Tam moi phuc

la thuoc giai chong hanh phuc ch ky,

la men cua hanh phuc ch thc

 

Tam moi phuc la thuoc giai chong hanh phuc ch ky, la men cua hanh phuc ch thc.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 11-09-2019) - Trong bai chia se, c Thanh Cha Phanxico khang nh ly do chuyen i tham 3 nc Mozambique, Madagascar va Maurice la e mang Tin Mng cua huynh e, hoa giai, bnh an va hoa bnh cho cac dan toc.

Sang th t 11 thang 9 nam 2019, di bau tri chm thu trong xanh gio mat cua Roma, rat ong khach hanh hng a quy tu ve quang trng thanh Phero e tham d buoi tiep kien chung cua c Thanh Cha.

Trc 9,30, c Thanh Cha a i xe mui tran vong quanh quang trng chao hang chuc ngan tn hu, gia tieng reo vui mng cua moi ngi. Len en san en th, c Thanh Cha a chao cac linh muc chuyen dch cac ngon ng chnh.

Khi buoi tiep kien bat au, cac tn hu lang nghe mot oan trch t Tin Mng thanh Mattheu 13, 31-33, so sanh Nc Thien Chua giong nh hat cai, giong nh chut men, nho be, t oi, nhng lai sinh ket qua to ln gap boi.

Sau mot tuan vieng tham 3 nc Mozambique, Madagascar va Maurice, c Thanh Cha a danh bai huan du hom nay e chia se ve hanh trnh cua ngai.

Trc het c Thanh Cha cam n Chua a cho ngai c thc hien cuoc hanh trnh nh ngi hanh hng cua hoa bnh va hy vong. Ngai cung bay to long biet n vi chnh quyen cac nc, cung nh cac Hoi ong Giam Muc, a mi va on tiep ngai cach nong nhiet va chan thanh. c Thanh Cha khong quen cac S than Toa Thanh tai 3 nc nay a tch cc lam viec e chuan b cho chuyen vieng tham cua c Thanh Cha.

Tin Mng cua Chua Kito la men cua huynh e, t do, cong bang va hoa bnh

c Thanh Cha khang nh rang hy vong cua the gii la Chua Kito va Tin Mng cua Ngi la men nong nhat cua tnh huynh e, t do, cong bnh va hoa bnh cho moi dan toc. Va vi chuyen vieng tham theo bc cac thanh truyen giao, ngai a co gang mang men nay en cho cac dan toc Mozambique, Madagascar va Maurice.

Vieng tham Mozambique

c Thanh Cha bat au vi chuyen vieng tham Mozambique, ngai ke:

Tai Mozambique, toi a gieo vai hat giong cua hy vong, hoa bnh va hoa giai tai mien at a chu nhieu au kho trong qua kh, do cuoc xung ot vu trang keo dai, va trong mua xuan nam nay, b tan pha nang ne bi hai tran cuong phong. Giao hoi tiep tuc ong hanh trong tien trnh hoa bnh; a co mot bc tien. o la hom 1/8 va qua, mot Hiep nh mi a c ky ket gia cac phe lien quan.

Theo y ngha nay, toi a khuyen khch cac chnh quyen, mi goi ho cung hoat ong vi nhau v li ch chung. Toi khuyen khch cac ban tre, nhng ngi tap hp t cac ton giao khac nhau, xay dng at nc, vt qua s cam chu va lo lang, e truyen ba tnh huynh e trong xa hoi va tran trong truyen thong cua ngi cao nien.

Toi a gap cac Giam muc, linh muc va tu s tai nha th chnh toa Maputo, dang knh c Trinh n Vo nhiem, va e ngh vi ho "con ng Nazareth", con ng "xin vang" cach quang ai vi Thien Chua, trong ky c biet n ve n goi va nguon goc cua mnh. Mot dau hieu manh me cua s hien dien truyen giao nay la benh vien Zimpeto, ngoai o thu o, c xay dng vi s dan than cua Cong ong thanh Egidio. nh iem chuyen tham Mozambique cua toi la Thanh le, c c hanh di ma tai san van ong ln: o, li mi goi cua Chua Giesu a vang vong: "Hay yeu ke thu cua cac con" (Lc 6:27), la hat giong cua cuoc cach mang thc s, cua tnh yeu, no dap tat bao lc va kien tao tnh huynh e.

Vieng tham Madagascar

Noi ve at nc Madagascar, iem en th hai trong hanh trnh, c Thanh Cha nhan xet: "Mot quoc gia giau ve ep va tai nguyen thien nhien, nhng lai anh dau bi ngheo kho. Toi hy vong rang, c thuc ay bi tinh than lien i co t lsau i cua mnh, ngi Madagascar co the vt qua nghch canh va xay dng mot tng lai phat trien bang cach ket hp s ton trong moi trng va cong bang xa hoi. Nh mot dau hieu ngon s theo ng hng nay, toi a en tham "Thanh pho tnh ban" - Akamasoa, c thanh lap bi mot nha truyen giao, cha Pedro Opeka: o ho co gang ket hp viec lam, nhan pham, cham soc ngi ngheo kho nhat, giao duc cho tre em. Tat ca c linh hoat bi Tin Mng. Akamasoa, gan mo a granit, toi a cau nguyen cho nhng ngi th.

Tai Madagascar, cac hoat ong ton giao bat au vi cuoc gap g vi cac n tu chiem niem: thc te, khong co c tin va cau nguyen th khong the xay dng mot thanh pho xng ang cho con ngi. Vi cac Giam muc cua nc nay, chung toi a canh tan cam ket tr thanh "nhng ngi gieo hoa bnh va hy vong", cham soc cho dan Chua, ac biet la ngi ngheo va cac linh muc cua chung toi. Chung toi cung nhau ton knh chan phc Victoire Rasoamanarivo, ngi Madagascar au tien c ton vinh tren ban th. Vi nhieu ban tre, toi a co mot em canh thc ay nhng chng t, bai hat va ieu nhay. Toi khuyen khch ho luon luon bc i tren hanh trnh, ap lai cach quang ai vi Thien Chua, ang goi ch danh moi ngi va giao pho cho ho mot s vu, luon tin tng rang Ngi hang song va cung chung ta.

Tai Antananarivo, chung toi a c hanh Thanh le Chua nhat tai "Canh ong Giao phan" rong ln: nh tren cac neo ng cua Galile, nhng am ong tu tap quanh Chua Giesu. Va cuoi cung, tai Hoc vien thanh Micae, toi a gap cac linh muc, tu s nam n va chung sinh cua Madagascar. Mot cuoc gap g trong tinh than ngi khen Thien Chua.

Vieng tham Maurice

Tiep en, c Thanh Cha ke ve hanh trnh tham vieng Maurice trong ngay th hai 9 thang 9 nam 2019. c Thanh Cha noi: Maurice, iem en du lch noi tieng, nhng toi a chon no nh la ni hoi nhap gia cac dan toc va cac nen van hoa khac nhau. Tren thc te, trong hai the ky qua, nhieu sac dan khac nhau a en quan ao o, ac biet la t An o; va sau khi oc lap, no a co s phat trien kinh te va xa hoi manh me.

Thanh le c c hanh tai Tng ai c Maria N vng Hoa bnh, e knh nh chan phc Jacques-Desire Laval, ngi c goi la "tong o hiep nhat Maurice". Bai Tin Mng ve cac moi phuc, the can cc cua cac mon e cua Chua Kito, trong boi canh o, la mot lieu thuoc giai chong lai cam do cua th hanh phuc ca nhan ch ky va phan biet oi x, va la men cua hanh phuc ch thc, tham nhuan long thng xot, cong ly va hoa bnh. Sau o, trong cuoc gap g vi chnh quyen Maurice, toi a anh gia cao ve dan than hoa hp cac s khac biet trong mot d an chung va toi khuyen khch, ngay ca ngay nay, tiep tuc kha nang on tiep, cung nh no lc duy tr va phat trien i song dan chu.

Cuoi cung, c Thanh Cha mi goi cac tn hu hien dien tai quang trng dang li ta n Chua va cau xin Ngi e nhng hat giong a c gieo vai trong chuyen tong du nay tro sinh hoa trai doi dao cho cac dan toc Mozambico, Madagascar e Maurice.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page