Ben le chuyen vieng tham Phi chau

cua c Thanh Cha

 

Ben le chuyen vieng tham Phi chau cua c Thanh Cha.

Hong Thuy

Madagascar (Vatican News 6-09-2019) - c Thanh Cha Phanxico a t gia Mozambique va en Madagascar. Mozambique van con d am cua chuyen vieng tham va Madascar ang han hoan chao on v cha chung.

T gia Mozambique

c Thanh Cha a t gia Mozambique nhng chac chan d am cua chuyen vieng tham van con vang vong trong long ngi dan nc nay.

Nhng ngay qua, cac trang bao cua Mozambique eu noi ve chuyen vieng tham cua c Thanh Cha, ac biet nhieu li cua ngai trong cac cuoc gap g eu c a len trang au cac t bao. ay la cuoc vieng tham c noi en nhieu nhat.

"Hoa giai" la t ma cac ban tre lien ton a ho vang khi c Thanh Cha tien vao san van ong Maxaquene va cung la li c Thanh Cha nhac i nhac lai nhieu lan trong cac bai noi chuyen trong chuyen vieng tham nay.

Bao ch Mozambique cung nhac lai li c Thanh Cha noi vi nhng nan nhan cua thien tai: "toi khong the en vi anh ch em nhng anh ch em biet rang toi muon chia se au kho cua anh ch em."

Noi vi cac linh muc tu s, "Giao hoi phai dan than vao trong thi ai mi vi nhng cach thc mi"

Va ngai nhac nh cac cap chnh quyen Mozambqiue: "Bnh ang la ieu quan trong, la ieu kien cua hoa bnh

Madagascar a san sang!

Va gi ay, Madagascar a san sang chao on ngi cha chung. Tren tat ca ng pho t san bay ve thu o tran ngap cac hnh anh cua c Thanh Cha va nhng cau chao on ngai, ac biet la cau "Tonga soa", ngha la chao mng

Tong thong Rajoelina la ngi ng au to chc cuoc vieng tham. Hom th 5 ong a co 11 cuoc hop e chuan b va ban em ong a en xem xet ni se to chc Thanh le vao Chua nhat, d kien co en 900 ngan ngi tham d.

Tat ca cac bao hom qua eu noi ve chuyen vieng tham. Bao Express co ta e: San sang cho chuyen vieng tham. Ngi dan Madagascar a san sang!

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page