c Phanxico tren ng ve Roma:

khong s ly giao, nhng cau xin no ng xay ra

 

c Phanxico tren ng ve Roma: khong s ly giao, nhng cau xin no ng xay ra.

Vu Van An

Vatican (VietCatholic News 11-09-2019) - Gerard O'Connell cua t tap ch America va Edward Pentin cua National Catholic Register eu loan tin: Tren chuyen bay t Phi Chau tr ve Roma, c Phanxico cho hay ngai khong s ly giao nhng ngai cau xin no ng xay ra.

Ngai noi the e tra li mot cau hoi: ngai co s mot cuoc ly giao dien ra trong Giao Hoi Hoa Ky hay khong, xet v trong Giao Hoi nay, mot so ngi, gom mot so nho giao s va cac lanh ao giao dan, a cong khai va nhat quan ch rrch ngai trong cac phng tien truyen thong ca the tuc lan Cong Giao.

Cau hoi o la cua ky gia Jason Horowitz cua t New York Times. Cau hoi o nguyen van nh sau:

Horowitz: Chao c Thanh Cha buoi sang, tha c Thanh Cha. Tren chuyen may bay ti Maputo, c Thanh Cha tha nhan ang b tan cong bi mot so gii trong Giao hoi Hoa Ky. Ro rang, co nhng li ch trch manh me, va tham ch co mot so Hong Y va giam muc, ai truyen hnh, ngi Cong Giao, cac trang mang cua My - nhieu li ch trch. Tham ch mot so ong minh rat than thiet a noi ve mot am mu chong lai c Thanh Cha, mot so ong minh cua c Thanh Cha giao trieu Y. Co ieu g ma nhng nha phe bnh nay khong hieu ve trieu giao hoang cua c Thanh Cha, hoac co ieu g c Thanh Cha a hoc c t nhng li ch trch [en t] Hoa Ky? Mot ieu na, c Thanh Cha co s mot s ly giao trong Giao hoi Hoa Ky va neu co, co ieu g c Thanh Cha co the lam, oi thoai e giup tranh ieu o khong?

c Giao Hoang Phanxico: Trc het, nhng li ch trch luon luon hu ch, luon luon, khi ngi ta nhan c mot li ch trch, ngay lap tc ho nen thc hien mot cuoc t phe va noi ieu nay: vi toi, ieu o ung hay khong ung, cho en mc nao? oi vi cac li ch trch, toi luon nhn thay nhng li iem. oi khi ban tc gian, nhng cac li iem co o.

Roi, trong chuyen bay ti Maputo, mot trong so cac ban a en ... chnh ong la ngi a a toi cuon sach? ... Mot trong so cac ban a cho toi cuon sach o ... bang tieng Phap ... cua ong? Bang tieng Phap ... Giao hoi My tan Cong Giao hoang ... ngi My ... Khong, giao hoang b ngi My tan cong ... [Ban bien tap lu y: ngai e cap en cuon sach tieng Phap "Nc My muon thay oi c Giao Hoang Ra Sao" cua Nicolas Seneze thuoc t La Croix]. [Mot giong noi cua mot phong vien: Tieng Anh la "How the Americans want to change the Pope"]. ay la cuon sach ma ong a cho toi mot ban, toi a nghe noi ve cuon sach nay, toi a nghe ve no, nhng toi cha oc no. Nhng li ch trch khong ch t ngi My, ma con t moi ni, ngay ca giao trieu, t nhat la nhng ngi noi vi toi, nhng ngi co li the trung thc e noi ieu o, va toi thch ieu ay. Toi khong thch khi cac ngi phe bnh nap di ban. Ho mm ci, ho cho ban thay ham rang cua ho va roi ho am sau lng ban. ieu o khong phai la trung thanh, khong phai la nhan ban. Phe bnh la mot yeu to xay dng va neu li phe bnh cua ban khong ung, ban [phai] san sang nhan cau tra li va oi thoai, [co] mot cuoc thao luan va i en mot iem hp tnh hp ly. o la nang ong tnh cua viec ch trch thc s thay v nhng loi ch trch dung thuoc thach tn (arsenic), ma bai bao ma toi a cho ChaVuela ay ang noi ve - nem a nhng giau tay. ieu nay khong can thiet, no khong giup ch chi, ch giup cac nhom nho khep kn von khong muon nghe cau tra li cho cac li ch trch. Mot li ch trch khong muon nghe cau tra li la nem a giau tay. Thay vao o, mot li ch trch hp tnh hp ly, toi ngh the nay, the no ... No chao on mot cau tra li, va ban xay dng, giup .

oi vi trng hp c Giao Hoang, "Nhng toi khong thch ieu nay cua c Giao Hoang", toi ch trch va i cau tra li, toi ri xa ngai va toi noi va toi viet mot bai bao va toi yeu cau ngai tra li. ieu nay hp tnh hp ly, o la tnh yeu danh cho Giao hoi. Ch trch ma khong muon nghe cau tra li va khong oi thoai la khong muon ieu tot cua Giao hoi. o la i tr lai vi mot y tng co nh, thay oi giao hoang, thay oi phong cach, tao ra s ly giao, ieu nay ro rang, khong phai sao? Mot li ch trch hp tnh hp ly luon c on nhan, t nhat la bi toi.

Th hai, van e ly giao: trong Giao hoi a [co] nhieu cuoc ly giao. Sau Vatican I, lan bo phieu cuoi cung, ve s vo ngo, mot nhom quan trong a ly khai. Ho tach khoi Giao hoi, thanh lap Nhng Cong Giao Cu, e thc s trung thc vi cac truyen thong cua Giao hoi. Roi, ngi ta phat hien mot s phat trien khac va bay gi phong chc cho phu n, nhng trong thi iem o, ho cng ngac. Ho a tr lai vi mot th chnh thong ma ho ngh cong ong a sai lam. Mot nhom khac ra i ma khong bo phieu, im lang, im lang, nhng khong muon bo phieu.

Vatican II a tao ra nhng th nay, co le cuoc ly khai noi tieng hn ca la cua Lefebvre. Luon luon co hanh ong ly giao trong Giao hoi, luon luon, khong phai sao? o la mot trong nhng hanh ong ma Chua luon e lai cho t do cua con ngi. Toi khong s cac vu ly giao, toi cau nguyen e chung ng hien hu v ta co sc khoe tam linh cua nhieu ngi [e xem xet], phai khong? [Toi cau nguyen] cho co oi thoai, cho co s ieu chnh neu co mot so sai lam, nhng con ng ly giao khong thuoc Kito giao.

Nhng hay ngh lui tr lai buoi au cua Giao hoi, Giao hoi a bat au nh the nao vi nhieu cuoc ly giao, het cuoc nay en cuoc khac, ch can oc lch s cua Giao hoi la u. Phai Ario, phai ngo ao, phai nhat tnh, tat ca nhng th ay. Roi, en lt toi nh mot giai thoai ma toi a ke mot vai lan: o la nhng ngi cua Chua a cu [Giao hoi] khoi cac ly giao. Nhng ngi ly giao luon co mot iem chung: ho tach [ban than] khoi ngi ta, khoi c tin cua ngi ta, khoi c tin cua dan Chua. Va khi, tai Cong ong Epheso, co mot cuoc thao luan ve chc lam me cua c Maria, giao dan - ay la lch s - ng loi vao cua nha th chnh toa va khi cac giam muc vao Cong ong, ho co gay, ho a cho cac ngai xem gay va het len: "Me Thien Chua, Me Thien Chua". Nh muon noi, neu quy v khong lam ieu nay, ay la ieu ang ch quy v. dan Chua luon sa cha va giup .

Ly giao luon la mot tnh huong duy u tu cua mot y thc he tach ri khoi tn ly. Mot y thc he co the ung, nhng no lai i vao tn ly roi tach ra va tr thanh "tn ly" trong trch dan, nhng ch trong mot thi gian thoi. V vay, toi cau xin e ng co ly giao nao. Nhng toi khong s.

e giup , nhng ieu toi sap noi bay gi, ban khong s toi tra li viec ch trch, toi lam tat ca nhng ieu nay, co the neu ai o en vi anh ta, mot ieu toi phai lam, toi se lam ieu o. Giup .

Nhng ay la mot trong nhng ket qua cua Vatican II. Khong phai t v Giao hoang nay hay t v Giao hoang kia. Chang han, nhng van e xa hoi ma toi noi giong nh nhng g c Gioan Phaolo II a noi, giong het nhau. Toi sao chep ngai. "Nhng c Giao Hoang nay rat cong san, ha?" Cac y thc he va tn ly dnh vao, va khi tn ly lac vao y thc he, ngi ta co kha the ly giao.

Va con co y thc he duy tac phong na, ngha la tnh u viet cua nen luan ly kho can so vi nen luan ly cua dan Chua, Dan ma ngay cac muc t cung nen hng dan, oan chien, gia an sung va toi loi. ay la nen luan ly tin mng.

Thay vao o, nen luan ly cua y thc he, chang han nh chu ngha Pelagio, co the noi the nay, lam cho ban cng ngac va ngay nay chung ta co nhieu, nhieu trng phai cng ngac trong Giao hoi. Ho khong phai la ly giao, nhng ho la nhng ly giao gia ma cuoi cung ket thuc cach toi te. Khi ban thay cac Kito hu, cac giam muc, linh muc cng ngac, th ang sau ho luon co van e; ay, khong co s thanh thien cua Tin Mng. V vay, chung ta nen hien lanh, khong nen nghiem khac, vi nhng ngi ang b cam do bi cac cuoc tan cong nay, v ho ang trai qua mot van e, va chung ta nen ong hanh vi ho mot cach hien lanh.

O'Connell va Pentin eu nhac lai s kien, ngay 4 thang 9, tren chuyen bay t Roma qua Mozambique, nha bao Nicolas Seneze tang c Phanxico cuon sach ta e nh tren cua ong. Dp nay, Ngai noi vi ong rang "that la mot vinh d khi c ngi My tan cong". Nhan nh tren chuyen bay t Mozambique tr ve Roma la tiep noi dong suy t nay, du O'Connell cho ay la nhng nhan nh "mi me ve ban chat" (substantially new).

Co ngi cho rang nha bao Phap dng nh khong may thien cam vi mot so gii Cong Giao My nen mi at van e ly giao co the xay ra trong Giao Hoi Hoa Ky. Ch thc ra, vien tng ly giao co c phat trien nhng ni khac nhieu hn, cu the nh c chang han.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page