Dien t cua c Thanh Cha Phanxico

trong cuoc gap g chnh quyen,

xa hoi dan s, va ngoai giao oan Mauritius

 

Dien t cua c Thanh Cha Phanxico trong cuoc gap g chnh quyen, xa hoi dan s, va ngoai giao oan Mauritius.

J.B. ang Minh An dch

Maurice (VietCatholic News 09-09-2019) - Chieu ngay th Hai 9 thang Chn nam 2019, luc 16:25, c Thanh Cha Phanxico en cau nguyen tai en th Chan phc Jacques-Desire Laval, v tong o truyen giao cho ngi Mauritus.

Ba mi phut sau o, c Thanh Cha vieng tham xa giao tong thong Barlen Vyapoory tai dinh tong thong.

Sau cuoc gap g keo dai trong 20', c Thanh Cha a co cuoc gap g vi thu tng Pravind Jugnauth cung trong dinh tong thong

Luc 17:40, c Thanh Cha a co cuoc gap g vi cac nha lanh ao chnh phu, xa hoi dan s va ngoai giao oan trong dinh tong thong.

Trong dien t tai ay, c Thanh Cha noi:

Tha Tong thong,

Thu tng

Quy thanh vien Chnh phu va Ngoai giao oan,

Quy v ai dien cua xa hoi dan s, cac ton giao

Tha quy v,

Toi xin gi li chao than ai ti cac v trong chnh quyen Mauritius va toi cam n cac v v li mi en tham nc Cong hoa nay cua cac ban. Toi cam n Thu tng a co nhng li chao than ai va cung vi Tong thong a on tiep toi nong nhiet. Toi xin chao cac thanh vien Chnh phu, cac ai dien cua xa hoi dan s va ngoai giao oan. Toi cung ghi nhan s hien dien cua ai dien cac he phai Kito va cac ton giao khac Mauritius, va toi cam n cac v rat nhieu.

Nh chuyen vieng tham ngan ngui nay, toi rat vui c gap g dan toc cua cac ban, noi danh khong ch ve s a dang van hoa, sac toc va ton giao, nhng tren het ve ve ep nay sinh t kha nang nhan biet, ton trong va hai hoa nhng khac biet hien co trong vien tng mot e an chung. ieu nay tom lc lch s cua dan toc cac ban, c hnh thanh t s du nhap nhng ngi di c en t cac chan tri va luc a khac nhau, nhng ngi mang en ay truyen thong, van hoa va ton giao cua rieng ho, va dan dan hoc cach tr nen phong phu t nhng khac biet cua ngi khac, va hoc cach chung song vi nhau cung nh phan au e xay dng mot xa hoi dan than cho thien ch chung.

Ve kha canh nay, cac ban thu ac mot tieng noi ay tham quyen, mot tieng noi a c chng thc trong cuoc song. o la tieng noi nhac nh chung ta rang hoa bnh lau dai co the at c khi chung ta khi i t xac tn rang "s a dang la mot ieu tuyet vi khi no co the tham gia khong ngng vao tien trnh hoa giai va ong dau mot loai giao c van hoa dan en 's a dang hai hoa' (Tong huan Niem Vui Phuc Am, 230). ieu nay lai tr thanh nen tang va c hoi e xay dng s hiep thong that s trong ai gia nh nhan loai, ma khong thay can phai gat ai ra ngoai le, khong can loai tr ai hoac t khc bat c ai.

DNA cua dan toc cac ban lu gi ky c ve nhng phong trao di c a mang cac v to tien cua cac ban en vi hon ao nay va khien ho ci m vi nhng khac biet, tch hp va e cao nhng khac biet ay v thien ch cua tat ca moi ngi. V ly do o, toi khuyen khch cac ban, trong niem trung thanh vi nguon goc cua mnh, hay chap nhan thach thc chao on va bao ve nhng ngi di dan ngay nay ang tm kiem cong an viec lam, va nhieu ngi trong so ho ang tm kiem mot ieu kien song tot hn cho gia nh mnh. Xin hay no lc e chao on ho, theo gng cua to tien cac ban, la nhng ngi a chao on nhau. Xin hay tr thanh nhng nhan vat chnh va nhng ngi bao ve mot nen van hoa gap g thc s cho phep ngi di c (va tat ca moi ngi) c ton trong ve pham gia va quyen li cua ho.

Khi nh lai lch s gan ay cua dan toc cac ban, toi muon ong gop tch cc cho truyen thong dan chu a bien Mauritius tr thanh thien ng cua hoa bnh. Toi bay to hy vong rang nghe thuat dan chu song ong nay co the c trau gioi va phat trien, ac biet la bang cach chong lai moi hnh thc phan biet oi x. "i song chnh tr ch thc, da tren luat phap va tren cac moi quan he thang than va cong bang gia cac ca nhan c canh tan bat c khi nao chung ta tin tng rang moi ngi nam n va moi the he eu ha hen nhng nang lng tng tac mi, tr tue, van hoa va tinh than" (Thong iep Ngay hoa bnh the gii, ngay 1 thang Gieng nam 2019). Cau xin cho nhng ngi dan than trong cuoc song chnh tr cua Cong hoa Mauritius la nhng tam gng sang cho nhng ngi nam n ang tin tng vao cac ban, va ac biet la nhng ngi tre tuoi. Qua hanh vi va quyet tam cua cac ban chong lai tat ca cac hnh thc tham nhung, cac ban co the chng minh tam quan trong trong dan than cua mnh oi vi thien ch chung, va luon xng ang vi s tin tng cua ong bao.

Ke t khi c oc lap, at nc cua cac ban a trai qua mot s phat trien kinh te on nh, chac chan o la mot ly do e vui mng, nhng cung phai canh giac. Trong boi canh hien nay, dng nh s tang trng ve kinh te khong phai luc nao cung mang lai li ch cho tat ca moi ngi, nhng bi mot so c che va quy trnh, no tham ch co the gat sang mot ben mot so ngi nhat nh, ac biet la gii tre. o la ly do tai sao toi muon khch le cac ban thuc ay mot chnh sach kinh te tap trung vao con ngi, va da tren quan iem phan chia tot hn thu nhap xa hoi, tao cong an viec lam va nang ngi ngheo (xem Tong huan Niem Vui Phuc Am, 204). Toi khuyen khch cac ban ng chieu theo cam do cua mot mo hnh kinh te ngau tng, trong o ngi ta thay can phai hy sinh nhieu sinh mang con ngi tren ban th au c va duy li nhuan, ong thi ch chu y vao nhng li the ngan han bat ke nhng phng hai trong viec bao ve ngi ngheo, moi trng va cac tai nguyen cua no. ieu nay lien quan en viec tien len vi mot ng loi tch cc, nh c Hong Y Piat a viet nhan ky niem 50 nam ngay oc lap cua Mauritius, trong o bao gom cac hoat ong cho mot s hoan cai sinh thai toan dien. S hoan cai o khong ch tm cach tranh cac hien tng kh hau kinh hoang hoac cac tham hoa thien nhien tram trong, ma con thuc ay s thay oi trong cach chung ta song, e s tang trng kinh te co the thc s mang lai li ch cho moi ngi, ong thi khong co nguy c gay ra tham hoa sinh thai hoac cac khung hoang xa hoi nghiem trong.

Tha quy v, toi muon bay to s anh gia cao cua mnh oi vi cach thc cac ton giao khac nhau tai Mauritius nay va ton trong ban sac cu the cua mnh, va biet cong tac vi nhau e gop phan hoa hp xa hoi va nang cao gia tr sieu viet cua s song chong lai moi hnh thc cua chu ngha gian lc hoa. Va toi bay to mong muon mot lan na la ngi Cong Giao Mauritius hay tiep tuc tham gia vao cuoc oi thoai hieu qua a ghi dau an sau sac tren lch s cua dan toc. Cam n chng ta cua anh ch em.

Mot lan na, toi cam n cac ban a chao on toi that nong nhiet. Toi cau xin Chua chuc lanh cho dan toc cua cac ban va moi no lc cua cac ban oi vi s gap g gia cac nen van hoa, van minh va truyen thong ton giao khac nhau trong viec thuc ay mot xa hoi cong bang, mot xa hoi khong quen nhng ngi tre va, tren het, la nhng ngi de b ton thng nhat. Xin tnh yeu va long thng xot cua Thien Chua tiep tuc ong hanh cung anh ch em va bao ve anh ch em!

(Source: Vatican NewsPope to Mauritius' authorities and civil society)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page