c Thanh Cha mi goi cac bac s

khong ch cha benh nhng chu y en

gia tr cua tng benh nhan

 

c Thanh Cha mi goi cac bac s khong ch cha benh nhng chu y en gia tr cua tng benh nhan.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 2-09-2019) - Trong buoi tiep kien danh cho 150 ngi thuoc phai oan cua Hiep Hoi cac bac s Y chuyen ve ung th ngay 2 thang 9 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico noi en mot khoa ung th hoc cua long thng xot, khong ch nham cha tr benh nhng nham en benh nhan vi cac ac tnh can benh cung nh au n cua ho.

T nam 1973, Hiep Hoi cac bac s Y chuyen ve ung th a dan than vao viec nghien cu va ngan nga benh ung th, e giup cho viec chan oan va cha tr c tot hn. Hiep hoi a phat trien nhieu sang kien cap nhat va ao tao cho cac bac s va nhan vien trong nganh ung th.

Trong dien van, c Thanh Cha e cao muc ch cua hoi la "thuc ay tien bo trong lnh vc lam sang, thc nghiem va tr giup xa hoi".

Phong cach hp nhat thay v chia re

c Thanh Cha noi: "Trong mot the gii nh the gii cua chung ta, thng b ay vao tnh trang oi lap trong moi lnh vc chung song cua con ngi, viec kien tao va thuc ay cac moi quan he la mot cam ket thiet yeu cho viec xay dng li ch chung. S la chon co y thc va thng kho khan cua mot phong cach hp nhat thay v chia re c the hien trong suot lch s cua Hiep hoi, bang cach quan tam en moi quan he vi benh nhan, va ngay nay no c bieu hien chnh xac bi s hien dien cua mot so benh nhan gia anh ch em. La chon cung nhau tham d cuoc hop nay, ngoi canh nhau, bay to mot thong iep manh me va mot dau hieu hung hon khong ch cho the gii y khoa, ma cho toan xa hoi, c keu goi canh tan chnh mnh theo phong cach lien i va huynh e".

Khoa ung th hoc cua long thng xot

c Thanh Cha noi en mot khoa ung th hoc cua long thng xot, khong ch nham cha tr benh nhng nham en benh nhan vi cac ac tnh can benh cung nh au n cua ho; no vt tren viec ap dung ky thuat va nham phuc vu con ngi.

Nen van hoa chu trong en gia tr cua moi ngi

c Thanh Cha nhan manh: "Cong nghe khong phuc vu con ngi khi no giam nhe con ngi thanh mot o vat, khi no phan biet ngi nao con xng ang c cha tr va ngi nao khong c, bi v anh ta b xem la mot ganh nang. c Thanh Cha phe bnh viec ap dung euthanasia, ieu c xem la khuyen khch t do ca nhan nhng trong thc te no da tren quan iem thc dung ve con ngi: "con ngi b xem la vo dung hoac la mot ton ph, neu theo quan iem y hoc, ho khong co hy vong cai thien hoac khong con co the tranh c noi au". Thay vao o, ngai mi goi ong hanh vi cac benh nhan va gia nh, xay dng mot nen van hoa chu trong en gia tr cua moi ngi. TC noi tiep: "Neu ngi ta chon cai chet, cac van e, theo mot ngha nao o, c giai quyet, nhng con bao nhieu cay ang ang sau ly luan nay, va s t choi hy vong lien quan en viec la chon t bo tat ca va pha v moi moi quan he!"

Chua Giesu, Thay thuoc c Chua Cha sai en, la gng mau

Cuoi cung, c Thanh Cha mi goi ho luon nhn vao gng mau cua Chua Giesu, Thay thuoc c Chua Cha sai en cha lanh cho nhan loai, e Ngi soi sang cac hanh ong va ong hanh vi ho tren hanh trnh cua mnh. Chnh Chua Giesu la anh sang soi chieu, truyen cam hng cho cac benh nhan va giup ho tm thay sc manh e khong cat t cac moi quan he yeu thng, e dang nhng au kho v anh em va gi tnh ban song ong vi Chua.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page