c Thanh Cha Phanxico

la chng ta hy vong cho Phi chau

 

c Thanh Cha Phanxico la chng ta hy vong cho Phi chau.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 5-09-2019) - Sang th t mung 4 thang 9 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico a bat au chuyen vieng tham 3 nc Mozambique, Madagascar va Maurice. TC tr lai chau luc ni thng b thng tch v chien tranh, xung ot, benh tat, ngheo oi, nhng cung la ni co kha nang xay dng mot hien tai va tng lai hy vong. ay chnh la ly do thuc ay c Thanh Cha vieng tham cac nc nay va cung la ieu ngi dan cac nc nay ch i ni cuoc vieng tham cua ngai.

Trong cuoc phong van danh cho Vatican News hom 29 thang 8 nam 2019, c Hong Y Pietro Parolin, Quoc vu khanh Toa Thanh, nhan nh rang chuyen vieng tham cua c Thanh Cha mang lai hy vong cho chau Phi.

* Tha c Hong Y, nhng chu e chnh cua chuyen vieng tham nay la g?

- Hnh anh chau Phi ma chung ta biet va thng c loan truyen, o la mot chau luc ay nhng van e: cac xung ot, benh dch... Toi tin rang chau Phi, tren het, la mien at giau tnh ngi, mien at giau cac gia tr, mien at giau c tin va theo toi, c Thanh Cha vieng tham chau Phi chnh v nhng cam ngh nay.

Toi muon noi rang nhng iem noi bat cua chuyen i nay, ve c ban, co ba ieu. au tien la nhan manh ve chu e hoa bnh, sau o chac chan la chu e ve cham soc Thu tao, theo thong iep Laudato si ', va sau o la van hoa gap g va tat ca ieu nay c nhn di chieu kch cua hy vong. V vay, c Giao Hoang se muon ch ra va thuc ay tat ca nhng dau hieu hy vong co ay, tat ca nhng no lc ang c thc hien e giai quyet rat nhieu xung ot, v s phat trien ben vng, v s ton trong va cham soc Thu tao. Theo cach noi cua thanh Giao hoang Phaolo VI, chung ta co the noi rang Chau Phi giong nh mot phong th nghiem phat trien toan dien. Toi muon nhan manh chieu kch hy vong nay va cai nhn ve tng lai, bat au t nhieu dau hieu tch cc tai luc a nay.

* Tai Mozambique, sau nhieu thap ky xung ot noi bo, noi chien a ket thuc, mot thoa thuan hoa bnh a c ky ket gia chnh phu va cu phien quan Renamo, ngay nay la ang oi lap chnh. Tha c Hong Y, lieu chuyen tham nay cung mang lai sc manh cho mot tng lai mi khong?

- Chung toi hy vong nh vay, bi v that s la mi ay, mot trang mi a c m ra trong lch s cua Mozambique. Mot cau chuyen rat phc tap, rat rac roi. Chung ta ngh trc het en cuoc chien gianh oc lap, ngay sau o la cuoc noi chien bung no gia hai lc lng chnh la Frelimo va Renamo, ket thuc vao nam 1992 vi cac hiep nh tai Roma, nhng roi s bat on van tiep tuc, cuoc xung ot tiep tuc. Gan ay, nh thien ch cua cac ben, mot thoa thuan hoa bnh mi a at c. Ro rang, trong tat ca nhng ieu nay, Giao hoi a b anh hng rat nhieu. Bay gi a co s tien bo, phat trien, cong nhan vai tro cua Giao hoi, ve t do ton giao va mong muon hoa bnh a c the hien gan ay. Toi tin rang c Giao hoang thc s muon nhan manh tam quan trong cua oi thoai noi chung nhng ac biet la lien quan en tnh trang trong nc. Tam quan trong cua oi thoai, t bo mot lan cho tat ca loi ly luan xem vu kh, bao lc nh mot phng phap giai quyet va giai quyet cac xung ot, giai quyet s khac biet ton tai gia phe nay va phe kia, thay vao o, nghiem tuc mi goi theo con ng lang nghe va hp tac vi nhau, con ng hp tac v s phat trien toan dien cua dan chung. Toi tin rang ay la ieu ung an, e thay oi loi ly luan, ieu nay rat quan trong, Mozambique cung nh nhieu ni khac tren the gii ni ma chung ta chng kien nhung xung ot. ay la nhng g c Giao hoang yeu cau chung ta: mot tam thc mi, mot cach tiep can mi cho nhng tnh huong nay.

* Mot Giao hoi ngheo cho ngi ngheo la mot Giao hoi ma c Giao hoang Phanxico se tm thay Madagascar. Cong giao chiem khoang 1/3 dan so. Nan pha rng va han han gay thiet hai cho at nc nay, roi ca nhng khung hoang chnh tr. Chuyen tham cua Giao hoang co y ngha g trong boi canh nay, tha c Hong Y?

- Toi nh Madagascar vi rat nhieu cam xuc bi v toi a co c hoi en tham no vai nam trc va toi nhan ra o la mot at nc rat sinh ong, mot at nc tre ang oi mat vi nhieu thach thc. Th thach au tien chnh la th thach cua tuoi tre, mot at nc phai co the cong hien nhng c hoi, s phat trien va tng lai cho nhieu ngi tre. Tiep en, s ngheo kho: can phai vt qua khoang cach ln gia mot so t giau co va phan ln dan chung ang trong tnh trang ngheo kho. Toi tin rang chuyen vieng tham cua c Giao hoang se thuc ay no lc nham tm ra phng cach e mang lai cho tat ca moi ngi, nhng tren het la nhieu ngi tre, kha nang phat trien nay va c hoi cua tng lai. Ngay ca Giao hoi cung ngheo nhng ong thi co gang tr thanh mot s hien dien ang ke, ac biet la thong qua cac to chc ho tr, cac to chc giao duc: ay la mot dau hieu hy vong cho dan nc nay. V vay, cung ay, c Giao hoang en e cung co va tang cng cam ket va no lc nay, ve pha Giao hoi.

* Ngay 9 thang 9, c Giao hoang se en Cong hoa Maurice, mot nga t lch s cua cac dan toc. Mot na dan so la theo An giao, tiep en la Cong giao va cha en 1/5 theo Hoi giao. Tha c Hong Y, trong tam cua chuyen tham nay la g?

- Toi muon noi rang o chnh la chieu kch th ba ma toi nhac en trc ay, nen van hoa gap g, mot cach t nhien, co gia tr cho tat ca cac quoc gia ma c Giao hoang se en tham. Mozambique la cuoc gap g gia cac lc lng chnh tr oi lap, con ay la cuoc gap g v s hnh thanh cua hon ao: mot s kep hp a sac toc, a ton giao va a van hoa. Kha canh nay cua cuoc gap g gia nhng khac biet se tr nen ac biet ro rang - c Giao hoang chac chan se nhan manh ieu nay - khi vt qua moi hnh thc phan biet oi x: v du ve kha canh chap nhan ci m oi vi ngi di dan, nhng ngi thng en t nc ngoai e tm kiem chat lng cuoc song tot hn. Va roi ay cung la cuoc oi thoai cung gia cac ton giao khac nhau, mot cuoc oi thoai phai nham hp tac e oi dien va giai quyet cac van e cua xa hoi va the gii noi chung.

* Se co sau ngay cang thang. Mot cau hoi nghi thc: mong muon ca nhan cua c Hong Y cho chuyen i nay la g?

Toi vui mng vi chuyen i nay, toi hanh phuc khi i cung c Thanh Cha en chau Phi. Chau Phi la trai nghiem au tien cua toi, mac du Tay Phi ch khong phai ong Phi, nhng mot chut con tim cua toi van gan bo vi luc a o, v vay toi rat san long i. Toi muon noi hai ieu, nhng ieu c ban cua bat ky cach tiep can nao vi chau Phi. au tien la ngi chau Phi phai nhan thc c trach nhiem cua ho trong viec tm kiem, ngay trong xa hoi, quoc gia cua ho, cac giai phap cho cac van e chau Phi. o la nhan thc rang van menh cua chau Phi, tng lai cua no nam trong tay ngi chau Phi: mot am nhan ve trach nhiem theo ngha nay e chong lai tat ca nhng hien tng can tr s phat trien va hoa bnh. Hy vong khac la s chu y cua cong ong quoc te. Chau Phi can co nhng ngi ban cua chau Phi, khong phai la nhng ngi quan tam, nhn no bang con mat quan tam, nhng nhng ngi thc s co gang giup luc a nay thc hien tat ca cac nguon lc cua mnh, tat ca sc manh e tien bo, tien ve pha trc. Tiep en, net ep se la cuoc gap g vi cac cong ong Kito giao, vi ngi Cong giao, song trai nghiem niem vui va sc song nay, kinh nghiem ve s hiep thong tuyet vi vi cac cong ong Cong giao ac trng cho cac cong ong chau Phi. o cung se la mot khoanh khac rat ep. Va giup Giao hoi nay phat trien va giup no phuc vu hn na, Tin Mng va xa hoi ni ho song.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page