Dien t cua c Thanh Cha

vi cac linh muc, tu s nam n

va chung sinh Madagascar

 

Dien t cua c Thanh Cha vi cac linh muc, tu s nam n va chung sinh Madagascar.

J.B. ang Minh An dch

Madagascar (VietCatholic News 08-09-2019) - c Thanh Cha Phanxico a ket thuc chuyen vieng tham Madagascar vi cuoc gap g cac linh muc, tu s nam n va chung sinh tai ai hoc Tong Lanh Thien Than Micae toi ngay Chua Nhat 8 thang 9 nam 2019. Trong dien t tai ay, c Thanh Cha noi:

Anh ch em than men,

Toi cam n anh ch em v s chao on nong nhiet. Trc het toi muon c gi li chao en tat ca cac linh muc va nhng ngi song i thanh hien khong the ben chung ta hom nay v sc khoe kem, tuoi cao hoac nhng ly do khac.

Toi ket thuc chuyen tham Madagascar ay vi anh ch em. Khi chng kien niem vui cua anh ch em va ngh ve moi th khac ma toi a thay trong thi gian ngan ngui tren ao cua anh ch em, trai tim toi vang vong nhng li Chua Giesu noi trong Tin Mng cua Thanh Luca. Tran ay niem vui, Ngai thot len rang: "Lay Cha la Chua Te tri at, con xin ngi khen Cha, v Cha a giau kn khong cho bac khon ngoan thong thai biet nhng ieu nay, nhng lai mac khai cho nhng ngi be mon." (Lc 10:21). Niem vui cua toi a c cung co bi nhng chng t cua anh ch em, v ngay ca nhng ieu anh ch em thay la van e th o cung la dau ch cua mot Giao Hoi song ong, nang ong va phan au moi ngay e tr thanh dau ch cho s hien dien cua Chua.

ieu nay khien chung ta phai nh en vi long biet n tat ca nhng ngi trong nhng nam qua a khong s gan bo cuoc song cua ho vi Chua Giesu Kito va vng quoc cua Ngi. Hom nay anh ch em cung chia se di san cua cac v ay. Toi ngh en nhng linh muc, tu s Dong Vinh Sn, Dong Ten, Dong Ch em Thanh Joseph Cluny, Dong Anh em cac trng Cong Giao, Dong truyen giao c Me La Salette va rat nhieu giam muc, linh muc va cac tu s nam n khac. Toi cung ngh en nhieu giao dan la nhng ngi a gi cho ngon la c tin vung at nay mai chay sang trong nhng ngay thang bach hai kho khan khi nhieu nha truyen giao va cac linh muc, tu s phai ra i. ieu nay nhac nh chung ta rang b tch ra toi cua chung ta la b tch ln au tien ghi dau va thanh hien chung ta nh con cai cua Chua. Moi th khac la mot dien at va bieu hien cua tnh yeu au tien, ma chung ta lien tuc c keu goi e canh tan.

Nhng li cua Tin Mng ma toi trch dan tren la mot phan trong li cau nguyen tan tung cua Chua khi Ngai chao on bay mi hai mon e tr ve sau s menh cua ho. Nh anh ch em, nhng mon e nay a chap nhan thach thc trong viec tr thanh mot Giao Hoi "tien ra". Cac ngai tr ve vi nhng tui ay, e chia se moi th ma ho a thay va a nghe. Anh ch em cung dam tien ra, va anh ch em a chap nhan th thach mang anh sang Tin Mng en cac phan khac nhau cua hon ao nay.

Toi biet rang nhieu anh ch em phai song trong nhng ieu kien kho khan va thieu cac dch vu thiet yeu nh nc, ien, ng xa va phng tien lien lac, hay cac nguon tai chnh can thiet cho cuoc song va hoat ong muc vu cua anh ch em. Khong t anh ch em cam thay ganh nang cua nhng ngi hoat ong tong o va anh hng cua chung oi vi sc khoe cua mnh. Tuy nhien, anh ch em a chon ng ben canh ngi dan cua mnh, lai gia ho. Toi cam n anh ch em v ieu nay. Toi cam n anh ch em v chng ta chon la lai va khong bien n goi cua mnh thanh mot "vien a lot ng cho mot cuoc song tot hn". Anh ch em van lai vi nhan thc, nh N Tu [Suzanne Marianne Raharisoa] a noi, "trc tat ca nhng kho khan va nhc iem cua chung ta, chung ta van hoan toan dan than cho s menh truyen giao v ai". Nhng ngi tan hien, theo ngha rong cua thuat ng nay, la nhng ngi nam n a hoc c cach gi cho mnh gan gui trai tim Chua va trai tim dan toc mnh.

Khi on cac mon e tr ve va lang nghe niem vui cua ho, Chua Giesu ngay lap tc ca ngi va chuc tung Cha tren tri. ieu nay lam cho chung ta thay mot cai g o rat c ban trong n goi cua chung ta. Chung ta la nhng ngi nam n ngi khen chuc tung Chua. Nhng ngi tan hien co the nhan ra va ch ra s hien dien cua Thien Chua bat c ni nao ho song. Hn the na, ho co the nng nau trong s hien dien cua Ngai v ho a hoc c cach thng thc, tan hng va chia se s hien dien o.

Trong li chuc tung, chung ta kham pha ve ep cua ban sac cua chung ta nh la mot phan cua mot dan toc. Viec ngi khen chuc tung giai phong cac mon e t khoi noi am anh ve "nhng g phai c thc hien"; no phuc hoi nhiet tnh truyen giao cua chung ta va c muon lai gia dan mnh. Tan tung ca khen giup chung ta tinh chnh cac "tieu ch" ma chung ta a ra e xem xet chnh mnh va nhng ngi khac, cung nh tat ca cac d an truyen giao cua chung ta. Bang cach nay, no gi chung ta khoi anh mat "hng v" phuc am cua mnh.

Chung ta thng ri vao cam do lang ph thi gian cua mnh e noi ve "thanh cong" va "that bai", tnh chat "hu dung" cua nhng g chung ta ang lam hay "anh hng" ma chung ta co the gay nen. Chung cuoc, nhng cuoc thao luan nh the chiem tron thi gian va, khong hiem khi, lam cho chung ta, giong nh cac bai tng, m ve nhng d an tong o rong ln, c len ke hoach t m. Cuoi cung, chung ta phu nhan lch s cua chnh mnh - va lch s cua dan toc mnh - mot lch s that vinh quang v o la lch s cua hy sinh, hy vong, au tranh hang ngay, mot cuoc song trung thanh vi cong viec, met moi nh co the xay ra (x. Niem Vui Phuc Am, 96).

Khi ngi khen tan tung Chua, chung ta hoc cach khong tr thanh "me sang", bien phng tien thanh cung ch, hay nhng ieu khong can thiet thanh toi quan trong. Chung ta gianh c t do e bat au qua trnh ch khong phai la tm cach lap ay cho trong (x ibid., 233), t do thuc ay bat c ieu g mang lai s tang trng, phat trien va sinh hoa trai cho dan Chua, thay v t phu tren nhng "thu hoach" muc vu de dang va chong vanh, nhng khong ben. Phan ln cuoc song cua chung ta, niem vui cua chung ta va ket qua truyen giao cua chung ta phai c thc hien vi li mi goi tan tung ngi khen cua Chua Giesu. Romano Guardini, mot ngi khon ngoan va thanh thien, thng noi: "Ai ton th Thien Chua trong sau tham trong trai tim mnh th song trong s that qua nhng hanh ong cu the cua mnh, bat c khi nao co the. Ngi ay van co the b nham lan ve nhieu th, van co the b choang ngp va kinh hoang v tat ca cac quan tam cua mnh, nhng khi tat ca a c noi va lam, cuoc song cua ngi ay van c da tren mot nen tang vng chac" (R. Guardini, Glaubenserkenntnis, Mainz, 3rd ed., 1997, tr. 17).

Bay mi hai mon e nhan ra rang s thanh cong trong s menh cua ho phu thuoc vao viec s mang ay c thc hien "nhan danh Chua Giesu". o la ieu lam ho ngac nhien. No khong lien quan g en nhng nhan c, ten tuoi hay chc tc cua ho. Khong can phai tuyen truyen ve chnh mnh; khong phai la danh tieng hay vien kien cua ho a khuay ong va cu roi ngi khac. Niem vui cua cac mon e c nay sinh t xac tn cua cac ngai rang cac v a hanh ong nhan danh Chua, chia se trong ke hoach cua Ngi va tham gia vao cuoc i cua Ngi, o la nhng ieu ma cac ngai yeu thch en mc muon chia se vi nhng ngi khac.

That thu v khi thay Chua Giesu tong ket cong viec cua cac mon e bang cach noi ve chien thang trc sc manh cua Satan, mot sc manh ma chung ta, khong bao gi co the vt qua, neu khong nhan danh Chua Giesu! Moi ngi trong chung ta eu co the lam chng cho nhng tran chien.. khong thieu nhng lan chien bai. Trong tat ca nhng tnh huong ma anh ch em e cap khi anh ch em noi ve nhng no lc truyen giao cua mnh, anh ch em chien au vi tran chien tng t nhan danh Chua Giesu. Nhan danh Ngai, anh ch em chien thang s d bat c khi nao anh ch em day moi ngi ca ngi Cha chung ta tren tri, hay ch n gian la day Kinh Thanh va giao ly, hay tham vieng ngi benh va mang en cho ho niem an ui. Nhan danh Chua Giesu, anh ch em chien thang bat c khi nao anh ch em cho mot a tre cai g o e an, hoac cu mot ngi me khoi tuyet vong khi phai co n oi dien vi moi th, hay cung cap cong viec cho mot ngi cha gia nh. Tran chien c chien thang bat c khi nao anh ch em vt qua s ngu dot bang cach cung cap mot nen giao duc. Anh ch em mang en cho ngi dan s hien dien cua Chua bat c khi nao ai trong anh ch em giup the hien s ton trong oi vi tat ca cac thu tao, trong trat t xng hp va s hoan hao cua chung va ngan chan viec lam dung hoac khai thac. o la dau hieu chien thang cua Chua moi khi anh ch em trong cay hoac giup mang lai nguon nc uong cho mot gia nh. That la mot dau hieu tuyet vi cua chien thang trc cai ac, bat c khi nao anh ch em lam viec e giup hang ngan ngi khoi phuc c sc khoe tot!

Hay tiep tuc chien au nhng tran chien nay, nhng luon luon cau nguyen va ngi khen.

Cung co nhng tran chien ma chung ta chien au trong chnh mnh. Thien Chua co the pha hong anh hng cua tinh than ma quy, la ieu rat thng gi len trong chung ta "mot moi quan tam qua mc en t do ca nhan va s th gian, dan chung ta en cho thay cong viec cua mnh ch nh mot phan phu trong cuoc song ch khong phai la mot phan trong chnh ban sac cua chung ta. Trong khi o, i song tinh than b ong hoa vi mot vai cuoc linh thao co the cung cap mot chut ui an nhat nh, nhng khong khuyen khch noi cuoc gap g vi nhng ngi khac, dan than vi the gii hay mot niem am me truyen giao" (Niem Vui Phuc Am, 78). Ket qua la, thay v la nhng ngi nam n ngi khen chuc tung, chung ta tr thanh cac "chuyen gia tam linh". Chung ta hay anh bai tinh than ma quy ngay tren a gii cua chnh no. Bat c khi nao no bao chung ta at niem tin vao an ninh tai chnh, nhng khong gian quyen lc va vinh quang con ngi, chung ta hay ap lai bang trach nhiem truyen giao va s thanh ban, la nhng ieu truyen cam hng cho chung ta cong hien cuoc i mnh cho s vu (x. thd., 76). Chung ta ng cho phep mnh b cp mat niem vui truyen giao!

Anh ch em than men, Chua Giesu ngi khen Cha v a tiet lo nhng ieu nay vi nhng "ke be mon". Chung ta thc s la nhng ke be mon, v niem vui cua chung ta, hanh phuc cua chung ta, c tm thay mot cach chnh xac trong mac khai cua Ngi ma nhng ngi n s be mon co the "nghe thay va nhn thay" trong khi nhng g nhng bac thong minh, tien tri, vua chua quan quyen khong the nghe, khong the thay. Chnh la v Chua hien dien ni nhng ngi au kho va b thng tch, nhng ngi oi khat cong ly, va nhng ai co long xot thng (x. Mt 5: 3-12; Lc 6: 20-23). Hanh phuc thay anh ch em, hanh phuc thay mot Giao Hoi cua ngi ngheo va cho ngi ngheo, mot Giao Hoi tham am hng thm cua Chua, mot Giao Hoi song trong han hoan bang cach rao giang Tin mng cho nhng ngi b gat ra ngoai le xa hoi, va cho nhng ngi gan gui nhat vi trai tim Chua.

Xin hay truyen at en cong ong cua anh ch em tnh cam cua toi va s gan gui cua toi, nhng li cau nguyen cua toi va phc lanh cua toi. Gi ay toi ban phep lanh cho anh ch em nhan danh Chua, toi xin anh ch em ngh ve cong ong va ni truyen giao cua anh ch em, e Chua co the tiep tuc noi ve nhng ieu thien hao cho tat ca moi ngi, du ho bat c ni au. Cau xin cho anh ch em co the tiep tuc la mot dau ch cho s hien dien song ong cua Chua gia chung ta!

ng quen cau nguyen cho toi va yeu cau nhng ngi khac cung lam nh vay! Cam n anh ch em!

(Source: Libreria Editrice VaticanaINCONTRO CON I SACERDOTI, RELIGIOSI/E, CONSACRATI E SEMINARISTI DISCORSO DEL SANTO PADRE Collegio Saint Michel (Antananarivo) Domenica, 8 settembre 2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page