Bai giang c Thanh Cha

trao cho cac n tu chiem niem Madagascar

 

Bai giang c Thanh Cha trao cho cac n tu chiem niem Madagascar.

Hong Thuy

Antananarivo (Vatican News 7-09-2019) - c Thanh Cha Phanxico e cao i song chiem niem nh dau ch cua i song vnh cu ma con ngi hang khao khat. Ngai mi goi cac n tu chiem niem hay la hai ang cho con ngi lenh enh gia bien i, hay on tiep va cau nguyen cho nhng ngi au kho.

c Thanh Cha a don san bai giang trong gi Kinh Tra vi cac n tu chiem niem Madagascar, nhng ngai ch trao cho ho va sau o ngai ng khau.

Trong bai giang don san, c Thanh Cha suy t ve ong t "tieu hao, mon moi" c s dung trong Thanh vnh 119 vi 2 y ngha chnh.

Y ngha th nhat: Ngi cau nguyen tieu hao v mong c gap g Thien Chua

au tien, ngi cau nguyen "tieu hao" mon moi bi mong c c gap g Thien Chua. Cac n tu chiem niem la chng ta song ong cua niem mong c khong the thoa man luon co trong tim cua tat ca moi ngi. Gia nhieu tuyen bo c cho la co the thoa man khao khat cua con ngi nhng lai khong the, th i song chiem niem la ngon en a en cuoc song vnh cu.

Cac n tu chiem niem la hai ang hng dan con ngi tm ve s song vnh cu

Con ngi luon b cam do thoa man mong muon ve s vnh hang bang nhng th phu du. Ho thay mnh troi giat gia bien i giong to va s song va tinh than cua ho b giong to cuon troi. Trong hoan canh o, c Thanh Cha noi vi cac an s: "The gii can cac ch em nh ngi thuy thu tren bien can ngon hai ang e hng dan ho en ben bnh an. Hay la hai ang cho ngi xung quanh va ac biet la cho nhng ngi xa. Hay la uoc sang ong hanh vi con ngi trong em toi cuoc i. Hay la ngi lnh gac luc hng ong (xem Is 21,11-12), loan bao bnh minh (xem Lc 1,78). Vi cuoc song c bien oi va vi nhng li n gian c nghien ngam trong thinh lang, ch em ch cho chung toi thay ang la ng, la s that va la s song (xem Ga 14,6), la Chua duy nhat em lai s vien man cho cuoc song cua chung ta va ban s song doi dao (xem Ga 10,10). Hay ho ln cho chung toi biet, nh Anre a het to len vi Simon: "Chung toi a tm thay Chua" (xem Ga 1, 40); nh Maria Madalena vao sang ngay phuc sinh, hay loan bao vi chung toi: "Toi a thay Chua" (Ga 20,18).

Y ngha th hai: Ke gian ac b hao mon

c Thanh Cha giai thch tiep: Con mot cach the "b tieu hao" khac. No noi ve nhng ke xau, nhng ke muon hai ngi ngay lanh. Qua o, c Thanh Cha mong c rang cac an vien, theo n goi chiem niem va hien phap cua mnh, la ni on tiep va lang nghe nhng au kho cua the gii, ac biet nhng ngi bat hanh.

Cac n an s la chng ta s hien dien cua Thien Chua

c Thanh Cha noi: "Hay chu y en tieng khoc va nhng kho s cua nhng ngi nam n xung quanh ch em, nhng ngi b hao mon bi s au kho, boc lot va chan nan, va ho en vi ch em. ng ch lang nghe e giai tr, thoa man s to mo hoac thu thap cac chu e tro chuyen... Nhng ngi xung quanh ch em thng rat ngheo kho, yeu uoi, b thng tch trong hang ngan cach, nhng ho tran ay c tin va nhan ra ni ch em chng ta s hien dien cua Thien Chua, iem quy chieu quy gia a ho en gap Chua va tm c s giup cua Ngi."

Gia tr cua i song chiem niem

Va cuoi cung, c Thanh Cha e cao i song chiem niem. The gii nay, nc Madagascar nay, nhng nha truyen giao, tat ca se ra sao neu khong co cac n tu chiem niem? Va ngai noi: "Tat ca da vao li cau nguyen cua cac ch va vao cuoc song luon c canh tan cua cac ch, mon qua vo cung quy gia trong mat Thien Chua, ang a cho cac ch c tham d vao mau nhiem cu o trai at nay va cu o nhng con ngi yeu quy song tren mat at nay.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page