c Thanh Cha

gap cac Giam muc Madagascar

 

c Thanh Cha gap cac Giam muc Madagascar.

Hong Thuy

Madagascar (Vatican News 7-09-2019) - c Thanh Cha Phanxico mi goi cac Giam muc Madagascar la nhng ngi gan gui vi Chua, gan gui vi cac linh muc va gan gui vi dan chung.

Luc 4 gi chieu ngay 7 thang 9 nam 2019 gi a phng, c Thanh Cha Phanxico a en nha th chnh toa Andohalo e gap Hoi ong Giam muc Madagascar. Hoi ong Giam Muc Madagascar gom cac Giam muc cua 5 tong giao phan va 17 giao phan trong nc, c thanh lap nam 1965, va la thanh vien cua Hoi ong Giam Muc chau Phi va Madagascar, goi tat la SECAM.

en nha th chnh toa, c Thanh Cha c c Hong Y Desire Tsarahazana, chu tch Hoi ong Giam Muc Madagascar va cha s nha th chnh toa on tiep. c Thanh Cha a hon thanh gia va ray nc thanh trc khi tien ve pha ban th. c Thanh Cha a dng lai trc Mnh Thanh Chua va cau nguyen trong giay lat.

"Ngi gieo hoa bnh va hy vong"

Trong bai dien van sau li chao mng cua c Hong Y chu tch Hoi ong Giam Muc, c Thanh Cha da tren khau hieu cua chuyen vieng tham Madagascar: "Ngi gieo hoa bnh va hy vong", e noi ve s vu cua cac Giam muc.

Ngi gieo trong hy vong

Cac Giam muc la nhng ngi i gieo va gieo trong hy vong. Ngi gieo giong met moi va lo lang nhng khong mat can am, khong au hang, khong nong voi en o ot chay canh ong cua mnh... nhng biet ch i va tin tng; du cho that vong ve hat giong cua mnh nhng khong bao gi het yeu men canh ong c giao pho cho mnh; ngay ca khi b th thach, van khong bo chay va e no lai cho ngi khac.

Ngi gieo giong can s tinh te

Yeu to th nhat cua ngi gieo giong la biet manh at cua mnh, "cham" en no, "nghe" no va chuan b e no sinh mua mang tot nhat. Ap dung vi cac Giam muc, c Thanh Cha noi: "Cac Giam muc chung ta giong nh ngi gieo hat, chung ta c mi goi gieo vai hat giong c tin va hy vong tren manh at nay. e at c ieu nay, chung ta phai phat trien "s tinh te" giup chung ta biet ro hn va cung e kham pha nhng g thoa hiep, can tr hoac lam hong hat giong..."

Giam muc co trach nhiem bao ve con ngi

Noi ve trach nhiem cua cac muc t trong viec bao ve pham gia cua cac anh ch em, c Thanh Cha noi rang cac muc t co quyen len tieng ve nhng g lien quan en s song con ngi, v truyen giao am ch va oi hoi s phat trien con ngi toan dien... Thien Chua mong c con cai Ngi c hanh phuc, ngay ca tren trai at nay, mac du chung ta c keu goi en s tron ven vnh cu, bi v Ngi a tao ra moi th "e chung ta co the tan hng chung (1 Tm 6,17).

Cac Giam muc la nhng ngi au tien chon loan bao Tin Mng cho ngi ngheo, phai gan gui va bao ve ho, khong bao gi e ho n oc.

Quan he cong tac gia Giao hoi va Nha nc

Giao hoi can thc hanh phan nh trong khi thi hanh s vu. c Thanh Cha lu y ve nguy c thong ong trong quan he cong tac gia Giao hoi va nha nc, ac biet la nguy c anh mat tnh phe bnh cua Tin mng. Ngai khuyen nhu cac Giam muc "bang cach lang nghe nhng g Chua Thanh Than khong ngng noi vi Giao hoi (xem Kh 2,7) chung ta co the co the thoat khoi nhng cam bay va dung s nhiet thanh Tin Mng e hp tac cach co hieu qua vi xa hoi dan s trong viec theo uoi li ch chung. Va c Thanh Cha khang nh: "Dau ch ac biet cua s phan nh nay la viec loan bao Tin Mng bao gom moi quan tam cua anh em oi vi tat ca cac hnh thc ngheo oi".

Giam muc la ngi anh, ngi cha cua linh muc

c Thanh Cha noi en s cham soc cua cac Giam muc vi ngi thuoc quyen, trc tien la cac linh muc. Cac linh muc can nhn thay ni giam muc cua ho mot ngi anh va ngi cha, khuyen khch va nang ho tren hanh trnh. c Thanh Cha noi vi cac Giam muc: "Trong vui mng va kho khan cua s vu, cac linh muc phai gap c anh em nh ngi cha luon san sang, ngi biet cach khuyen khch va nang , anh gia cao nhng no lc va ong hanh vi s tien bo".

Phan nh va ong hanh vi n goi

Cac Giam muc co ngha vu quan trong trong viec phan nh va ong hanh vi n goi thanh hien va linh muc v, c Thanh Cha noi: "Viec ao tao cac ng sinh linh muc va song i thanh hien la e bao am s trng thanh va thanh loc cac y nh." Va c Thanh Cha cung nhan manh: "n goi can ban chnh la n goi song thanh thien, thieu ieu nay th nhng th khac khong co ly do ton tai".

Quan tam en giao dan

c Thanh Cha nhac nh cac Giam muc quan tam en giao dan; giao dan cung c mi goi tham gia vao viec truyen giao, hy sinh sc lc va thi gian cua ho cho cac hoat ong tong o a dang cua Giao hoi. c Thanh Cha khen ngi cac sang kien ma cac muc t thc hien e ao tao giao dan va khong e ho co oc trong s mang la muoi cua at va anh sang cua the gian, e gop phan vao s bien oi cua xa hoi va Giao hoi Madagascar.

oi thoai chia se

Cuoi cung c Thanh Cha nhac nh rang tat ca nhng ieu nay oi mot tam tr ci m, e dep bo s s hai khien chung ta khep kn, e chien thang cam do co lap chnh mnh. Ngai noi: "viec oi thoai gia anh em, cung nh viec chia se cac n lanh va s cong tac gia cac Giao hoi An o dng, la con ng hoa bnh".

Ket thuc cuoc gap g c Thanh Cha a chao cac Giam muc Madagascar va 3 v lanh ao cua Anh giao, Tin lanh Luther va Tin lanh cai cach. Sau o ngai vao nha nguyen trc nha th chnh toa e vieng mo chan phc Victoire Rasoamanarivo.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page