c Thanh Cha gap cac canh sat nha tu,

nhan vien nha tu, tu nhan va gia nh

 

c Thanh Cha gap cac canh sat nha tu, nhan vien nha tu, tu nhan va gia nh.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 14-09-2019) - Sang 14 thang 9 nam 2019, tai quang trng thanh Phero, c Thanh Cha Phanxico a tiep 11 ngan ngi gom cac canh sat nha tu, cac tuyen uy, cac nhan vien ieu hanh va xet x tre v thanh nien, cac tu nhan va cac gia nh en t cac nha tu tren khap nc Y.

Buoi gap g co chu e "Cung nhau la nhng ngi th det cua cong ly va s iep hoa bnh", a dien ra di hnh thc buoi cau nguyen, trnh bay chng t va gap g c Thanh Cha.

Trong bai noi chuyen, c Thanh Cha noi en 3 t: cam n, tien bc va can am.

"Cam n"

Trc het c Thanh Cha "cam n" cac canh sat nha tu va cac nhan vien ieu hanh. c Thanh Cha noi: "Toi biet rang that khong de, khi ngoai viec canh gi cho an toan, anh ch em la s hien dien gan gui oi vi nhng ai ri vao mang li cua s ac, anh ch em tr thanh ngi xay dng tng lai: anh ch em at nen tang cho s chung song ton trong va do o mot xa hoi an ninh hn..."

c Thanh Cha nhac ho hay la nhng ngi ong hanh cua cac tu nhan; tai nhng ni au kho, hay ton trong pham gia cua cac tu nhan. Khi cham soc cho cac tu nhan, hay la nhng chiec cau gia nha tu va xa hoi dan s: bang cach phuc vu vi s cam thong chnh ang, ho co the vt qua s s hai lan nhau va bi kch cua s th .

"Tien bc"

Tiep en, ngo li vi cac v linh hng, cac tu s nam n va cac tnh nguyen vien, c Thanh Cha mi goi ho hay "tien bc" vi nu ci t trai tim, hay mang ganh nang cua cac tu nhan va cau nguyen cho ho.

Nhac lai s kien Chua Giesu a vao nha ong Giakeu, c Thanh Cha mi goi ho ng s ban tay, hay la nhng ngi gieo li Chua cach kien nhan, khong met moi tm kiem nhng g b mat.

"Can am"

Va cuoi cung c Thanh Cha mi goi cac tu nhan hay "can am", bi v "anh ch em trong trai tim cua Chua; ngay ca khi anh ch em lac loi va bat xng, ng anh mat linh hon. Anh ch em quan trong v Thien Chua muon thc hien nhng ieu v ai ni anh ch em.

c Thanh Cha noi: "Thien Chua con cao ca hn long chung ta" (1Ga 3,20). "ng e mnh b giam cam trong nguc toi cua trai tim tuyet vong, ng au hang. Thien Chua v ai hn cac van e va Ngi i e yeu thng anh em... ng lam tat i ngon la hy vong".

Ket thuc bai noi chuyen, c Thanh Cha a chuc lanh cho moi ngi hien dien va gap g, bat tay chao mot so benh nhan.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page