c Thanh Cha giai thch

ve hop xng thanh Phero

ngai a tang cho

c Thng phu Bartolomaios

 

c Thanh Cha giai thch ve hop xng thanh Phero ngai a tang cho c Thng phu Bartolomaios.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 13-09-2019) -Trong th gi c Thng Phu Bartololmaios cua Giao hoi Chnh thong Constantinople, c Thanh Cha Phanxico a giai thch ly do ngai tang cac manh xng, thanh tch cua thanh Phero Tong o cho c Thng phu, qua phai oan cua Toa Thng phu en Vatican mng le thanh Phero Tong o ngay 29 thang 6 nam 2019.

Thanh Giao hoang Pio XII va viec kham pha ra huyet mo co ten Phero

Trong la th, c Thanh Cha nhac lai hoan canh tm thay thanh tch cua thanh Phero: vao thang 6 nam 1939, ngay sau khi c bau lam Giao hoang, c Giao Hoang Pio XII a quyet nh khai quat ben di en th thanh Phero. Lan o, ni an tang chnh xac thanh Phero a c tm thay. Trong lan sau o vao nam 1952, viec khai quat a tm thay di ban th chnh cua en th, mot huyet mo tai bc tng o co t nam 150 va c phu vi nhng hnh ve quy gia, bao gom mot trong nhng ieu quan trong nhat, o la ch viet bang tieng Hy lap: "Phero ay". Trong quan tai nay cha cac xng ma co the c xem la cua thanh Phero.

9 manh xng at trong nha nguyen Giao hoang

T cac thanh tch c at trong ham mo di en th thanh Phero, thanh Giao hoang Phaolo VI a lay 9 manh e at trong nha nguyen trong can ho Giao hoang dinh Tong toa. Trong Thanh le ket thuc Nam c Tin vao ngay 24 thang 11 nam 2013, hop thanh tch nay c m ra san en th thanh Phero va c Thanh Cha Phanxico a muon at ben canh ban th.

c Thanh Cha viet tiep trong th: 9 manh xng nay c gi trong mot hop bang ong ben tren co khac dong ch: "Cac xng c tm thay di en th Vatican c xem la xng cua thanh Phero". Toi muon tang cho ngai va cho Giao hoi Constantinope ma ngai tan tam lanh ao, chnh cai hop co cha 9 manh xng cua thanh Tong o nay".

Thanh tch cua thanh Phero c at ben canh thanh tch cua thanh Anre

Giai thch cho c ch cua mnh, c Thanh Cha noi rang khi ngai suy t ve quyet nh chung tien ti s hiep thong tron ven cua Giao hoi, ngai nh en mon qua ma c Thng phu Atenagoras a tang cho c Giao Hoang Phaolo VI. o la bc ve hai thanh Phero va Anre ang om nhau, kien ket trong c tin va tnh yeu cua Chua cua cac ngai. c Thanh Cha cam thay that la y ngha khi vai manh thanh tch cua thanh Phero c at ben canh thanh tch cua thanh Anre, v thanh bon mang cua Giao hoi Chnh thong Constantinople.

Tiep tuc hanh trnh chung

C ch nay, c soi sang bi Chua Thanh Than, c c Thanh Cha xem nh la li khang nh ve hanh trnh ma cac Giao hoi cung i vi nhau, trong mot phuc lanh, trong cau nguyen chung, e tien en gan nhau hn, e phuc vu cho mot gia nh nhan loai ma ngay nay ang muon xay dng mot tng lai khong co Thien Chua.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page