Thong bao

cua Van phong Toa Giam Muc a Lat

ve tan Giam muc Chnh toa Giao phan a Lat

 

Thong bao cua Van phong Toa Giam Muc a Lat ve tan Giam muc Chnh toa Giao phan a Lat.

Linh muc Gioan Bosco Hoang Van Chnh

a Lat (TGM L 14-09-2019) - Thong bao cua Van phong Toa Giam Muc a Lat ve viec Toa Thanh chap nhan n t nhiem cua c Cha Anton va cong bo c cha aminh la Giam muc Chnh toa Giao phan a lat:

 

Toa Giam Muc a Lat

9 Nguyen Thai Hoc

a Lat - Lam ong

 

Thong Bao

Ngay 14 thang 9 nam 2019

 

Knh gi:

Cong oan dan Chua giao phan a Lat

 

Toa Giam muc Giao phan a Lat bao tin:

Luc 12g00 tra tai Roma (17g00 tai Viet Nam) ngay Th Bay 14 thang 09 nam 2019, Phong Bao Ch Toa Thanh thong bao: c Thanh Cha Phanxico a chap thuan n t nhiem giam muc cua c Cha Anton Vu Huy Chng (e c ngh hu), ong thi cong bo c Cha aminh Nguyen Van Manh la giam muc chnh toa giao phan a Lat.

Giao phan xin chuc mng c Cha aminh t hom nay ke v c Cha Anton lam Giam muc Chnh toa Giao phan a Lat.

Giao phan biet n c Cha Anton a phuc vu Giao phan trong 8 nam ri qua (t ngay 17/03/2011 en ngay 14/09/2019). Bon nam trc ay (ngay 30/03/2015) Ngai a e n xin Giam muc pho, va hai nam sau, ngay 08/04/2017 Toa Thanh a cong bo Giam muc Pho aminh vi quyen ke v; cach ay 5 thang (ngay 21/04/2019) Ngai a e n t nhiem, trc ngay quy nh theo Giao luat la ngay tron 75 tuoi (14/09/2019).

Toa Giam muc cung thong bao:

1. Ke t hom nay, trong Kinh Nguyen Thanh The, xin oc nh sau:

"Lay Chua, xin nh en Hoi Thanh Chua lan rong khap hoan cau, e kien toan Hoi Thanh trong c men, cung vi c Giao Hoang Phanxico, c Giam Muc aminh chung con, va toan the hang giao s".

Ghi chu: c Cha Anton a lu y cac linh muc ve quy nh Phung vu cua Giao hoi: trong Kinh Nguyen Thanh The, viec neu ten c Giao hoang ang cai quan Giao hoi hoan vu va c Giam muc ang cai quan Giao phan noi len dau ch hiep nhat va moi hiep thong mang y ngh than hoc (ch khong v tnh cam) do o khong neu ten cac giam muc ngh hu hoac giam muc ong te (cung the, hien nay ch neu ten c Giao hoang Phanxico ma khong neu ten c Giao hoang Beneicto). Chung ta co the tuy dp cau nguyen cho cac ngai trong Li nguyen tn hu.

2. Vao hoi 09g30 Th Ba 24 thang 9 nam 2019, c Cha Anton se dang le Thanh Le Ta n tai nha th giao x Tan Thanh, xa Loc Thanh, thanh pho Bao Loc; sau o co nghi thc thanh hoa Nha ngh dng Linh muc Giao phan mi nang cap, gan nha th Tan Thanh.

3. c Cha aminh se dang Thanh Le tai Nha th Chnh toa vao ngay gi c thong bao sau.

 

Linh muc Gioan Bosco Hoang Van Chnh

Chng An - Chanh Van phong

(t: 093 3731800 / E-mail: vptgmdl@gmail.com)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page