngi ay t cua mnh vay.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page