Toa Thanh cng quyet phan oi

cac vu th nghiem vu kh hat nhan

 

Toa Thanh cng quyet phan oi cac vu th nghiem vu kh hat nhan.

Ngoc Yen

New York (Vatican News 10-09-2019) - Nhan dp Ngay Quoc te Chong Th Hat nhan, tai tru s cua Lien Hiep Quoc dien ra mot Hoi ngh ai hoi ong Cap cao Toan the. Tai buoi hop nay c Tong Giam muc Bernadito Auza, Quan sat vien Thng trc cua Toa Thanh tai Lien Hp quoc a co bai phat bieu, bay to lap trng cng quyet cua Toa Thanh trong viec loai tr cac vu th hat nhan.

c Tong Giam muc nhan manh rang Ngay Quoc te Chong Th Hat nhan la dp e nang cao nhan thc va giao duc cong ong ve nhng tac ong cua cac vu no th vu kh hat nhan. ay cung la dp e to cao viec th vu kh hat nhan va mi goi toan the nhan loai tng bc tien en mot the gii khong con vu kh hat nhan.

Trong ban tuyen bo c Tong Giam muc nhac lai lan th hat nhan au tien va noi rang: "That khong may ten goi cua lan th au tien lai la "Chua Ba Ngoi", dien ra cach ay 74 nam trong sa mac New Mexico Hoa Ky. Theo sau lan th o, co hn 2,000 lan a c th nghiem, do 8 quoc gia thc hien 4 luc a trong khu vc Thai Bnh Dng. Moi lan trc cac vu th Toa Thanh luon len tieng bay to quan ngai ve viec s dung nang lng nguyen t, va t o Toa Thanh van khong ngng keu goi thc hien lenh cam th vu kh hat nhan".

Tiep en c Tong Giam muc keu goi cac quoc gia a ky Hiep c Cam th Hat nhan Toan dien (CTBT) phai lam sao e Hiep c co hieu lc. T nam 1998 lenh cam n phng a c gi vng, ngoai tr cac lan th cua Cong hoa Dan chu Nhan dan Trieu Tien.

Chnh Hiep c nay a noi en nhng au kho va tac hai khong the chap nhan oi vi cac nan nhan trc tiep tham gia vao qua trnh th, cung nh nhng ngi b anh hng t viec th nay. Toa Thanh a phe chuan ngay ngay au tien Hiep c c m e ky va phe chuan.

Cuoi ban tuyen bo c Tong Giam muc nhan manh rang trong tng lai bat ky vu th hat nhan nao cung eu co tac hai vo cung tieu cc. Hom nay la dp e cong ong quoc te quyet tam lam tat ca moi s e am bao trong tng lai khong con bat ky vu th hat nhan nao na (CSR_5182_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page