c Thanh Cha Phanxico mi goi

cau nguyen cho ngi dan Bahamas

 

c Thanh Cha Phanxico mi goi cau nguyen cho ngi dan Bahamas.

Hong Thuy


Tren chuyen bay t Roma en thu o Maputo cua Mozambique, c Thanh Cha Phanxico mi goi cau nguyen cho cac nan nhan cua bao Dorian ang tan pha quan ao Bahamas.


Maputo (Vatican News 4-09-2019) - Tren chuyen bay t Roma en thu o Maputo cua Mozambique, c Thanh Cha Phanxico a mi goi cau nguyen cho cac nan nhan cua bao Dorian ang tan pha quan ao Bahamas.

Nh thng le, tren chuyen bay, c Thanh Cha a chao cac ky gia, khoang 70 ngi, trong o co 4 ky gia cua Mozambique, mot cua Madagascar va 3 cua Maurice.

Trc khi ket thuc, c Thanh Cha mi nhng ngi cung i tren chuyen bay vi ngai cau nguyen cho quan ao Bahamas. Theo tin tc, hang ngan ngi b mat nha ca va nhieu ngi chet.

c Thanh Cha noi: "Toi muon mi anh ch em, moi ngi tan ay long mnh, cau nguyen cho nhng nan nhan cua tran bao quan ao Bahamas: ho la nhng ngi ngheo ot nhien mat nha ca, mat tat ca, tham ch la mang song cua ho. Moi ngi tan ay long mnh, cau nguyen cho nhng anh ch em ang au kho (v) nhng cn bao nay Bahamas. Cam n anh ch em."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page