Bai giang cua c Thanh Cha

trong thanh le

tai van ong trng Zimpeto cua Maputo

 

Bai giang cua c Thanh Cha trong thanh le tai van ong trng Zimpeto cua Maputo sang th Sau 6/9/2019.

J.B. ang Minh An dch

Maputo (VietCatholic News 06-09-2019) - Sang th Sau, 6 thang Chn, luc 8:45 sang, c Thanh Cha a en tham benh vien Zimpeto gan thu o Maputo. Benh vien Zimpeto hien co khoang 200 tre em, 15 nha truyen giao va 150 nhan vien toan thi gian va ban thi gian.

C s nay khong ch phuc vu nhu cau cua tre em noi tru nhng con phuc vu nhng ngi ngheo nhat trong so nhng ngi ngheo t cac khu vc xung quanh. Ngay ben canh benh vien co mot nha th ln do cac nha truyen giao trong benh vien nay ieu hanh.

Tiep o, luc 10 gi sang, ngai c hanh Thanh le tai san van ong Zimpeto cho cac tn hu chu yeu thuoc tong giao phan thu o Maputo.

Trong bai giang thanh le, c Thanh Cha noi:

Chung ta va nghe mot oan trch t Phuc Am theo Thanh Luca khi Chua Giesu giang mot cho at bang. Sau khi a chon cac mon e va cong bo Tam Moi Phuc That, Chua Giesu noi them rang "Thay noi vi anh em la nhng ngi ang nghe Thay ay: hay yeu ke thu" (Lc 6:27). Hom nay, nhng li nay cua Ngai cung c gi en chung ta, nhng ngi ang nghe nhng li ay trong San van ong nay.

Chua Giesu noi vi s ro rang, n gian va kien nh khi Ngai vach ra mot con ng, mot con ng hep oi hoi nhng c tnh nhat nh. Chua Giesu khong phai la ngi m mong, mot ngi pht l thc tai. Ngai ang noi ve nhng ke thu cu the, nhng ke thu thc s, loai ngi ma Ngai a mo ta trong bai giang Tam Moi Phuc That trc o (cau 22): o la nhng ke ghet chung ta, loai tr chung ta, chi rua chung ta va lang ma chung ta.

Nhieu ngi trong so anh ch em van con co the ke ranh rot nhng cau chuyen cua chnh mnh ve bao lc, thu han va xung ot; mot so chuyen lien quan en ca nhan anh ch em, va mot so chuyen khac lien quan en nhng ngi ma anh ch em biet khong con song tren i; va nhng ngi khac na, gia nhng quan ngai rang nhng vet thng trong qua kh se m lai va ao ngc tien trnh hoa bnh a at c, nh Cabo Delgado.

Chua Giesu khong keu goi chung ta en vi mot tnh yeu tru tng, xa vi hay ch la ly thuyet, giong nh nhng g c ca ngi trong nhng bai dien van hay. Con ng Ngai e xuat la con ng ma chnh Ngai a i, con ng dan Ngai en cho yeu men nhng ngi a phan boi, a phan xet Ngai mot cach bat cong, va ca nhng ke a giet Ngai.

That khong de e noi ve s hoa giai trong khi vet thng van con m v nhng nam xung ot, va con kho khan hn na khi bc them mot bc na la tha th, ieu nay khong giong nh pht l noi au hoac quen i ky c hoac ly tng cua chung ta (x. Niem Vui Phuc Am, 100) . Mac du vay, Chua Giesu Kito ang keu goi chung ta yeu thng va lam ieu thien. ieu nay co ngha nhieu hn la n thuan l i nhng ngi a lam hai chung ta, hoac co gang tranh phai oi mat vi ho. Chua Giesu ra lenh cho chung ta the hien long nhan t tch cc, vo t va phi thng oi vi nhng ngi a lam ton thng chung ta. Chua Giesu cung khong dng lai o. Ngai cung yeu cau chung ta chuc phuc cho ho va cau nguyen cho ho. Noi cach khac, noi ve ho vi nhng li chuc phuc, vi nhng li cua s song ch khong phai la cai chet, keu ten cua ho khong phai e xuc pham hay tra thu, nhng la e thiet lap mot moi rang buoc mi mang lai hoa bnh. o la mot tieu chuan cao ma Thay Ch Thanh at ra trc chung ta!

Khi mi chung ta lam ieu nay, Chua Giesu muon cham dt mai mai mot thc hanh pho bien cua cac Kito hu van song theo luat tra thu. Chung ta khong the nhn ve tng lai, hoac xay dng mot quoc gia, mot xa hoi cong bang, tren c s bao lc. Toi khong the theo Chua Giesu neu toi song cuoc song cua toi di s thong tr cua luat "mat en mat, rang en rang".

Khong gia nh, khong khu xom, khong dan toc, quoc gia lai cang khong the, co tng lai neu lc lng oan ket ho lai, a ho en vi nhau va giai quyet s khac biet cua ho ch la c muon bao thu bao oan. Chung ta khong the i en thoa thuan va oan ket ch v muon tra thu, hoac oi x vi nhng ngi khac bang chnh bao lc ma ho a oi x vi chung ta, hoac bay ra cac c hoi tra thu di cac chieu bai xem ra co ve hp phap. "Vu kh cua bao lc, oi khang vi viec a ra cac giai phap, ch tao ra nhng mau thuan mi va nghiem trong hn" (Niem Vui Phuc Am, 60). Mot s "cong bang" phat sinh t bao lc luon la mot vong xoay khong co loi thoat, va cai gia phai tra cua no la rat cao. Tuy nhien, mot con ng khac la co the, v ieu quan trong la ng quen rang cac dan toc cua chung ta co quyen c song trong hoa bnh. Anh ch em co quyen c bnh an.

e lam cho ieu ran cua mnh cu the hn va ap dung c trong cuoc song hang ngay, Chua Giesu e xuat mot quy tac vang au tien, o la mot trong nhng ieu nam trong tam tay cua tat ca moi ngi. "Hay lam cho ngi khac nhng g anh ch em muon ngi ta lam cho mnh" (Lc 6:31). Va Ngai giup chung ta nhan ra ieu g la quan trong nhat trong cach hanh ong nay oi vi tha nhan: hay yeu thng nhau, giup lan nhau va trao ra ma khong mong i bat c hoi ap nao.

"Hay yeu thng nhau", Chua Giesu phan cung chung ta. Thanh Phaolo dch la "anh em hay co long thng cam, nhan hau, khiem nhu, hien hoa va nhan nai" (Col 3:12). The gii coi thng va tiep tuc pht l nhan c yeu thng va t bi. No giet chet hoac bo ri ngi tan tat va ngi gia, loai bo nhng ngi b thng va benh tat, hoac to ra quan tam nhieu hn en s au kho cua ong vat. No khong thc hanh long nhan hau, va hien hoa khien chung ta coi nhu cau cua ngi hang xom yeu quy cua chung ta nh la nhu cau cua chnh chung ta.

Vt qua thi gian chia re va bao lc oi hoi khong ch la mot hanh ong hoa giai hay hoa bnh, hieu theo ngha la khong co xung ot. No con oi hoi s dan than hang ngay t pha moi ngi oi vi mot moi quan tam thu hut chu y va tch cc khien chung ta oi x vi nhng ngi khac vi long thng xot va long tot ma chnh chung ta muon c oi x. Mot thai o cua long thng xot va long tot tren tat ca phai danh cho nhng ngi, v v tr cua ho trong xa hoi, thng nhanh chong gap phai s t choi va loai tr. o khong phai la mot thai o nhu nhc hen nhat nhng la thai o cua nhng ngi nam n nhan ra rang khong can thiet phai ngc ai, che bai hay e bep ngi khac e cam thay mnh la quan trong, nhng ngc lai mi la ung. Va ieu nay la sc manh tien tri ma chnh Chua Giesu Kito a cho chung ta thay qua c muon c ong hoa vi ho (x. Mt 25: 35-45) va qua cach thc Ngai day chung ta con ng phuc vu.

Mozambique la mot vung at giau co ve thien nhien va phong phu ve van hoa, nhng nghch ly thay, ai a so dan chung phai song di mc ngheo kho. Va oi khi lai co nhng ngi tiep can di chieu bai mong muon c giup nhng lai co nhng toan tnh khac. ang buon thay, ieu nay cung xay ra ngay ca gia nhng anh ch em la ong bao vi nhau, v co nhng ngi a e cho mnh b tha hoa. Se rat nguy hiem khi cam chu rang ay la cai gia bat buoc phai tra cho vien tr nc ngoai.

"Gia anh em vi nhau th khong the nh the c" (Mt 20:26;. x. cau 26-28). Nhng li cua Chua Giesu thuc giuc chung ta i tien phong trong mot cach hanh ong khac: o la cach hanh ong cua nc Chua. o la tr thanh hat giong, ay va bay gi, cho niem vui va hy vong, cho hoa bnh va hoa giai. ieu ma Thanh Linh mang en khong phai la mot hoat ong cc oan nhng tren het la moi quan tam oi vi ngi khac, cong nhan va anh gia cao ho nh anh ch em cua chung ta, tham ch en mc ong hoa vi cuoc song va noi au cua ho. ay la phong vu bieu tot nhat e anh gia bat ky loai y thc he nao xem no co y muon thao tung ngi ngheo va cac tnh huong bat cong v li ch chnh tr hoac ca nhan hay khong (x. Niem Vui Phuc Am, 199). Nh the, tat ca nhng ni ma chung ta gap nhau, chung ta co the la hat giong va cong cu hoa bnh va hoa giai.

Chung ta muon hoa bnh ng tr trong trai tim va trong cuoc song cua ngi dan chung ta. Chung ta muon co mot tng lai hoa bnh. Chung ta muon "n bnh an cua c Kito ng tr trong tam hon chung ta" (Col 3:15), nh th cua Thanh Phaolo a noi rat hay. ay, Thanh Phaolo s dung mot t c lay t the gii the thao, trong o gi len ngi trong tai hay ngi phan x la ngi giai quyet cac van e tranh chap. "Nguyen chuc bnh an cua Chua Kito ong vai tro la trong tai trong long anh em". Neu hoa bnh cua Chua Kito ong vai tro nh cac trong tai trong trai tim chung ta, bat c khi nao chung ta cam thay soi mau lao vao trong cuoc xung ot hoac chung ta cam thay b giang xe gia hai cam xuc trai ngc, "chung ta nen e Chua Kito la trong tai", va e cho quyet nh cua Ngai gi cho chung ta ng lac ra khoi con ng cua tnh yeu, con ng cua long thng xot, con ng la chon ngi ngheo va bao ve thien nhien. Con ng hoa bnh. Neu Chua Giesu la trong tai cho nhng cam xuc mau thuan trong long chung ta, trong nhng quyet nh phc tap cua at nc chung ta, th Mozambique se c bao am mot tng lai ay hy vong. Khi o, at nc cua anh ch em se "em ca tam hon ma hat dang Thien Chua nhng bai thanh vnh, thanh thi va thanh ca" (Col 3:16).

(Source: Vatican NewsPope's homily at Mass in Maputo: full text)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page