c Thanh Cha gap cac linh muc,

tu s nam n va chung sinh Madagascar

 

c Thanh Cha gap cac linh muc, tu s nam n va chung sinh Madagascar.

Van Yen SJ

Madagascar (Vatican News 8-09-2019) - c Thanh Cha Phanxico cam n chng ta dan than gia ngi ngheo cua cac linh muc tu s Madagascar. Ngai goi Giao hoi Madagascar la Giao hoi cua ngi ngheo va v ngi ngheo. Ngai mi goi ho hay hoat ong v Danh Chua, ng ri vao cam do quan tam qua en thanh cong hay that bai.

Chua Nhat 8 thang 9 nam 2019, cuoi ngay th hai cua chuyen vieng tham Madagascar, c Thanh Cha Phanxico a co cuoc gap g vi cac linh muc, tu s, chung sinh va nhng ngi song i thanh hien e ket thuc chuyen vieng tham at nc nay.

ai dien tu s va linh muc

Trc tien, s Suzanne Marianne Raharisoa, Chu tch cac dong n, chao mng c Thanh Cha va s chia se: "Du cho nhng au kho va yeu uoi, chung con dan than vi tat ca sc lc trong s vu truyen giao quan trong ma Chua Kito va Giao hoi uy thac cho chung con, bang cach co gang trao tang cuoc song cach quang ai, bang s tan hien, xac tn va niem vui, e Tin Mng c loan bao cho con ngi". S cho biet cac n tu Madagascar loan bao Tin Mng bang viec dan than hoat ong tch cc trong cac lanh vc giao duc, y te va cac to chc t thien.

Tiep en, cha Jean Seraphin, ai dien cac linh muc, chao mng c Thanh Cha. Cha bay to niem vui ve cuoc vieng tham cua c Thanh Cha va tai bay to mong c ap tai tieng Chua mi goi i loan bao Tin Mng cho the gii ngay nay, bang cach hoan toan pho thac cho Thien Chua va dan than het mnh tren cac neo ng loan bao Tin Mng

Dien van cua c Thanh Cha

Sau o, c Thanh Cha bat au bai huan du cua ngai vi li cam n tat ca cac linh muc, tu s va nhng ngi song i thanh hien ang hien dien cung nh vang mat cua at nc Madagascar.

Dau hieu cua mot Giao hoi ang song, nang ong va dan than moi ngay

c Thanh Cha noi: "Khi chng kien niem vui cua anh ch em va ngh ve nhng ieu khac ma toi a nhn thay trong thi gian vieng tham ngan ngui tai ao quoc cua anh ch em, trai tim toi ron len nhng li cua Chua Giesu trong Tin Mng thanh Luca: 'Chuc tung Cha la Chua ca tri at, v Cha a giau khong cho bac khon ngoan thong thai biet, nhng mac khai cho nhng ngi be nho (Lc 10,21). Niem vui cua toi c xac nhan bi nhng li chng cua anh ch em, bi v ngay ca nhng ieu anh ch em thay la van e th no cung la dau hieu cua mot Giao hoi ang song, nang ong va dan than moi ngay e tr thanh mot dau ch cho s hien dien cua Chua.

Chng ta dan than

c Thanh Cha nhac en mot so dong va tu hoi a dan than het mnh khi gan bo vi Chua Giesu va xay dng vng quoc cua Ngai: nh Dong Vinh Sn, Dong Ten, Ch em cua Thanh Giuse Cluny, tu huynh cac trng Kito giao, nhng nha truyen giao La Salette va rat nhieu cac giam muc, linh muc va cac nam n song i thanh hien.

c Thanh Cha cung nhac them rang: nhieu giao dan, trong nhng thi ky kho khan va bach hai ma cac nha truyen giao va tu s phai ra i, th chnh giao dan van gi cho ngon la c tin cua vung at nay c mai chay sang. ieu nay nhac nh chung ta rang b tch ra toi la b tch ln au tien, nh o chung ta lanh nhan dau an con Thien Chua.

TC chia se tiep: oan Tin Mng ma toi noi en nam trong li cau nguyen ngi khen cua Chua Giesu khi Ngai on bay mi hai mon e tr ve sau khi c sai i rao giang. Ho, giong nh anh ch em, a chap nhan thach o e tr thanh mot Giao hoi "i ra" va mang theo nhng tui ay nhng ieu ho a thay va a nghe e chia se. Anh ch em a dam i ra va chap nhan thach o e mang anh sang Tin Mng en moi ngo ngach cua ao quoc nay.

Chng ta: chon lai vi ngi dan, khong bien n goi thanh c hoi tien than

Toi biet rang nhieu ngi trong anh ch em song trong nhng ieu kien kho khan va thieu thon ve nhng dch vu thiet yeu, - nh nc, ien, ng va cac phng tien lien lac -, hoac thieu nhng nguon tai chnh can thiet cho cuoc song va cho hoat ong muc vu cua anh ch em. Nhieu anh ch em mang lay ganh nang cua nhng kho khan tong o, va con cha ke nhng van e ve sc khoe. Tuy nhien, anh ch em a chon ng canh va vi ngi dan cua anh ch em. Toi cam n anh ch em ve ieu nay. Toi cam n anh ch em ve i song chng ta cua anh ch em, chon lai va khong bien n goi thanh bc em cho mot cuoc song tien nghi hn.

Chng ta s hien dien cua Chua

Khi on cac mon e tr ve va nghe cac mon e ke ve niem vui cua ho, Chua Giesu lap tc chuc tung va ngi khen Cha tren tri. ieu nay nhac chung ta ve nen tang n goi cua chung ta. Chung ta la nhng ngi nam n cua ngi khen. Nhng ngi c thanh hien can biet nhan ra va ch ra s hien dien cua Thien Chua bat c ni nao ho song. Hn the, ho muon song s hien dien cua Thien Chua v ho a hoc c cach cam nem, thng thc va chia se s hien dien o.

Ngi khen: hng v Tin Mng

Ni li ngi khen, chung ta kham pha ra ve ep nhat va can tnh cua chung ta, bi v ngi khen giup giai phong ngi mon e khoi s lo lang "phai lam g"; no tra lai hng v cho s mang va e lai vi dan cua mnh. Khen ngi giup chung ta ieu chnh "cac tieu ch" e anh gia chnh mnh, anh gia ngi khac va tat ca cac hoat ong tong o. Theo cach nay, ngi khen gi cho chung ta khong b mat i hng v cua Tin Mng.

Cam do ve thanh cong va that bai

Chung ta thng ri vao cam do noi hang gi ve nhng "thanh cong" va "that bai", ve "hieu qua" hoat ong cua chung ta va "anh hng" ma chung ta co. Nhng kieu thao luan nay cuoi cung chiem v tr u tien va la trung tam cua tat ca s chu y cua chung ta. Va ieu nay - khong phai hiem thay - dan chung ta m mong en nhng d an tong o ngay cang to ln hn, thiet ke ky cang va t m hn... khong khac g nhng tng lanh bai tran. Va cuoi cung dan en phu nhan lch s cua mnh - nh lch s cua dan toc anh ch em - vinh quang bi v lch s cua hy sinh, cua hy vong va phan au moi ngay, lch s cua nhng cuoc i tieu hao v phuc vu va trung thanh vi cong viec lao nhoc (x. Tong huan Evangelii Gaudium, 96).

Ni li ngi khen, chung ta hoc cach e khong b mat phng hng, bien phng tien thanh muc ch hoac bien nhng ieu khong can thiet tr thanh quan trong. Chung ta hoc c t do e thc hien cac tien trnh thay v muon chiem khong gian (xem ibid., 223).

Hanh ong nhan danh Chua

Bay mi hai mon e nhan ra rang thanh cong trong s mang cua ho phu thuoc vao viec no c thc hien nhan danh Chua Giesu. ieu nay khien ho ngac nhien. Khong phai do nhng nhan c cua ho, ten tuoi hay danh tieng cua ho. Cung khong phai e quang ba cho khuon mat cua ho; nhng niem vui cua cac mon e xuat phat t s chac chan rang ho a hanh ong nhan danh Chua, song ke hoach cua Ngai va chia se cuoc song cua Ngai.

Chien thang satan nh Danh Chua

ieu thu v la Chua Giesu tong ket cong viec cua cac mon e cua Ngai khi noi ve chien thang trc sc manh cua Satan, mot sc manh ma chung ta se khong bao gi co the chien thang c bang sc lc cua rieng mnh, nhng chac chan chung ta se co the chien thang nh danh Chua Giesu. Moi ngi chung ta eu co nhng chng t ve cac tran chien ... va cung co mot so that bai. Khi anh ch em noi en vo so nhng ieu anh ch em thc hien trong s mang cua mnh, anh ch em ang chien au nhan danh Chua Giesu.

Giao hoi cua ngi ngheo va cho ngi ngheo

Anh ch em than men, Chua Giesu ngi khen Cha v Ngi a mac khai ieu nay cho "nhng ngi be mon". Chung ta that s be nho, v niem vui va hanh phuc cua chung ta c tm thay trong chnh mac khai cho nhng ai "thay va nghe" ieu ma ca nhng bac thong thai, lan cac tien tri, vua chua cung khong c thay, c nghe. Phuc cho anh ch em, Giao hoi cua ngi ngheo va cho ngi ngheo, mot Giao hoi tham am hng thm cua Chua, mot Giao hoi song vui ti bang viec rao giang Tin Mng cho nhng ngi b gat sang ben le trai at, va cho nhng ngi gan gui nhat vi trai tim Chua nhat.

Cuoi bai huan du, c Thanh Cha lap lai li ngai hay xin cac tn hu: ng quen cau nguyen cho toi va cung nh ngi khac lam nh the. Sau o, ngai ban phep lanh cho tat ca moi ngi hien dien.

Vieng tham College Saint Michel

Ket thuc cuoc gap g vi cac linh muc va tu s, c Thanh Cha en nha nguyen cua College Saint Michel e gap g rieng vi cac tu s Dong Ten tai Madagascar trong khoang 1 tieng.

Sau o, ngai ve Toa S than e ngh em, chuan b cho chuyen vieng tham ao quoc Maurice vao th hai 9 thang 9 nam 2019.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page