c Thanh Cha tham

"Thanh pho tnh ban"

 

c Thanh Cha tham "Thanh pho tnh ban".

Ngoc Yen

Madagascar (Vatican News 8-09-2019) - c Thanh Cha Phanxico khuyen cac ban tre: "ng bao gi au hang trc nhng tac hai cua ngheo oi, ng chu thua trc nhng cam do cua mot cuoc song de dai hay rut lui vao chnh mnh."

Luc 14 gi 50 ngay 8 thang 9 nam 2019, c Thanh Cha en tham "Thanh pho Tnh ban".

"Thanh pho Tnh ban" - "oc ao" hy vong

"Thanh pho Tnh ban" do cha Pedro Opeka, nha truyen giao ngi Argentina thuoc Hoi dong truyen giao thanh lap vao nam 1989. Hien nay co khoang 25 nghn ngi c hng nh d an nay. Thanh le moi Chua nhat co khoang 8,000 ngi tham d.

Khi en ni c Thanh Cha c cha Pedro Opeka va khoang 8,000 ngi tre hat ca reo mng chao on.

Ngheo oi khong phai la mot nh menh

Trong dien van chao mng c Thanh Cha, cha Pedro noi len niem vui c on c Thanh Cha tai ay trong chnh ngay Le Sinh nhat c Trinh N Maria. T mot ni b lang quen, Thien Chua Quan phong a tao mot "oc ao" hy vong. Cha Pedro noi: "T ni ay chung con a ch ra rang ngheo oi khong phai la mot nh menh, nhng do cac v lanh ao a quen lang va quay lng lai vi nhng ngi bau chon ho. Ngay nay ni b loai tr nay a tr thanh ni hiep thong cua anh ch em. S hien dien cua c Thanh Cha hom nay la mot an sung va phuc lanh, giup moi ngi can am tiep tuc cuoc chien chong lai ngheo oi".

Tiep en Fanny, 13 tuoi, ai dien Trung tam Akamasoa chao mng c Thanh Cha. Em noi len tam tnh biet n cua Trung tam oi vi cac an nhan tren khap the gii va ac biet cha Pedro, nh o hang nghn gia nh c phat trien, con cai c cham soc giao duc. Em ai dien cac ban ha vi TC se dan than va thc hanh nhng li giang day cua c Thanh Cha.

ap li cha Pedro va be Fanny, c Thanh Cha noi len niem vui c en ay gia moi ngi. Akamasoa la s hien dien cua Thien Chua gia dan Ngi, nhng ngi ngheo. c Thanh Cha noi:

"'Thanh pho tnh ban', Trung tam a c cac con xay dng bang chnh oi tay cua mnh, cac con hay tiep tuc lam nh the e cac gia nh co the song xng vi nhan pham. Nhn thay nhng khuon mat rang r cua cac con, cha ta n Chua, v a lang nghe tieng keu cua nhng ngi ngheo va bieu lo tnh yeu cua Ngai vi nhng dau ch hu hnh nh viec tao dng ngoi lang nay. Moi khu vc cua trung tam nay mot bai ca hy vong. Hay noi ieu o bang sc manh: ngheo oi khong phai la mot nh menh".

Giac m cua Chua la s tien bo cua cong oan

Sau khi noi ve lch s hnh thanh "Thanh pho Tnh ban" c Thanh Cha nhan nhu cac thanh vien phai chung tay tiep tuc cong viec hu ch nay. c Thanh Cha noi: "Giac m cua Chua khong ch la s thang tien ca nhan ma tren het la s tien bo cua cong oan; nh cha Pedro a nhac nh chung ta rang khong co che o no le nao toi te hn la moi ngi ch song cho chnh mnh".

ng bao gi au hang trc nhng tac hai cua ngheo oi

"ng bao gi au hang trc nhng tac hai cua ngheo oi, ng chu thua trc nhng cam do cua mot cuoc song de dai hay rut lui vao chnh mnh. Cac ban tre than men, ngi ln a thc hien cong viec nay, gi ay cac con lam cho no phat trien. Trong c tin va song chng nhan cac con se tm c sc manh e thc hien no. Nh the, Akamasoa se khong ch la mau gng cho cac the he tng lai ma tren het, iem khi au cua mot tac pham c Chua truyen cam hng, se tm thay s phat trien toan dien, se tiep tuc lam chng cho tnh yeu cho cac the he hien tai va tng lai".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page